JOHTAJUUDEN YTIMESSÄ

Mainos
TEKSTI ANU LYRA KUVA ANSSI VUOHELAINEN | 15.5.2024 | KOLLEGA.FI
Vaikuttava kohtaaminen on johtajan supervoima

Työterveyslaitoksen mukaan työkyvyn ja työhyvinvoinnin ongelmat maksavat Suomen taloudelle jopa 40 miljardia euroa vuodessa menetettynä työpanoksena, erilaisina sairas- ynnä muina etuuksina ja terveyden- ja sairaanhoidon kuluina. Joka neljäs suomalainen kokee olevansa vaarassa uupua. Yli puolet kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään mielenterveysperustein.

Anu Lyra työskentelee 21kind-konsulttiyrityksen toimitusjohtajana.

Työhyvinvointi ja työpahoinvointi kulminoituvat usein erilaisiin johtamisen ja vuorovaikutuksen ongelmiin: avoin kommunikaatio, tiedon kulku, arvostus ja työyhteisön tunneilmasto ovat keskeisiä elementtejä työhyvinvoinnin rakentumisessa. Näitä kaikkia yhdistää ja mahdollistaa taito kohdata toinen ihminen myötätunnolla.

Kaikki vuorovaikutus ei kuitenkaan johda kohtaamiseen, eikä kaikki kommunikaatio ole vuorovaikutusta. Ihmisen kohtaaminen on lähtökohtaisesti aina tunteiden kohtaamista. Lauri Järvilehdon mukaan tietoinen mieli kykenee käsittelemään noin seitsemän ajatusta kerralla – kaikki muu on tunnetta ja intuitiota.

Johtajan haaste on se, että toisen ihmisen tunteita on mahdollista kohdata vain siinä määrin, kuin pystyy tunnistamaan ja kohtaamaan niitä samoja tunteita itsessään. Toisin sanoen toisen ihmisen kohtaaminen edellyttää hyvää itsetuntemusta, eikä vain kognition tasolla vaan uskallusta sukeltaa syvään päätyyn. Moniko meistä avoimesti kertoo pelkäävänsä? Tai tunnistaa päivittäiset inhon tunteensa? Harva meistä sanoittaa edes iloa tai innostumista.

Olemme sosiaalisia olentoja

Mutta miksi juuri kohdatuksi tuleminen on meille niin tärkeää, että sen krooninen puuttuminen johtaa uupumiseen ja pahoinvointiin? Me ihmiset olemme sosiaalisia olentoja. Me tarvitsemme heti syntymähetkellä kiintymystä ja välittämistä kokeaksemme turvaa. Tämä psykologinen perustarve ei häviä mihinkään aikuisena, vaan hyvinvointimme ja itsetuntomme on selkeästi sidoksissa siihen, kuinka meidät kohdataan.

Samalla sillä, kuinka itse kohtaamme muita ihmisiä, voi olla merkittäviä vaikutuksia omaankin terveyteemme. Psykologisen turvan ja arvostuksen kokemukset ovat ihmisten välisiä ilmiöitä. Ne voivat toisin sanoen syntyä vain silloin, kun ihmiset kohtaavat toisensa. Jos emme osaa kohdata muita, jäämme myös itse vaille kohtaamisen ja arvostuksen kokemuksen hyvää tekeviä vaikutuksia.

Yleisimpiä esteitä johtajan kohtaamisten tiellä ovat hyvin pienet ja arkisuudessaan mitättömän tuntuiset asiat, kuten kiire, huomion jatkuva keskittäminen kännykkään tai tietokoneeseen toisen ihmisen sijaan ja se, että emme keskittyneesti kuuntele toisiamme. Kuunteleminen ja kuuleminen onkin yksi tärkeimmistä empatiakeinoista, joita meillä ihmisillä on käytössämme.

Vuorovaikutus on myös kuuntelemista

Aito ja läsnäoleva kuuntelu ei kuitenkaan ole ihan niin helppoa kuin voisi kuvitella. On aivan eri asia kuunnella ymmärtääkseen toista ihmistä, kuin kuunnella odottaen vain omaa suunvuoroaan.

Suurin osa meistä työelämässä olevista ei ole koskaan opetellut vuorovaikutustaitoja tai kuuntelemista. Sitä ei opetettu koulussa, kun olimme lapsia – eivätkä vanhempamme osanneet opettaa meille taitoja, joita heillä itsellään ei ollut. Vuorovaikutus lisäksi mielletään helposti juuri aktiivisen osallistumisen – puhumisen kautta. Mutta taitavat vuorovaikuttajat ovat nimenomaan hyviä kuuntelijoita.

Kuuntelemisen taito korostuu esihenkilötyössä ja johtotehtävissä. Tutkimusten mukaan empatia on kaikkein tärkein johtamistaito ja epäempaattinen työympäristö vaikuttaa negatiivisesti työsuorituksiin. Kohtaamistaidoilla on väliä, koska niiden avulla korkeatasoinen substanssiosaaminen saadaan hyödynnettyä. Kohtaamattomuus johtaa heikompaan tuottavuuteen, kuten Ossi Aura on osoittanut: ”Heikon henkilöstötuottavuuden yrityksissä käyttökate oli 3 prosenttia liikevaihdosta – tulos vastaavasti lähellä nollaa. Hyvän henkilöstötuottavuuden firmoissa käyttökate oli 9 prosenttia – ero euroissa oli kolminkertainen.”*

Tässä yhteydessä kannattaa pysähtyä miettimään myös sitä, mitä asiakaslähtöisyys todella tarkoittaa. Asiakashan on myös ihminen ja asiakaslähtöisyyden voi ajatella edellyttävän kykyä kohdata ihminen – eli ne tunteet. Heikon tuottavuuden ja kohtaamattomuuden välinen yhteys ei ole yksiulotteinen, vaan siihen liittyy myös asiakkaiden kohtaaminen. Johto mallintaa omalla esimerkillään, tietoisesti tai tahtomattaan, hyväksyttyä toimintatapaa. Kohtaamattomuus ei ole yrityksen edun mukainen toimintatapa. Johtajien kohtaamistaidot ovatkin jokaisen yrityksen kohtalonkysymys.

*) Aura, Ahonen, Hussi, Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014

Anu Lyra työskentelee toimitusjohtajana 21kind-konsulttiyrityksessä. 21kind valmentaa uutta työelämää, jossa ihmiset kohtaavat toisensa lempeydellä ja arvostaen. Lempeysosaaminen on työelämän, myynnin ja asiakaspalvelun uusi metataito. Jokainen voi oppia kohtaamistaitoa ja kasvattaa omaa lempeysosaamistaan. Jos haluat kuulla lisää valmennuksista, joiden avulla keskustelut sujuvat paremmin ja luovuus saadaan kukoistamaan, ota yhteyttä!

Lisätietoja löydät osoitteesta https://21kind.fi/ tai ota yhteyttä anu.lyra@21kind.fi.

Lue myös Anu Lyran aiemmin julkaistut kolumnit Muutoksen sietämätön vaikeus, Tiimi on tärkein työhyvinvoinnin voimavara, Voiko hormoneilla johtaa?, Reklamaationkin voi kääntää viiden tähden asiakaskokemukseksi, Haastavan asiakkaan kohtaaminen, Oletko teinitason kuuntelija?, Työelämän ikigai, Sosiaalisen läsnäolon taito, Miksi keskustelu ei suju?, Kolme sekuntia ja Lempeys-osaamisella parannetaan maailmaa.

Jos pidit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)