HYVINVOINTI

Mainos
TEKSTI MARI LÄMSÄ KUVA TOM HÄTINEN | 15.8.2018 | KOLLEGA.FI
Kysyminen on taitolaji

”Jännittääkö sinua? Ihan turhaan sinä pelkäät!” Jännitys- ja pelko-sanat vilahtelivat nyt syksyllä koulutiensä aloittavalle tyttärelleni esitetyissä hyväntahtoisissa kysymyksissä ja kommenteissa. Vaikka lapsi ei ollut itse ilmaissut jännittävänsä, useimmat olettivat näin olevan ja keskustelu eteni sen mukaisesti.

Mari Lämsä toimii valmentajana ja työyhteisökouluttajana omassa Intovaattori -yrityksessään.

Monesti sävytämme sanoillamme keskustelua ja huomaamattamme ohjaamme sitä tiettyyn suuntaan. Usein tämä tapahtuu tiedostamattamme, kun omat uskomuksemme, asenteemme ja sisäiset mallimme alkavat ohjata ajatuksiamme ja käyttäytymistämme. Tarjoamme toiselle ihmiselle omaa maailmankuvaamme sen sijaan, että antaisimme hänelle tilaisuuden kertoa itse omista kokemuksistaan, ajatuksistaan ja tunteistaan. Joskus näin tehdessämme voimme rohkaista ihmistä puhumaan oikeista ja hänelle merkityksellisistä asioista, joskus taas omat olettamuksemme osuvat vikaan ja keskusteluyhteys katkeaa kokonaan.

Moni ristiriitatilanne vältettäisiinkin, jos oletusten sijaan menisimme vuorovaikutustilanteeseen tyhjän pään taktiikalla tai ainakin tiedostaisimme toimintaamme ohjaavat tulkinnat, toimintaohjeet ja reagointitavat. Niihin on nimittäin koodattu usein toisten ihmisten ajatuksia ja kokemuksia siitä, mitä olisi hyvä tehdä tai tuntea jonkun asian tai tapahtuman yhteydessä. Miten esimerkiksi yhteistyö muuttuisi, jos pelkän omien mielipiteidemme ja itsellemme hyväksi havaittujen ohjeiden sijaan auttaisimme ihmistä itseään reflektoimaan omaa kokemustaan ja löytämään hänelle sopivat toimintatavat ja ratkaisut? Mitä tapahtuisi, jos osaisimme esittää oikeat kysymykset oikeaan aikaan?

Hyvä kysymys käynnistää prosessin

Ratkaisukeskeinen terapeutti, kirjailija ja kouluttaja Yvonne Dolan on viisaasti todennut, että kysymämme kysymykset muovaavat vastauksia, joita saamme. Oikein muotoillut kysymykset voivat avata portteja uuteen ymmärrykseen ja auttaa löytämään ratkaisuvaihtoehtoja esimerkiksi johonkin haastavaan tilanteeseen. Joskus jo yksi sana ja siihen liitetty merkitys voi lukita tai vapauttaa ajattelumme ja vaikuttaa myös ihmisten välisen yhteyden syntymiseen.

Ystävien kesken ruodimme usein arjen haasteita osoittaen puolin ja toisin myötätuntoa. Saatamme kauhistella ystävän kohtaamia vastoinkäymisiä, pyrkiä osoittamaan tukea ja samalla vahvistaa toimintatapoja ja uskomuksia, jotka eivät välttämättä ole kovinkaan hyödyllisiä ja eteenpäinvieviä. Vaikka meistä jokainen tarvitsee kuulluksi tulemisen kokemuksen, toisinaan juuri oikeaan aikaan esitetty oivalluttava kysymys on se, mikä saa ihmisessä aikaan prosessin, eräänlaisen heräämisen ja uusien näkökulmien löytymisen. Parhaimmillaan tämä voi nostaa ihmisen passiivisesta murehtijan roolista aktiivisen ideoijan ja toimijan rooliin.

Kysymisen monet muodot

Kysyä voi monella tapaa. Avoimet, kysymyssanalla alkavat kysymykset laajentavat vuorovaikutusta ja antavat enemmän informaatiota kuin suljetut tai johdattelevat kysymykset, joissa annetaan usein jo kysyjän odottama vastaus suoraan. Motivoivilla kysymyksillä voimme puolestaan nostaa toisen ihmisen itsetuntoa ja osoittaa arvostusta kun taas vaihtoehtokysymykset antavat vain illuusion valinnan vapaudesta.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa puhutaan usein erilaisista kysymysmalleista, joiden avulla ihminen voidaan ohjata ongelmien ja haasteiden keskeltä tarkastelemaan tavoitteita ja toiveita, voimavaroja ja aiempia onnistumisia sekä suunnata ajattelua ja toimintaa kohti tulevaa ja auttaa näin ihmistä ajattelemaan laajemmin ja löytämään itse ratkaisuja. Hyvä kysymys osoittaakin parhaimmillaan kiinnostusta ja antaa tietoa vastapuolen ajatuksista, toiveista ja peloista eli siitä todellisuudesta, jossa ihminen elää.

Hiljaisuudesta kumpuaa oivalluksia

Hyväkin kysymys voi mennä hukkaan, jos kysyjä ei malta kuunnella vastausta. Useimmat meistä ovat varmasti joutuneet tilanteeseen, jossa kysyjä itse kiirehtii vastaamaan esittämäänsä kysymykseen tai kuunneltuaan pari ensimmäistä lausetta luulee tietävänsä, mitä puhujalla on sanottavanaan. Oleellista onkin odottaa, mitä kysymyksen jälkeen tapahtuu. Joskus vastauksena voi olla syvä huokaus tai totaalinen hiljaisuus. Hyvät kysymykset laittavat rattaat aivoissa pyörimään. Toisen pohdinnalle on annettava aikaa eikä sitä saisi täyttää lisäkysymyksillä, jotka usein lähtevät ohjailemaan vastausta tiettyyn suuntaan. Meidän on opittava sietämään myös hiljaisuutta.

Kysymisen taitoa voi kehittää ja siihen olisi syytä kiinnittää huomiota niin työyhteisöissä kuin kotona puolison tai lasten kanssa kommunikoitaessa. Liika neuvominen, ohjeistaminen ja omien olettamusten mukaan toimiminen kysymisen ja kuuntelemisen sijaan aiheuttaa nopeasti konfliktitilanteen ja vie pohjan yhteistyöltä.

Vanhan sanonnan mukaan kysyvä ei tieltä eksy. Oikealla tiellä pysymiseen tarvitaan myös taitoa kuunnella aktiivisesti ja ilman ennakkoasenteita – ja taitoa sietää hiljaisuutta, josta voi kummuta todellisia oivalluksia.

Mari Lämsä on valmentaja, kouluttaja, kirjailija ja yrittäjä, joka luotsaa yksilöitä ja työyhteisöjä kehittämään ajattelu- ja toimintatapojaan kohti omaa potentiaaliaan ja yhteistä hyvää. Hän on julkaissut kirjan Naurun hyvää tekevä voima – löydä tie elämäniloon (Viisas Elämä 2017). Lisätietoa Lämsästä löydät osoitteesta www.intovaattori.fi. Lue myös Lämsän aiemmin kirjoittama kolumni Työyhteisö on sanojensa kaltainen sekä hänestä tehty henkilökuva Käytännönläheinen uuden luoja.

Jos pidit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)