ELÄMÄ JÄRJESTYKSEEN

Mainos
TEKSTI MIKKO PAHKASALO KUVA SANNA NUUTINEN FOTO BAKERY | 24.4.2024 | KOLLEGA.FI
Tietoisuus on onnellisen elämän perus­edellytys

Jokainen ihminen haluaa elää onnellista elämää – omilla ehdoilla, omannäköisesti ja hyvinvoivana. On monia tekijöitä, jotka vaikuttavat koettuun onnellisuuteen ja elämänlaatuun. Näitä ovat esimerkiksi raha, ihmissuhteet ja työ. Kaikista tärkein yksittäinen tekijä on kuitenkin tietoisuus. Tietoisuus tarkoittaa sitä, että olet tietoinen siitä, kuka olet ihmisenä, millaisessa ympäristössä toimit, mitä teet ja minkä vuoksi teet. Jos et ole tietoinen, olet muiden ihmisten ja ympäristön ohjailtavissa, mikä voi johtaa katkeraan ja ylisuorittavaan elämään.

Mikko Pahkasalo on valmentaja ja yrittäjä, jonka visiona on nostaa suomalaiset kohti omannäköistä kukoistustaan.

Termit “tietoisuus” ja “tietoinen” liitetään ihmisen kykyyn ajatella ja käyttää mieltä (eli aivoja). Tämä erottaa meidät eläimistä. Eläimet eivät pysty tuottamaan ja jäsentämään ajatuksia tai ilmentämään niitä käytännön tekoina. Ajattelemisella tarkoitetaan kognitiivisia prosesseja, kuten huomiokykyä, abstraktia ajattelua, impulssikontrollia, multitaskingia, ongelmanratkaisua ja itsekontrollia.

Toisaalta tietoisuuden voi nähdä myös ei-inhimillisenä, kosmisena yhdistävänä voimana tai energiana. Tietoisuus on myös itsensä ulkopuolella ja koko maailmankaikkeudessa. Tärkeintä kuitenkin on, että pysähdyt tutkimaan, mitä tietoisuus tarkoittaa sinulle, koska sen avulla voit ymmärtää paremmin itseäsi ja maailmaa.

Tietoisuuden avulla elämä haltuun

Mitä paremmin olet tietoinen itsestäsi ja ympäristöstäsi, sitä enemmän olet läsnä ja mukautumiskykyinen tilanteen vaatimalla tavalla. Korkeampi tietoisuus auttaa meitä ohjaamaan ajatuksiamme, tunteitamme ja käyttäytymistämme. Korkeamman tietoisuuden avulla voit esimerkiksi löytää nopeammin rauhan konfliktissa ja kohdata vastoinkäymiset voitokkaasti, koska tietoisuuden avulla voit luoda parempia määritelmiä ja löytää ratkaisuja ongelmiin.

Vastaavasti tietoisuuden puute aiheuttaa ahdistusta, epätoivoa ja päämäärättömyyttä. Silloin olemme mielemme ja tunteidemme armoilla, jolloin oma käyttäytymisemme ei palvele itselle merkityksellisien päämäärien saavuttamista, tai yhteys päämääriin voi jopa katketa. Myös toivon, vahvuuden ja luottamuksen löytäminen on haastavaa tai jopa mahdotonta. Tietoisuuden avulla pystyt ohjailemaan elämääsi kokonaisuudessaan haluttuun suuntaan.

Ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen

Ajatukset

Tietoisuuden avulla voit ohjata omia ajatuksiasi. Tämä tarkoittaa, että voit luoda, valita ja vahvistaa niitä ajatuksia, joita haluat ajatella. Ajatuksien ohjaamiseen liittyy myös huomion kiinnittäminen. Keskeistä on tiedostaa hetki hetkeltä, mihin oma huomio milloinkin kiinnittyy. Yleisesti ottaen huomiokykymme toimii autopilotilla, jolloin ajatteluun vaikuttaa epäterveellä tavalla impulssit, vanhat tavat ja ulkoiset vaikuttimet.

Tunteet

Tietoisuuden avulla voit ohjata tunteitasi. Sinua ympäröivä maailma ja toiset ihmiset tarjoavat joka hetki mahdollisuuksia reagoida johonkin. Nykymaailmassa olemme yhä enemmän irrallaan tunteistamme emmekä aisti niitä kehossamme. Vietämme paljon aikaa päämme sisällä, emmekä harjoita säännöllisesti kehollisuutta, kuten liikuntaa. Kehollisuuden harjoittaminen ei itsessään johda tunteiden tiedostamiseen, vaikka se helpottaa sitä. Heikko yhteys tunteisiin ja kehon aistimuksien tiedostamiseen johtaa siihen, että kykymme lukea ympäristöstämme tulevia viestejä heikentyy ja yhteys itseen ja muihin hiljalleen katkeaa.

Käyttäytyminen

Ajatukset ja tunteet ilmentyvät tietynlaisena käyttäytymisenä, eli tekoina. Teot lopulta kertovat ja vaikuttavat eniten siihen, kuka olet ihmisenä, millaista elämää elät, miten toiset kohtelevat sinua ja miten kohtelet toisia. Tunnemme helposti ahdistusta ja epätoivoa, kun käyttäydymme ei-toivotulla tavalla. Tällaisen käyttäytymisen usein tunnistamme jollain tasolla, mutta emme halua vain myöntää sitä.

Käyttäytymisellä muokkaamme ympärillä olevaa maailmaa ja luomme onnellisen elämän. Ole siis tietoinen, miten haluat käyttäytyä tästä eteenpäin päivittäin!

Mikko Pahkasalo on valmentaja, kouluttaja ja yrittäjä. Hänen missionaan on auttaa yrittäjiä saamaan itsestä paras irti päivittäin uhraamatta terveyttä, ihmissuhteita ja korkeaa työn jälkeä. Näin syntyy omannäköinen ja menestyvä yrittäjyys ilman turhaa työtä, ylipitkiä päiviä ja uupumuksen pelkoa. Pahkasalo on sisäisen kukoistuksen valmentaja ja No Limit -yrityksen perustaja.

Lisätietoja Pahkasalosta ja hänen kursseistaan löydät seuraavista kanavista:
https://www.noulimit.fi/
https://www.facebook.com/NoLimit.fi
https://www.linkedin.com/in/mikkopahkasalo/

Lue myös Pahkasalon aiemmin julkaistut kolumnit Näe elämän haasteet voimavarana, Irti maailman lannistavuudesta, Omista tarinasi, Irti kalvavasta epävarmuudesta, Kiihdytä kohti unelmiasi, Kohtaa kuolevaisuutesi, Nouse vahvaksi esikuvaksi, Irti ylikuormittumisesta, Tee parhaasi päivittäin, Terveet rajat ihmissuhteissa ja Luo pysyvää tasapainoa elämään.

Jos pidit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)