JOHTAJUUDEN YTIMESSÄ

Mainos
TEKSTI JA KUVA MIRJA TILUS | 31.1.2024 | KOLLEGA.FI
Tavallisen tyyni johtaja

Aina silloin tällöin saamme lehdistä lukea loistavia otsikoita ja dramaattisia tarinoita poikkeuksellisista johtajista. Työyhteisön todellinen voima saattaa kuitenkin piillä tyynessä ja ihan tavallisessa johtajassa. Mutta voiko hyvä johtaja olla tyyni ja tavallinen, ja mitä se oikeastaan tarkoittaa johtajan työssä? Voisiko tyyneys ollakin hänen johtamisensa salainen ase?

Mirja Tilus toimii palvelupäällikkönä Tampereen yliopistollisen sairaalan Sydänsairaalassa.

Kuuntelin jokin aika sitten Eckhart Tollen kirjaa Tyyneys puhuu. Kaiken kiireen ja tohinan keskellä tunsin kaipaavani tyyneyttä ja ilokseni sen myös tavoitin: Kun kuuntelemme sisällä olevaa hiljaisuutta, on jokaisen mahdollista saavuttaa mielen tyyneys ja rauha.

Johtajan roolia pidetään usein monimutkaisena ja vaativana tehtävänä. Ja sitähän se onkin. Kuitenkin hyvä johtaja ei ainoastaan ohjaa työyhteisöään kohti tavoitteita, vaan hän myös auttaa osaltaan luomaan vakaata ja myönteistä ilmapiiriä. Tämä puolestaan edistää parempaa yhteistyötä ja luovuutta.

Tyyneys on johtajalle arvokas ominaisuus ja kuin kartta myrskyn keskellä. Kyky säilyttää tyyneys haastavissakin tilanteissa on merkki emotionaalisesta älykkyydestä ja luontaisesta kyvystä käsitellä paineita.

Tyyneys luo rauhallisuutta

Johtajan rooli jo itsessään tuo usein mukanaan korkean stressitason. Kiireen keskellä on inhimillistä menettää näkökulma käsillä olevaan tapahtumaan. Tyyneyden ylläpitäminen stressaavissakin tilanteissa auttaa johtajaa itseään säilyttämään selkeyden ja näkemyksen kokonaistilanteesta. Tämä taas johtaa parempaan päätöksentekoon, kun tunteet eivät häiritse järkiperäistä ajattelua.

Kohtaamme työssämme ja elämässämme ajoittain erilaisia kriisejä ja konflikteja. Rauhallinen johtaja hallitsee niitä rakentavasti. Tyyneys ja turvallisuus muodostavat tällöin vankan perustan kriiseistä ja konflikteista selviytymiselle.

Tyyneyden ylläpitäminen on avain johtajan oman stressin hallintaan, mutta samalla avain myös koko työyhteisöön. Tyyneyteen kykenevä johtaja auttaa työyhteisöä säilyttämään keskittymisensä ja menemään eteenpäin vaikeuksienkin keskellä. Työyhteisö, jota johdetaan tyyneydellä, on usein myös paremmin varustautunut käsittelemään muutoksia ja haasteita. Toista voi tukea ystävällisyydellä ja muulla vuorovaikutuksellisella huomioimisella. Siihen ei tarvita mitään ihmeellisiä oppeja tai taitoja. Normaali ja ystävällinen kanssakäyminen riittää.

Tavallisen ihmisen tavalliset virheet

Johtajatkin tekevät virheitä. Moni asia on ratkaistavissa työpaikoilla virheiden myöntämisellä. Silloin osoitamme olevamme tavallisia ihmisiä. Samalla luomme kulttuuria, jossa virheisiin suhtaudutaan oppimistilanteina eikä syyllistämismahdollisuuksina. Oppiminen on osa arkipäivää. Tavallinen, virheitä tekevä johtaja on inhimillinen. Tärkeää on hänen kykynsä luoda ilmapiiri, jossa jokainen kokee olevansa arvostettu ja jossa jokaisen panoksella on merkitystä. Tällaisen johtajan vahvuus piileekin usein arjen tekemisessä ja ihmisten keskuudessa toimimisessa. Vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot ovatkin monesti hänen vahvuutenaan. Tavallinen johtaja on usein käytännönläheinen ja hän ymmärtää, että vaikka suuret visiot ovatkin tärkeitä, ne toteutuvat ainoastaan arkisilla, päivittäisillä teoilla.

Johtajan tyyneys ei ole heikkoutta eikä se synny sattumalta. Se on taito, jota voi kehittää ja harjoittaa, jolloin siitä tulee vahvuus. Tyyneys ei myöskään tarkoita tunteettomuutta. Se voi olla johtajan kykyä käsitellä stressiä rakentavalla tavalla. Rauhallisen johtajuuden voima ei piile pelkästään hillityssä olemisessa tai olemuksessa, vaan kyvyssä hallita erilaisia tilanteita, ohjata ja innostaa muita. Tyyneys luo vakaan perustan työyhteisölle, jossa jokaisen on hyvä toimia.

Mirja Tilus työskentelee hoitohenkilökunnan esihenkilönä Tampereen yliopistollisen sairaalan Sydänsairaalassa, jossa toimii myös sisäisenä auditoijana. Tiluksella on myös defusing- ja debriefing-ohjaajan pätevyys ja paraikaa hän opiskelee johdon työnohjaajaksi/coachiksi.

Lisätietoja Mirja Tiluksesta löydät osoitteesta: https://www.linkedin.com/in/mirja-tilus-450274193/ tai ota yhteyttä mirja.tilus@hotmail.com

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)