AJANKOHTAISTA

Mainos
TEKSTI MARJA KASANEN KUVAT R KÖNÖNEN ISTOCK | 5.6.2024 | KOLLEGA.FI
Rehellinen vuorovaikutus vaatii rohkeutta

Harva meistä kommunikoi rohkean rehellisesti, vaan helposti myötäilemme toisia ja arastelemme sanoa sitä, mitä ajattelemme. Rohkeaa rehellisyyttä ei kuitenkaan kannata pelätä, sillä se helpottaa elämää ja auttaa meitä kommunikoimaan omasta ytimestämme käsin – samalla toisia arvostaen ja kuunnellen.

Rohkea rehellisyys on taito, jota voi opetella. Rohkea rehellisyys ei ole sitä, että töksäyttelee tökerösti mielipiteitään ja loukkaa muita, vaan sitä, että viestii omaa aitoa sisintään suoraan ja muita arvostaen. Rohkean rehellisyyden tavoitteena ei ole vastakkainasettelu, vaan rakentava ja kunnioittava kanssakäyminen, jossa jokainen saa äänensä kuuluviin.

– Rohkeasti rehellinen tuo vuorovaikutukseen koko olemuksensa ja tunteensa eli sen, mitä hän aidosti on. Monelle on kuitenkin vaikeaa sanoa, mitä ajattelee. Olemme laumaelämiä emmekä uskalla sanoa jotain porukan mielipiteistä poikkeavaa, sillä pelkäämme hylätyksi tulemista, henkilöstövalmentaja, kouluttaja Reija Könönen sanoo.

Könönen on perehtynyt rohkeasti rehellisiin vuorovaikutustaitoihin syvällisesti ja kirjoittanut aiheesta kirjan yhdessä toiminnanjohtaja Sanna Laakkion kanssa.

– Lisäksi luulemme, että meidän pitäisi olla jotain muuta kuin olemme, ja esitämme roolia, jossa kuvittelemme kelpaavamme. Saatamme myös olettaa, että meiltä odotetaan jotain ja toimimme sen mukaan. Sopeutuaksemme kavennamme ja typistämme itseämme, jolloin alamme pikkuhiljaa unohtaa, keitä olemme, Könönen lisää.

Rohkeasti rehellinen kuuntelee itseään ja sanoittaa sen, mitä ajattelee, tuntee, tarvitsee ja haluaa. Samalla rohkea rehellisyys tarkoittaa sitä, että kuuntelee läsnäolevasti muiden mielipiteitä, tunteita ja ajatuksia, ja kunnioittaa niitä.

Uskomukset kommunikoinnin esteenä

Jokaisella meistä on uskomuksia ja ajattelumalleja, jotka määrittävät, mitä ajattelemme itsestämme, ympäristöstämme ja mitä pidämme mahdollisena tai mahdottomana. Uskomuksia voi muuttaa, mutta ensin niistä pitää tulla tietoiseksi.

– Yksi erittäin yleinen uskomus on, että olemme vääränlaisia. Kuvittelemme, että meidän pitäisi olla jotenkin parempia, hienompia tai viisaampia, jotta meidät hyväksyttäisiin. Tämä saa meidät tuntemaan epävarmuutta. Mietimme, kelpaammeko muille ja peittelemme kuviteltuja vikojamme, Könönen kertoo.

Näin toimien viestimme sisimmällemme, että on syytä vaieta. Uskomme, että oman ytimemme paljastaminen on vaarallista.

Toinen yleinen uskomus on, että pelkäämme paljastavamme tyhmyytemme. Tämä uskomus on läheistä sukua vääränlaisuuden uskomukselle.

Reija Könönen on henkilöstövalmentaja ja kouluttaja, joka on perehtynyt syvällisesti rehellisiin vuorovaikutustaitoihin.

– Tämä näkyy erityisesti tilanteissa, joissa on tärkeitä ihmisiä. Uskomme olevamme ainoa, joka ei tiedä, miten kuuluu toimia ja mitä sanoa. Silloin koemme, että on parasta vain olla hiljaa ja näyttää viisaalta, jotta emme paljastaisi tietämättömyyttämme. Kolmas ja varsin yleinen syy oman sisimmän piilotteluun ja omista kokemuksista vaikenemiseen on uskomus, etteivät omat ajatuksemme ole kiinnostavia.

– On surullista, kuinka moni ajattelee, että muut ihmiset ovat tärkeämpiä, fiksumpia ja viisaampia, ja ettei itsellä ole mitään kiinnostavaa sanottavaa. Pienennämme ja himmennämme itseämme suhteessa muihin. Mitä useammin vaikenemme tämän vuoksi, sitä voimakkaammaksi uskomuksemme kasvaa ja sitä vaikeampaa meidän on avata suutamme, Könönen toteaa.

Neljäs syy vaikenemiseen on konfliktinpelko. Uskomuksemme on, että sanomisesta seuraa riitaa. Moni välttää konfliktia viimeiseen asti ja sen vuoksi ollaan valmiit joustamaan omasta totuudesta ja tarpeista.

– Tämä on varsin yleistä työelämässä. Ajattelemme, että on viisainta myötäillä tai olla hiljaa, ettei tule riitaa. Tässä on myös kulttuurillista taustaa. Suomessa ei ole väittelykulttuuria, vaan meillä haetaan heti konsensusta. Konfliktia aiheuttavien aiheiden väistely kuitenkin kaventaa elämisen tilaa, Könönen muistuttaa.

Viides ja varsin yleinen uskomus on, että pysymme turvassa, kun olemme hiljaa. Kun emme kerro omista ajatuksistamme, kukaan ei kiinnitä meihin huomiota, emmekä ainakaan anna negatiivista vaikutelmaa.

– Kenelläkään ei ole mihin tarttua, eikä kukaan pääse syyttämään mistään, koska emme anna itsestämme mitään. Korkeintaan myötäilemme tai komppaamme muiden sanomisia. Silloin sulaudumme porukkaan ja olemme turvassa. Näin toimien emme koskaan ilmaise itseämme ääneen, ja ajan myötä omat mielipiteemme haalistuvat.

Rohkea rehellisyys vaatii vastuunottoa

Rohkea rehellisyys alkaa siitä, että ottaa vastuun omasta elämästään. Kun valitsemme rehellisyyden, siirrymme pois automaattiohjauksesta ja alamme elää aidosti tässä hetkessä. Ollessamme läsnä omassa elämässämme, katsomme asioita sisimmästämme käsin emmekä kuvittelemastamme ulkoisesta, arvioivasta näkökulmasta.

– Vastuunotto on sitä, että tajuaa olevansa oman elämänsä päättävä elin eikä anna muiden pyörittää itseä. Niin kauan kun vaikenemme ja myötäilemme muita, emme ole linjassa itsemme kanssa. Se tarkoittaa rohkeutta sanoa, että kaikki asiat eivät ole itselle ok ja ottaa paikkansa elämässä.

Könönen kuitenkin korostaa, että tämä ei tarkoita muiden jyräämistä, vaan sitä, että nostaa itsensä samalla tasolle muiden kanssa, ja ymmärtää, että omat ajatukset ja kokemukset ovat ihan yhtä arvokkaita kuin muidenkin.

– Kun avaan suuni, annan samalla muiden tarkastella maailmaa minun näkökulmastani. Samalla kasvaa myös oma kiinnostukseni ja uteliaisuuteni muiden näkemyksiä ja kokemuksia kohtaan.

Näkymättömänä pysyminen ja suojaroolien ylläpitäminen vievät valtavasti energiaa ja estävät meitä elämästä omannäköistä elämää. Rohkeus sen sijaan auttaa meitä saamaan käyttöön oman potentiaalimme. Näkyväksi tuleminen ja kontrollista luopuminen tuovat uudenlaista energiaa.

– Rohkea rehellisyys kannattaa, sillä silloin ei tarvitse turvautua epäaitoihin muotteihin, eikä tarvitse enää pelätä, mitä sanoo. On myös paljon helpompaa toimia sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat rehellisiä kommunikoinnissaan, kun ei tarvitse miettiä, että mikähän piiloagenda tässäkin on. Ja on myös helpompi kysyä apua, kun tietää, että toinen vastaa rehellisesti, jos ei pysty auttamaan, sen sijaan, että suostuisi, vaikka ei haluaisi.

Kun ottaa vastuun elämästään, saa kokea vapauden. Olo kevenee, koska asioita ei enää tarkastele toisten näkökulmista, vaan voi huoletta sanoa oman mielipiteensä, ja ymmärtää, ettei ole vastuussa muiden reaktioista. Rohkea käytös vahvistaa itseluottamusta ja itsearvostusta.

– Rohkean rehellisenä ei suodata elämäänsä uskomusten läpi, vaan antaa oman sydämensä valita suunnan. Rohkeus kasvaa vain olemalla rohkea ja tekemällä itselleen rohkeita asioita, Könönen kannustaa.

Miten edetä rohkeasti rehelliseksi?

Jos haluat muuttaa kommunikointiasi rohkeasti rehelliseksi, se vaatii aikaa ja päättäväisyyttä. Seuraavassa käydään läpi muutokseen liittyviä, oleellisia askeleita. Kokeile kutakin askelta arjessasi ja toimi sen mukaan, vaikka se tuntuisi epämukavalta. Muista, että uusien tapojen opettelu vaatii toistoja ennen kuin siitä tulee osa arkea.

1. Tee valinta
Muutos edellyttää oivallusta, että voit aina valita, miten toimit. Sinun ei tarvitse olla sellainen, kuin muut olettavat. Kukaan muu ei määrää puolestasi. Voit joka tilanteessa valita oletko uhri vai oman elämäsi pääroolissa.

2. Tutustu itseesi
On ensiarvoisen tärkeää tutustua itseensä, omiin toimintatapoihinsa ja siihen, mitä haluaa ja mitä ei halua. Rohkeasti rehelliseksi ei voi ryhtyä, jos ei tunne itseään.
Pysähdy itsesi äärelle ja pohdi, mikä on sinulle tärkeää, mitä ajattelet, miltä sinusta tuntuu ja mitä haluat elämältäsi.

3. Harjoita tunnetaitojasi
Usein pelkäämme omia tunteitamme. Emme uskalla sanoa totuutta pelätessämme sen aiheuttavaa tunnekuormaa. Väistelemällä tilanteita, joissa voi nousta tunteita, kavennamme elämäämme.
Uskalla kohdata tunteesi. Kun vahva tunne vyöryy päälle, keskity hengitykseesi. Vaikka tunteet voivat olla voimakkaita, ne eivät ole vaarallisia. Jos suostut kohtaamaan tunteen, se viipyy vain minuutteja. Jos pystyt nimeämään tunteen, se laimenee

4. Ole läsnä
Rehellistä vuorovaikutusta ei synny, jos emme ole aidosti läsnä tilanteessa. Automattiohjauksella reagoimme tiettyihin ärsykkeisiin samalla tavalla. Ärsykkeen ja reaktion välissä on kuitenkin pieni tyhjä tila, jossa meillä on valta valita oma reaktiomme. Hyödynnä tätä pientä rakoa: kun huomaat ärsykkeen, pidä pienenpieni tauko ja valitse, miten toimit ennen kuin annat autopilotin päättää puolestasi. Muista myös varmistaa jokaisen vuorovaikutustilanteen alussa, että olet läsnä ja kohtaat toisen aidosti.

5. Selkeytä arvosi
Arvot kertovat, mikä on meille tärkeintä. Arvojen selkeyttäminen on hyödyllistä, koska arvot osoittavat meille oikean suunnan. Jos arvomme on esimerkiksi halu elää rehellisesti, ja eteen tulee tilanne, jossa pitää sanoa jotain vaikeaa, niin vaikenemmeko vai puhummeko? Voidaksemme arvostaa ja kunnioittaa itseämme sekä elää omannäköistä elämää meidän on toimittava arvojemme mukaisesti.

6. Aseta tavoite
Päästäksemme päämäärään meidän on asetettava tavoite. Tavoite on kuin magneetti, joka ohjaa toimintaamme haluamaamme suuntaan. Jos tavoitteenamme on olla rehellinen, alamme kiinnittää huomiota omaan kommunikointiimme ja vuorovaikutukseen muiden kanssa. Tämä tavoite edistää sitä, että olemme vuorovaikutuksessa niin rehellisiä kuin mahdollista, emmekä vain hae hyväksyntää ja arvostusta muilta.
Mene vuorovaikutustilanteeseen tavoitteenasi olla rehellinen ja muita arvostava.

7. Aseta rajat
On tärkeää asettaa rajat, mikä on itselle hyväksi ja mikä ei, ja pitää niistä kiinni. Kun pidämme rajamme, eivät omat ajatuksemme, tarpeemme ja tunteemme sekoitu toisten ajatuksiin, tarpeisiin ja tunteisiin. Rajojen tunnistaminen auttaa selkeyttämään vuorovaikutusta. Esimerkiksi ein sanominen ääneen ei ole helppoa, mutta sitä voi harjoitella, ja sen voi aina sanoa arvostavasti ja kohteliaasti. Rajoissa ei ole kyse välinpitämättömyydestä muita kohtaan, vaan oman itsen kunnioittamisesta.

8. Tunnista uskomuksesi
Uskomukset vaikuttavat kaikkeen elämässämme. Ne määrittävät myös sen, mitä pidämme mahdollisena ja mitä emme. Uskomukset saattavat rajoittaa meitä siten, ettemme toimi niin kuin haluaisimme. Uskomukset ovat kuitenkin vain ajatuksia, joita pidämme totena, mutta jotka eivät välttämättä ole lainkaan totta.
Kun tunnistat uskomuksesi, voit muokata niitä itsellesi sopivammiksi. Voit myös kirjoittaa itsellesi uuden, vahvistavan uskomuksen.

9. Antaudu tilanteelle
Usein haluamme kontrolloida tilanteita, koska hallinnan tunne tuo meille turvaa. Esimerkiksi kun olemme menossa neuvotteluun tai vuorovaikutustilanteeseen, mietimme etukäteen, mitä haluamme sanoa ja pohdimme, mitä toinen aikoo sanoa. Silloin menemme tilanteeseen lukitun käsikirjoituksen kanssa. Antautuminen puolestaan merkitsee kontrollista irti päästämistä.
Kun antaudut tilanteelle, olet aidosti läsnä, kuuntelet toista arvostavasti ja teet kysymyksiä. Tällöin voi syntyä parempia ratkaisuja, kuin kumpikaan pystyi etukäteen kuvittelemaan.

10. Ole utelias
Uteliaisuus tarkoittaa sitä, että on aidosti kiinnostunut siitä, mitä toinen sanoo. Uteliaisuus ei edellytä sitä, että olisimme samaa mieltä. Voimme kuitenkin aina pohtia, että mikä arvo toisen ajatuksen taustalla mahtaa olla tai kysyä lisää. Hyvin helposti meillä on valmiit filtterit ja asennelasit päällä, emmekä aidosti kuule emmekä näe toista. Kun kuuntelet avoimesti, opit uutta ja maailmasi rikastuu.

11. Valitse sanasi
Voimme aina valita, millaisia sanoja käytämme itseämme rehellisesti ilmaistessamme. Oikeat sanat nousevat, kun haluamme ymmärtää ja olemme läsnä.
Kun opettelet sanoittamaan asiasi rakentavasti, suoraan ja kunnioittavasti, toisen on helpompi vastaanottaa sanomasi.

Kun otat nämä elementit osaksi elämääsi ja vuorovaikutustapojasi, voit muuttaa käytöstäsi rohkeasti rehelliseksi.

Lähde: Rohkeasti rehellinen, Reija Könönen, Sanna Laakkio, Bazar Kustannus 2023

Jos pidit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)