JOHTAJUUDEN YTIMESSÄ

Mainos
TEKSTI JA KUVA MARIA KYYHKYNEN | 13.3.2024 | KOLLEGA.FI
Vertaistuki lisää voimavaroja

Johtaminen on yhtäältä yksilö- kuin joukkuelaji, joka vaatii ja antaa paljon. Omakohtaisesti voin todeta saavuttaneeni parhaat tulokset silloin, kun kollegojen välinen yhteistyö ja vertaistuki on toiminut. Tämän merkitys on noussut itselläni esille erityisesti näin etätyöaikaan sekä yrittäjänä toimiessani.

Maria Kyyhkynen on ihmisläheisen ja valmentavan johtamisen puolestapuhuja, joka haluaa olla mukana rakentamassa parempaa työelämää.

Kollegoiden keskinäinen vertaistuki ei ole pelkästään hyödyllistä, vaan se voi olla ratkaisevan tärkeää niin johtajan kuin organisaation menestyksen kannalta. Kollegoiden välinen vertaistuki voi olla hyvin monimuotoista kuten avointa keskustelua, neuvojen antamista, osaamisen ja kokemusten jakamista, mentorointia, tuen antamista tai yhteistyötä työtehtävissä.

Osaamisen ja kokemusten jakaminen antaa mahdollisuuden oppia toinen toisiltaan uusia näkökulmia, parhaita käytäntöjä ja tehokkaita ratkaisumalleja erilaisissa tilanteissa ja haasteissa. Yhdessä opitaan uusia ratkaisumalleja ja kehitetään ammatillista osaamista. Osaamisen ja kokemusten jakaminen luovat vankan perustan kasvulle sekä menestykselle työyhteisössä.

Mentorointi ja sparraus antavat kannustusta, neuvoja ja rakentavaa palautetta oman kehittymisen tueksi. Tässä arvostava kulttuuri ja luottamus ovat avainasemassa.

Tuen saaminen on ensiarvoisen tärkeää vaikeissa tilanteissa, joita johtaja joutuu väistämättä kohtaamaan. Näissä tilanteissa kollegoiden vertaistuki on korvaamatonta. Kollegalta saatu emotionaalinen tuki, kuunteleminen ja omien kokemusten jakaminen vastaavista haasteista auttaa tuntemaan, ettei ole yksin ongelmansa kanssa. Vastaavia tilanteita on koettu ennenkin ja niistä on selvitty, opittu ja menty eteenpäin.

Yhteistyössä keskeistä on se, että se perustuu luottamukseen ja aitoon haluun auttaa sekä tukea toinen toisiaan onnistumaan työssään paremmin.

Vertaistuki edistää koko organisaation menestystä

Kollegoiden keskinäinen vertaistuki ei ole vain yksilöiden hyödyksi, vaan parhaimmillaan se edistää koko organisaation menestystä. Kun esihenkilöt ja johtajat saavat toisiltaan vertaistukea ja kehittyvät ammatillisesti, se heijastuu positiivisesti koko organisaation toimintaan, ja edistää seuraavia asioita:

 • Johtaminen paranee
  Kollegoiden vertaistukea saavat esihenkilöt ja johtajat ovat todennäköisemmin motivoituneita ja tehokkaampia tehtävissään. He pystyvät selviytymään haastavista tilanteista ja tekemään parempia päätöksiä.
 • Työyhteisö tulee vahvemmaksi
  Kollegoiden vertaistuki edistää positiivista työilmapiiriä ja vahvempia kollegiaalisia suhteita organisaatiossa. Saatu ja annettu tuki sekä kannustus lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitoutumista. Tämä johtaa parempaan tiimityöskentelyyn, avoimeen kommunikaatioon ja ideoiden jakamiseen, mikä puolestaan parantaa tuottavuutta, luovuutta ja innovaatiota organisaatiossa.
 • Tietoa ja osaamista jaetaan
  Kun esihenkilöt ja johtajat tukevat toisiaan ja jakavat tietoa sekä osaamistaan, se edistää organisaation oppimista ja innovaatiota. Kun tiedon ja osaamisen jakaminen on avointa ja siihen kannustetaan, johtaa se parhaimmillaan uusiin oivalluksiin, ratkaisuihin ja parhaiden käytäntöjen kehittämiseen organisaatiossa. Tämä auttaa organisaatiota pysymään kilpailukykyisenä ja sopeutumaan muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Kollegan vertaistuki on arvokas voimavara, joka hyödyttää niin yksilöitä kuin organisaatioita. Tuen saaminen ja antaminen voi auttaa johtajaa kehittymään ammatillisesti, ratkaisemaan haasteitaan ja menestymään roolissaan. Lisäksi kollegoiden välisen vertaistuen edistäminen luo positiivista työilmapiiriä ja vahvempia työsuhteita. Työyhteisön kulttuurin tuleekin tukea ja mahdollistaa kollegoiden välisten verkostojen luomisen. Kun johtajat tuntevat, että he saavat tukea toisiltaan, se voi lisätä myös työntekijöiden sitoutumista ja luottamusta organisaatioon.

Itse olen kiitollinen monien kollegoideni tuesta ja avusta, joita olen saanut työurani aikana. Vertaistuki on arvokas voimavara, jota kannattaa vaalia ja arvostaa. Muistetaan siis arvostaa toisiamme eikä unohdeta yhteistyön voimavaraa silloinkaan, kun työskentelemme toisistamme etäällä.

Maria Kyyhkynen on ihmisläheisen ja valmentavan johtamisen puolestapuhuja, joka haluaa olla mukana rakentamassa parempaa työelämää, johtamisen ja työhyvinvoinnin kautta. Kyyhkynen on työskennellyt pitkään pankkialalla monipuolisissa esihenkilötehtävissä ja viimeisen vuoden yrittäjänä työhyvinvoinnin sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parissa. Hän on pohjakoulutukseltaan KTM, mutta uskoo jatkuvaan kehittymiseen ja on lisäkoulutukseltaan mm. meditointi- ja rentoutusohjaaja, RTT hypnoterapeutti, FLT Ravintovalmentaja, NLP Master sekä Firstbeat Life valmentaja. Kyyhkysen osaamis- ja kiinnostusalueitaan ovat työelämän ilmiöt, esihenkilötyön kehittäminen, työhyvinvointi ja tuottavuus sekä mielen toiminta ja hyvinvointi.

Lue Kyyhkysen aiemmin julkaistu kolumnit Ajanhallinnan avulla hyvinvointia ja menestystä, Eikö työ enää olekaan vain työtä?, Hyvä vai huono asia – ken tietää sekä hänestä kirjoitettu henkilökuva: Nopeakäänteinen uuden omaksuja.

Maria Kyyhkysen kanssa voit verkostoitua LinkedInissä: https://www.linkedin.com/in/mariakyyhkynen/

Lisätietoja Kyyhkysestä ja hänen koulutuksistaan löydät osoitteesta: https://www.dailyboom.fi/

Jos pidit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

 • haluat erottua joukosta,
 • saavuttaa uutta yleisöä ja
 • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)