VIERAILIJA

Mainos
TEKSTI MIRJA TILUS KUVA RISTO-MATTI HELMINEN | 8.11.2023 | KOLLEGA.FI
Työnohjaus tuo lempeyttä esihenkilö­työhön

Olin pohtinut pitkään omaa esihenkilöyttäni. Minusta tuntui, että olin hukkaamassa ammatillisen minäni inhimillisyyden alati monimutkaistuvassa ja vaatimuksia täynnä olevassa työelämässä. Koska tarvitsin kipeästi työkaluja omaan esihenkilötyöhöni, aloitin työnohjauksen, joka yllättäen vei minua eteenpäin. Halusin löytää vastauksia kysymyksiin, joita kohtasin päivittäin työssäni.

Mirja Tilus toimii palvelupäällikkönä Tampereen yliopistollisen sairaalan Sydänsairaalassa.

Lähdin innostuneena tutkimaan, miten voisin yhdistää esihenkilötyön ja työnohjauksen, ja päätin opiskella johdon työnohjaajaksi. Mikä maailma siitä aukesikaan! En voinut kuvitellakaan miten paljon se vaikutti minuun. Johdon työnohjaus ja sen opiskelu tarjosivat minulle mahdollisuuden reflektoida työtäni, saada ulkopuolista näkökulmaa ja oppia uusia keinoja työni haasteiden ratkaisemiseksi. Sain itselleni tilan ja ajan pysähtyä pohtimaan omaa työtäni.

Tiedosta rooliodotukset

Esihenkilö kohtaa monenlaisia haasteita, joita hänen oletetaan ratkaisevan tehokkaasti. Kiire ja päivittäisten tehtävälistojen hoitaminen estävät usein näkemästä laajempaa kuvaa ja omia kehittymistarpeita. Rooliodotukset tiedostamalla voi paremmin asettaa itselleen realistisia rajoja ja näin hallita paremmin työkuormaa, stressiä ja uupumusta.

Yksi rooliodotusten tiedostamisen hyödyistä on selkeyden luominen. Esihenkilö, joka ymmärtää ja tietää mitä häneltä odotetaan, voi keskittyä oleelliseen. Tämä auttaa välttämään epäselvyyksiä ja ristiriitatilanteita omassa työssä. Selkeys auttaa asettamaan prioriteetteja ja tekemään päätöksiä, jotka ovat linjassa organisaation tavoitteiden kanssa.

Inhimillisyys ja lämpö tärkeitä johtamisessa

Esihenkilötyö on organisaation kulmakivi ja se ohjaa ja johtaa työntekijöitä kohti yhteisiä tavoitteita. Vaikka esihenkilön halutaankin usein keskittyvän tehokkuuteen ja tuloksiin, ovat lämpö ja inhimillisyys johtamisessa tänä päivänä tärkeimpiä tekijöitä menestyksekkäässä organisaatiossa.

Ihmiset kaipaavat tunnetta siitä, että heitä arvostetaan ja kohdellaan inhimillisesti työpaikalla. Esihenkilön tehtävänä on luoda sellainen työympäristö, jossa jokainen työntekijä tuntee olevansa tärkeä osa porukkaa.

Inhimillisessä johtamisessa otetaan huomioon työntekijöiden tarpeet ja huolenaiheet. Aktiivinen kuunteleminen, tuen tarjoaminen ja apu ongelmien ratkaisemisessa kasvattaa työtyytyväisyyttä ja sitoutumista työyhteisöön.

Inhimillisyyden ja lämmön osoittaminen auttaa myös luottamuksen rakentamisessa työyhteisöön. Kun työntekijät kokevat, että he voivat avoimesti keskustella esihenkilönsä kanssa ja että heidän huolensa otetaan vakavasti, syntyy vahva luottamussuhde. Tämä luottamus luo perustan avoimelle viestinnälle ja yhteistyölle.

Luottamus on kaksisuuntainen tie. Kun työntekijöitä kohdellaan luottamuksella, he vastaavat suorittamalla tehtävänsä vastuullisesti. Esihenkilön osoittama inhimillisyys ja lämpö työyhteisössä eivät ole heikkous, vaan vahvuus, jolla on iso merkitys työntekijöiden hyvinvoinnille.

Työnohjaus lisää itsetuntemusta

Yksi johdon työnohjauksen keskeisimmistä vaikutuksista on esihenkilön itsetuntemuksen ja reflektion lisääntyminen. Työnohjauksen avulla saa tilaisuuden tutkia omaa johtamistyyliään, vahvuuksiaan ja kehittymiskohteitaan. Tämä auttaa ymmärtämään paremmin omia reaktioitaan ja käyttäytymistään erilaisissa tilanteissa ja kehittämään taitojaan tietoisesti. Itsetuntemus edistää kykyä päätöksentekoon, viestintään ja vuorovaikutukseen. Työnohjaus auttaa saamaan etäisyyttä työhön ja tarkastelemaan sitä uusista näkökulmista.

Johdon työnohjauksen hyötyjä:

 1. Auttaa kehittämään vuorovaikutustaitoja.
 2. Antaa työkaluja stressin hallintaan.
 3. Opettaa hallitsemaan konflikteja rakentavalla tavalla.
 4. Auttaa selkeyttämään tavoitteita ja seuraamaan niiden edistymistä.
 5. Opettaa ajanhallintaa.
 6. Auttaa näkemään, miten organisaation päätökset ja toimet voivat vaikuttaa laajemmin yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Hyödynnä kysymyksiä esihenkilötyössä

Kuuntelemisen ja aidon läsnäolon lisäksi kysymysten esittäminen on oleellinen osa työnohjausta. Työnohjauksellisia kysymyksiä voi käyttää myös esihenkilötyössä. Hyvät kysymykset ovat oivallinen työkalu. Ne hyödyttävät monin tavoin niin yksilöä kuin koko työyhteisöäkin.

Kysymysten esittämisestä on seuraavia hyötyjä:

 1. Ohjaavat ajattelemaan syvällisemmin, herättävät uusia näkökulmia ja auttavat ratkaisemaan ongelmia.
 2. Kannustavat osallistumaan keskusteluun. Kysymällä osoitat arvostavasi erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä.
 3. Edistävät oppimista ja kehittymistä, kannustavat reflektointiin ja auttavat välttämään samojen virheiden toistamista.
 4. Vahvistavat työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Esittämällä kysymyksiä, osoitat että kuuntelet ja välität. Se auttaa luottamuksen rakentamisessa.

Esitä myös itsellesi kysymyksiä. Mitkä ovat omat motiivini ja henkilökohtaiset tavoitteeni esihenkilötyöhön? Millainen esihenkilö haluan olla? Voin kehittää itsessäni vain sitä, mistä olen tietoinen.

Mirja Tilus työskentelee hoitohenkilökunnan esihenkilönä Tampereen yliopistollisen sairaalan Sydänsairaalassa, jossa toimii myös sisäisenä auditoijana. Paraikaa Tilus opiskelee johdon työnohjaajaksi/coachiksi.

Lisätietoja Mirja Tiluksesta löydät osoitteesta: https://www.linkedin.com/in/mirja-tilus-450274193/ tai ota yhteyttä mirja.tilus@hotmail.com

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

 • haluat erottua joukosta,
 • saavuttaa uutta yleisöä ja
 • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)