JOHTAJUUDEN YTIMESSÄ

Mainos
TEKSTI PIRJO SAARNI KUVA VILLE VAPPULA | 3.4.2019 | KOLLEGA.FI
Miten vaikuttaa työyhteisön tunneilmapiiriin?

Omassa tiimissä tai läheisten työkavereiden kanssa esiin nousevat tunteet ovat yleensä luontevasti mukana arkisessa tekemisessä. Aamulla töihin tullaan kukin omalla tyylillään – yksi virkistyneenä, toinen hitaasti käynnistyen, kolmas innostusta vielä odottaen. Joku saa päivän mittaan energiaa ja hyviä fiiliksiä omista tehtävistä ja tavoitteista, toinen taas ongelmanratkaisusta tai haasteista, kolmas tiimistään ja neljäs kohtaamisista asiakkaan kanssa.

Kehittämistyöstä nauttiva Pirjo Saarni työskentelee seniorikonsulttina Psyconissa

Päivän tehtävät, tilanteet ja muutokset herättävät meissä erilaisia ajatuksia ja tunnereaktioita. Luontaisten taipumustemme, temperamenttimme, tunnetaitojemme ja opittujen käyttäytymismalliemme pohjalta käsitelemme ja kanavoimme tunteitamme eri tavoin. Myönteisen ja eteenpäin vievän energian ja fiiliksen löytyminen tapahtuu parhaimmillaan luontevasti osana omaa työtä ja työyhteisöä.

Esimiehen rakentava rooli

Esimiehen rooliin kuuluu tiimin ja sen jäsenten tunnelmien seuraaminen. Esimies katsoo päältä, miten yhteistyö, avun antaminen ja tukeminen sekä kommunikointi sujuvat, uskalletaanko ajatuksia ja tunteita ilmaista avoimesti, miten virheisiin reagoidaan ja miten ristiriitoja käsitellään. Tiimin toimintaa kehittääkseen esimies antaa positiivista ja korjaavaa palautetta.

Parhaimmillaan jaettu hyvä fiilis siivittää tekemistä eteenpäin ja auttaa saavuttamaan tavoitteet sekä näkyy myös asiakaskohtaamisissa ja kyvyssä kohdata haasteita rakentavasti. Yksi tärkeimmistä esimiesroolin tehtävistä on poistaa tekemisen ja onnistumisen esteitä, myös niitä, jotka vaikuttavat myönteisen, rakentavan ja avoimen tunneilmapiirin rakentumiseen.

Tunnetutka käyttöön

Tiimin tunneilmapiirin arviointi edellyttää esimieheltä monenlaisia taitoja, alkaen siitä, että ylipäätään pitää tunteita tärkeinä aina omien tunteiden tunnistamiseen. Kiireessä tunnetutkan hyödyntämiselle kannattaa ottaa erikseen aikaa ja muistuttaa sekä itseä että tiimiläisiä tunnetaitojen tärkeydestä.

Arjen paineissa, keskellä lukuisia hoidettavia asioita ja konkreettisia tavoitteita, tunteiden ja tunnelman tärkeys saatetaan helposti ohittaa. Haastavan asian edessä on houkutus hallita sitä suoraviivaisesti ohittaen asian merkityksellisyys ja kompleksisuus. Edellyttäväthän hyvät tunnetaidot halua ymmärtää syvällisesti itseä ja muita sekä erityisesti kykyä hyväksyä erilaisia tunteita ja suhtautua niihin myönteisesti.

Fiilismittarit avuksi

Esimiehen ja tiimiläisten oma fiilisten reflektointi ja mahdollisuus jakaa kokemuksia avoimesti riittää yleensä sekä tiimin tunnelmien havaitsemiseksi että myös niiden kehittämiseksi toivottuun suuntaan. Huumorin sävy ja sen määrä tai muutokset ovat hyvä fiilismittari – raikuuko nauru kuten ennenkin, väännetäänkö vitsejä ja uskalletaanko jakaa myös omia kommelluksia. Jos taasen tunneilmapiiriä ei koeta työn tekemistä ja hyvinvointia kannattelevaksi yhteisistä keskusteluista huolimatta, kannattaa hyödyntää helppokäyttöisiä fiilismittareita ja purkaa tulokset hyvän valmentajan kanssa.

Mikäli työyhteisön fiiliksiin on vaikea päästä kiinni tai on tarpeen käydä astetta syvällisempiä keskusteluja vaikkapa johtamiskäytännöistä, kommunikointitavoista tai muista toimintatavoista, kannattaa ottaa avuksi työkaluja, joilla pääsee kiinni organisaation toimintatapoihin, tunteiden ilmaisemiseen liittyviin uskomuksiin sekä kulttuuriin.

Ennen kulttuuri- tai organisaatiotutkimusten tekoa on hyvä avoimesti keskustella siitä, mikä on tutkimuksen tavoite sekä miten mahdollisestaan rohkea ja avoin keskustelu tuloksista sekä miten tuloksia hyödynnetään. Niin tiimin kuin koko organisaationkin tunneilmapiiri on usein hyvin vahvasti sidoksissa yrityksen perinteisiin, toimintatapohin sekä johtamiskäytäntöihin. On tärkeää ymmärtää asian kompleksisuus ja tutkimuksen antamat mahdollisuudet, jotta tutkimuksesta saadaan kaikki hyöty irti.

Tunteet kartalle

Ideaalitapauksessa johto ja esimiehet ovat hyvin perillä oman organisaationsa tai tiiminsä tunneilmapiiristä ja pystyvät ennakoimaan muutoksia ja tarvittavia toimenpiteitä. Jos tähän liittyy paljon haasteita, on hyödyllistä paneutua syvemmin läpikäytyihin ja meneillään oleviin muutoshankkeisiin sekä siihen, miten nämä ovat vaikuttaneet tunnelmapiiriin.

Hyödyllistä on myös rohkeasti kyseenalaistaa ja reflektoida johtamiseen, viestintään sekä tunteiden kokemiseen ja käsittelyyn liittyviä uskomuksia. Onko työyhteisössämme erilaisia tunteita siinä missä monenlaisia ajatuksiakin? Ovatko ne toivottuja ja ei toivottuja tai hyviä ja pahoja tunteita? Pidämmekö tunteet työssä visusti piilossa vai antavatko ne meille iloa, merkityksellisyyttä ja virtaa edetä yhdessä eteenpäin? Tiimin ja työyhteisön tunnekartan työstäminen voi antaa aivan uutta syvyyttä arkiselle tekemiselle ja yhteistyölle sekä myös pidempijänteiselle, strategiselle kehitystyölle.

Pirjo Saarnilla on pitkä kokemus HR-johtajana/konsulttina sekä asiantuntijatiimin vetäjänä. Saarni tarkastelee kehittyvä esimiestyötä ja johtamista erityisesti potentiaalin löytämisen ja kehittämisen, osaamisen johtamisen, erilaisuuden hyödyntämisen sekä asiakaskokemuksen kehittämisen näkökulmasta. Saarni on toiminut pääasiassa palvelusektorilla, teknologiayrityksissä ja teollisuudessa.

Lue myös Saarnin aiemmin julkaistut kolumnit Arvot apuna johtamisessa ja Tavoitteilla johtaminen – rukseja listaan vai aitoa sitoutumista?

Jos pidit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)