VIERAILIJA

Mainos
TEKSTI ANU LYRA KUVA ANSSI VUOHELAINEN | 21.2.2024 | KOLLEGA.FI
Tiimi on tärkein työhyvin­voinnin voimavara

Työterveyslaitoksen mukaan työkyvyn ja työhyvinvoinnin ongelmat maksavat Suomen taloudelle jopa 40 miljardia euroa vuodessa menetettynä työpanoksena, erilaisina sairas- ynnä muina etuuksina ja terveyden- ja sairaanhoidon kuluina. Joka neljäs suomalainen kokee olevansa vaarassa uupua. Eläketurvakeskuksen tietojen mukaan jo yli puolet työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään mielenterveydellisistä syistä.

Anu Lyra työskentelee 21kind-konsulttiyrityksen toimitusjohtajana.

Nekin meistä, jotka viihtyvät työssään, kokevat työuupumusta. Mikä oikein mättää?

Me suomalaiset olemme omasta mielestämme insinööri-kansaa: asiallisia, asiakeskeisiä ja hiljaisia suorittajia. Mutta kyllä insinöörikin voi olla ihminen, eikä nuoruudessa hankittu ammattiosaaminen muuta ketään kylmäkiskoiseksi automaatiksi. Voisiko ollakin niin, että olemme historiamme leimaamia? Köyhyys ja kriisit ovat olleet alituinen seuralaisemme 1800-luvun nälkävuosista 1900-luvun sotiin. Kriisit ruokkivat tunteiden sivuuttamista ja kovia arvoja, ja nämä toimintamallit ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle – meillekin.

Toisin sanoen meidän on juuri tämän repullisen kanssa helppo suunnata huomio faktoihin ja manageroida niitä. Samalla kuitenkin toimivan työelämän toinen vaakakuppi on tyhjä: emme osaakaan johtaa ihmisiä – eli kohdata tunteita.

Työpahoinvointi kulminoituu usein vuorovaikutuksen ja kohtaamisen ongelmiin. Työterveyslaitoksen mukaan puutteet johtamisessa, kommunikoinnissa ja tiedon kulussa, arvostuksen puute ja huono tunneilmapiiri ovat keskeisiä syitä työpaikan tai jopa alan vaihtamiseen. Rakentava johtaminen, avoin kommunikaatio, hyvä tiedon kulku, arvostus ja työyhteisön tunneilmasto ovat keskeisiä elementtejä työhyvinvoinnin rakentumisessa. Näitä kaikkia yhdistää ja mahdollistaa taito kohdata toinen ihminen myötätunnolla. Voidaan puhua myös arvostavasta kohtaamisesta.

Kulttuuri rakentuu kohtaamisista

Organisaation kulttuuri syö strategian, kuten sanotaan. Mutta se kulttuuri ei itsessään elä powerpointeissa tai mission statementeissa. Se rakentuu päivä kerrallaan ihmisten välisissä kohtaamisissa. Jokainen tervehdys, palaverin aloitus, asiakaskäynti, kehityskeskustelu ovat kaikki kohtaamisia. Työelämän kohtaamisten tiellä olevat esteet ovat usein pieniä ja arkisuudessaan mitättömän tuntuisia asioita kuten kiire, se, että emme keskittyneesti kuuntele toisiamme tai huomion jatkuva keskittäminen kännykkään tai tietokoneeseen toisen ihmisen sijaan vaikkapa kokouksessa.

Me emme vain ole tottuneet kiinnittämään huomiota näihin pieniin ja arkisiin hetkiin – nehän ikään kuin tapahtuvat itsestään ja toisaalta olemme harjaantuneet suuntaamaan huomiomme faktoihin.

Tiimi työhyvinvoinnin yksikkönä

Toinen haaste, joka leimaa keskusteluamme työhyvinvoinnista tai sen puutteesta, on se, että asiaa tarkastellaan usein yksilön kannalta. Mitä työhyvinvointi yksilölle tarkoittaa ja miten uupuminen tai pahoinvointi vaikuttaa yksilöön.

Silloin unohtuu se tärkeä seikka, että sosiaalisina olentoina meidän kokemuksemme hyvinvoinnista ja vaikkapa motivaatiosta on sidoksissa toisiin ihmisiin. Arvostuksen kokemus, innostuminen, draivi ja turvallisuuden tunne syntyvät juuri vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Niinpä yksilöä ei voida loppuun saakka vastuuttaa omasta työhyvinvoinnistaan tai työpahoinvoinnistaan. Tarkasteluun ja johtamisen kohteeksi kannattaa ottaa koko tiimi.

Keskeiset askelmerkit onnistuneen kohtaamisen rakentamiseksi ovat turvallisuuden tunteen luominen, sosiaalisen läsnäolon taito ja kuunteleminen. Työhyvinvoinnin kannalta keskeistä on, että koko tiimi saadaan toteuttamaan voimavaroja ja arvostuksen kokemusta tuottavaa mallia. Tiimin jaettu resilienssi lisääntyy ja hyvän kierre, kerran käynnistyttyään, ruokkii ja voimistaa itse itseään. Kun tiimi pystyy tuottamaan merkitystä ja nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemusta sisäisesti, on kaikilla tiimin jäsenillä paremmat edellytykset toipua kuormittavistakin tilanteista vaikkapa asiakasrajapinnassa.

Kohtaamistaidot työhyvinvoinnin välineenä onkin myös johtamiskysymys. Ihmisten johtaminen on aina tunteiden kohtaamista. Tunteet kohtaamalla päästään puhumaan tiimin jäsenten tarpeista ja arvoista. Ja silloin voi tapahtua ihme: syntyy kokemus nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta, kokemus siitä, että minua ja meitä arvostetaan. Ja yhtä ihmettä seuraa toinen: hyvän kierre voi päästä juurtumaan tiimin toimintaan ja tiimin yhteinen energia lisääntyy.

Kukapa meistä ei mieluummin tavoittelisi lisääntyvää energiaa ja työn imua. Onhan se ihan eri asia, kuin pelkkä pahoinvoinnin poissaolo.

Anu Lyra työskentelee toimitusjohtajana 21kind-konsulttiyrityksessä. 21kind valmentaa uutta työelämää, jossa ihmiset kohtaavat toisensa lempeydellä ja arvostaen. Lempeysosaaminen on työelämän, myynnin ja asiakaspalvelun uusi metataito. Jokainen voi oppia kohtaamistaitoa ja kasvattaa omaa lempeysosaamistaan. Jos haluat kuulla lisää valmennuksista, joiden avulla keskustelut sujuvat paremmin ja luovuus saadaan kukoistamaan, ota yhteyttä!

Lisätietoja löydät osoitteesta https://21kind.fi/ tai ota yhteyttä anu.lyra@21kind.fi.

Lue myös Anu Lyran aiemmin julkaistut kolumnit Voiko hormoneilla johtaa?, Reklamaationkin voi kääntää viiden tähden asiakaskokemukseksi, Haastavan asiakkaan kohtaaminen, Oletko teinitason kuuntelija?, Työelämän ikigai, Sosiaalisen läsnäolon taito, Miksi keskustelu ei suju?, Kolme sekuntia ja Lempeys-osaamisella parannetaan maailmaa.

Jos pidit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)