VIERAILIJA

Mainos
TEKSTI JA KUVA HANNALEENA IMMONEN | 3.11.2021 | KOLLEGA.FI
Emotionaa­linen etäisyys ja ammatti-identiteetti

Yksilöllinen minäkäsitys suhteessa omaan työhön on asia, joka muotoutuu työn sisällön lisäksi työelämässä tapahtuvien vuorovaikutustilanteiden ja kohtaamisten myötä. Näistä muodostuu henkilökohtainen ammatti-identiteetti, joka kestää koko työuran. Pitkällä aikavälillä työn puhuttelevuus ja tekemisen intensiteetti vaihtelevat. Identiteetti elää ja ammattiylpeyden ohella voi mieleen tulla hetkittäin myös alan tai työpaikan vaihto.

Hannaleena Immonen on työstään innostunut vs sosiaalityöntekijä, joka kirjoittaa alaansa liittyvistä asioista ja ilmiöistä eri medioihin.

Työhön ja työyhteisöön sitoutuneisuuden kannalta oleellista onkin se, minkälaisen emotionaalisen etäisyyden kokee olevan itsen ja ammatti-identiteetin välillä siinä ryhmässä, jossa työtä tekee. Kyseinen etäisyys voi pitää sisällään lamaannuttavaa ammatillista turhautumista. Sellaista työn tavanomaisuutta, minkä äärellä ei näe oman osallisuuden merkitystä työskentelyprosessin tai tiimin kokonaiskuvassa. Luontevalta tuntuva etäisyys puolestaan tuo turvaa, lisää ammatillisuutta ja tukee osallisuuden kokemusta.

Emotionaalisen etäisyyden ei siis tarvitse olla negatiivinen asia, vaan sen voi ajatella siviili- ja työpersoonan välisenä turvakenttänä. Sellaisena henkilökohtaisten ammatillisten ajatusten alueena, johon voi turvallisesti päästää työhön liittyvät tunteet. Tuolla alueella on yksityisyyden suojan lisäksi lupa hengittää, kyseenalaistaa, pelätä, vihata tai rakastaa sitä asiaa, jonka äärellä on ammatillinen rauha tai ristiriita.

Identiteetti ja etäisyys työryhmässä

Sosiaalisen identiteetin ajatellaan olevan osa yksilöllistä, ryhmäjäsenyyksien kautta muodostuvaa minäkäsitystä. Ammatti-identiteetti puolestaan muokkaantuu työntekijän persoonassa yksilöllisen arvomaailman lisäksi muun muassa tiimin sisäisten ryhmäheijasteiden kautta. Ei siis ole samantekevää, kokeeko työryhmässään tulevansa kohdatuksi ammattitaitoisena työntekijänä, vai pelkästään ryhmän jäsenenä. Merkityksellisyys on erittäin tärkeä arvo.

Tämä monia ammatillisia arvoja puhutteleva ja kenties koettelevakin etäisyys voi olla tänään pitkä ja huomenna lyhyt. Joskus ammatti-identiteetti on jotakin käsin kosketeltavaa, kun taas toisinaan sitä ei tavoita kurottamallakaan. Keinot sen tavoittamiseksi vaihtelevat myös fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työskentely-ympäristön myötä. Turvallisessa työyhteisössä ammatillisen identiteetin läsnäolo on luovaa, vahvaa ja persoonallista. Tämä puolestaan tukee myös kollegiaalista jakamista, työstä inspiroitumista ja ammatillista kehittymistä niin yksilön kuin työyhteisönkin tasolla.

Kukaan ei voi määrittää toisen puolesta sitä, mikä on sopiva emotionaalinen etäisyys ammatti-identiteettiin nähden. Kyseessä on henkilökohtainen ja herkkä ammatillisuuden osa-alue, mistä oikein vaalittuna syntyy vähitellen myös helposti hengitettävää, syvää ammatillista yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Hannaleena Immonen työskentelee vs sosiaalityöntekijänä Keski-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksessä ja on kirjoittanut alansa aiheista artikkeleita ja kolumneja eri lehtiin. Immonen kirjoittaa paraikaa sosiaalityön opintoihinsa liittyvää kandidaatintutkielmaa. Hän on suorittanut myös työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot.

Lue myös Immosen edellinen kolumni Arvokkuuden tiiminuotiolla.

Jos pidit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)