ELÄMÄ JÄRJESTYKSEEN

Mainos
TEKSTI MIA BLANC KUVA TAPIO SAUNAMÄKI | 5.6.2024 | KOLLEGA.FI
Kestävä elämä ja sisäinen kehitys

Kestävyys- ja vastuullisuusasiat ovat tulleet jäädäkseen, mutta niistä ollaan yhäkin montaa mieltä. Totuus on kuitenkin se, että me ihmiset emme pärjää tällä planeetalla ilman luontoa emmekä myöskään toisia ihmisiä.

Mia Blanc työskentelee Haaga-Heliassa projektiasiantuntijana. Blanc motivoituu monipuolisista tehtävistä, tuloksista sekä siitä, että ihmiset löytävät oman potentiaalinsa.

Itä-Suomen yliopistossa on ansiokkaasti tutkittu planetaarisen osallisuuden käsitettä, jossa yksilö viedään vielä tiiviimmin osaksi ajallista, tilallista ja eettistä kokonaisuutta. Käsitteestä on laadittu indikaattori, joka jäsentää näitä kolmea ulottuvuutta. Ajallisessa jatkumossa hyvinvointimme perustuu aiempien sukupolvien tekemisille ja halusimme tai emme, meidän valintamme vaikuttavat tuleviin maailman kansalaisiin.

Olemme myös tilassa yhä laajemmin yhteydessä muihin, vaikkapa suomalaisina maailman suurimman kahvinjuojamaan ominaisuudessa, internetin globaaliutta unohtamatta. Eettiset valinnat ovat läsnä jokaisessa hetkessä, kun kirjaimellisesti syömme ja hengitämme itsemme osaksi laajempaa elollista ja elotonta kokonaisuutta. Millaisia vastuullisuusihmisiä olemme ja voiko yhden ihmisen pelkkä ajattelutavan muutos oikeasti vaikuttaa.?

Kun puhutaan vastuullisuudesta, ajatukset menevät helposti kuluttamiseen tai kiertotalouteen ja yksinkertaisimmillaan kierrätykseen. Kuitenkin siihen, että esimerkiksi pullot palautuvat panttijärjestelmän ansiosta tehokkaasti kauppoihin, on vaadittu uudenlaista ajattelua, verkostomaista toimintaa, asenteiden muuttumista ja taloudellisten tekijöiden sovittamista sopiviksi. Miten omia vastuullisuuslihaksiaan sitten voisi kehittää?

Inner Development Goals (IDG) -viitekehys

YK on tehnyt tutuksi 17 kestävän kehityksen periaatetta, Sustainable Development Goals, SDG. Niiden saavuttamiseksi on kehitetty yhteistyössä ruotsalaisten ja kansainvälisten vastuullisuusorganisaatioiden lanseeraama sisäisten vastuullisuustaitojen kokonaisuus, Inner Development Goals. Se koostuu viidestä osa-alueesta seuraavasti:

1. Olemisen taito ja suhde itseen

Oman mielensisäisen maailman kehittäminen ja arvojen tunnistaminen auttavat luomaan sisäisen kompassin, joka johdattaa kestävään suuntaan. Säilyttämällä avoimuus ja oppimisen asenne voidaan joutua usein myös oppimaan pois aiemmin omaksutusta, sekä tekemään uteliaana tilaa uudelle. Kuten Kungfutsekin on jo asian muotoillut, itsetuntemus on todellista viisautta ja helpottaa mielen rauhoittamista läsnäoloon. Omana aitona itsenään oleminen kuluttaa myös paljon vähemmän energiaa! Jo tässä tavoitteessa riittää tekemistä loppuelämäksi.

2. Ajattelu

Filosofi Esa Saarisen tutuksi tekemä ajattelun ajattelu on myös vastuullisuuden ytimessä. Kehittämällä ajattelun ajattelua voimme parhaimmillaan oppia arvioimaan tietoa kriittisesti, tiedostaa monimutkaisia kokonaisuuksia ja erilaisia syy-yhteyksiä, olla kykeneväisiä vaihtamaan näkökulmaa ja katsoa visionäärisesti myös kauemmas. Paremmalla ajattelulla syntyy priimaa.

3. Suhde muihin

Etäilyn ja ruutujen sekä itsepalvelun ja automaation maailmassa inhimilliset kohtaamiset ja ihmissuhteet nousevat arvoon arvaamattomaan. Kun ennakkoluulottomasti ja nöyrästi rohkaistumme  tutustumaan toisiimme, on helpompi asettua toisen asemaan, tuntea empatiaa ja arvostaa erilaisuutta. Huolimatta erilaisista kulttuureista ja ulkonaisista seikoista, ystävällisyys ja hymy puhuvat kaikkia kieliä. Arvostus on vuorovaikutuksen sateenvarjoarvo par excellence. Sen alla tunne yhteenkytkeytyneisyydestä voi kukoistaa.

4. Yhteistyö

Sujuva yhteistyö on välttämätöntä kestävän muutoksen vakiinnuttamiseksi. Uljas vastuullinen maailma edellyttää myös osallistavaa ajattelutapaa ja vahvoja viestintätaitoja sekä sopivaa läpinäkyvyyttä. On luotettava toisiin, pystyttävä yhdistämään erilaisia ryhmiä ja opittava hyödyntämään eri näkökulmia innovatiivisten ratkaisujen yhteiskehittämiseksi. Niin kuin luottamus luo luottamusta, vastuuttaminenkin synnyttää vastuullisuutta. Toimivat verkostot pelastavat meidät lyhytnäköisestä voiton tavoittelusta ekosysteemin autuuteen, siirrymme egosta ekoon.

5. Toiminta

Rohkeus ja optimismi ovat ominaisuuksia, jotka auttavat meitä pysymään sinnikkäinä ja uskomaan parempaan tulevaisuuteen vaikeinakin aikoina. Luovia ratkaisuja ja periksiantamattomuutta on taatusti kaikkien ihmiskunnan suurten muutosten taustalla.

Vastuullisuustaitoja käytännössä

Kevään 2024 aikana olemme nähneet hienon esimerkin sisäisten vastuullisuustaitojen soveltamisesta käytäntöön, kun 55 rise and shine -yhteisö tarttui työelämän ikäsyrjintään. Ripeästi toimeen ryhtyneet aktivistit osoittivat arvostavansa paitsi itseään, myös kaikenikäisiä työyhteisön jäseniä. He loivat rohkealla yhteistyöllä osittain toisilleen tuntemattomien ihmisten joukosta valtavasti huomiota saaneen liikkeen, joka tähtää sosiaalisesti kestävään, ikädiversiteettiä edistävään työkulttuuriin.

Erityisen hienoa on ollut tapa, jolla erilaisia näkökulmia on otettu mukaan vuoropuheluun, ravisteltu rakenteita ja haastettu perinteisiä toimintamalleja. Oikein tekeminen ja tinkimätön usko paistaa läpi tämän joukon vastustamattomassa etenemisessä.

Kestävyys, uhka vai mahdollisuus?

Vastuullisuuspuheen ei ole tarkoitus syyllistää tai viedä meitä lamaannukseen. Kun digivihreän kaksoissiirtymän aikaa pitää mahdollisuutena, tuntuu sisäisten vastuullisuustaitojen kehittäminen jopa innostavalta.

Sitran määritelmän mukaan kaksoissiirtymä tarkoittaa siirtymistä digitalisaation ja datan hyödyntämiseen sellaisella tavalla, joka edistää hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa. Jokainen meistä varmasti haluaa turvata ihmisten hyvinvoinnin edellytykset sukupolvelta toiselle ja nähdä planeetan kukoistavan.

Mia Blanc on ohjaus- ja koulutusalan ammattilainen, työnohjaaja ja ammatillinen opettaja, joka on tehnyt pitkän uran muotikaupan yrittäjänä. Blanc työskentelee projektiasiantuntijana ja opettajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Häntä inspiroivat ihmisten erilaisuuden ja verkostojen rikastava vaikutus, jatkuva uuden oppiminen sekä paremman työelämän rakentaminen.

Lue myös Mia Blancin aiemmin julkaistut kolumnit Miksi tapojen muuttaminen on niin vaikeaa? ja Aristoteleen opeilla kiusaamista vastaan.

Jos pidit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)