JOHTAJUUDEN YTIMESSÄ

Mainos
TEKSTI ANNA-MAIJA KUOSMANEN KUVA MARKO SIMONEN | 10.8.2022 | KOLLEGA.FI
Numeroillakin johtaminen on välittämistä

Kevät ja kesä ovat osoittaneet, että olemme jo jonkin aikaa olleet niin sanotussa työntekijöiden markkinassa. Töitä on tarjolla ja parhaista tekijöistä käydään kovaa kilpailua. Samaan aikaan yrityksissä henkilöstön tunnelmat vaihtelevat maailmantilanteesta johtuviin pelkotiloihin ja pandemian sekä rajoitusten pelkoon. Tuntuu, että epävarmuus kaikesta on tullut jäädäkseen eivätkä esihenkilöt enää tiedä, mitä ihmisille kuuluu etätyöajan mahdollistaessa omien tuntemusten sekä ajatusten pitämisen visusti itsellä fyysisten tapaamisten ollessa minimissä.

Anna-Maija Kuosmasella on takanaan pitkä kokemus esimiestehtävistä ja hän on toiminut muun muassa toimitusjohtajana Urbaanit Kodit Oy:ssä sekä pankkialalla konttorinjohtajana.

Keskustellessani eri rooleissa olevien ihmisten kanssa pari asiaa on noussut selkeästi esille. Ihmiset kokevat, että johtaminen on pelkästään numeroiden kautta tapahtuvaa eikä oikealle kanssakäymiselle jää ollenkaan tilaa. Toisaalta taas epävarmoina aikoina nimenomaan tulokset eli numerot ovat esihenkilöille tärkeitä mittareita varmistamaan tehdyn työn tuloksia. Johtamisen haaste tuntuukin olevan se, miten saada ihmiset sitoutumaan ja ymmärtämään oman työn merkitys sekä tuoda numerot esille siten, että ihmiset sitoutuvat ennemmin kuin kokevat numeroiden olevan pelkästään kylmää tulosta ja ahneutta.

Numeroista sitoutumiseen

Voisi kiteyttää, että ylimmän johdon ja etenkin omistajayrittäjän tehtävä onkin katsoa numeroita. Positiiviset tilauskirjat sekä positiivinen tulos takaavat työn jatkuvuuden ja hyvät työpaikat jatkossakin. Johdon tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että numeerinen tieto on käytettävissä ja jaettu ymmärrettävästi esihenkilöille, jotta he voivat omassa johtamistyössään hyödyntää tehtyä tulosta sekä tulevia näkymiä henkilöstön hyvinvoinnin ja turvallisuuden hahmottamiseen. Ilman positiivista numeerista tulosta ei yrityksellä ole tulevaisuutta.

Keskijohdon eli esihenkilöiden tärkein tehtävä on sitouttaa ja tukea ihmisiä niin, että he saavuttavat parhaan itsestään. Ihmiset ymmärtävät ja sitoutuvat, kun yrityksen tilanne tuodaan esille riittävän selkeästi ja tehtävien merkityksellisyys perustellaan kokonaisuuden kannalta. Tehtävien perusteleminen on tärkeää, sillä se saa ihmiset tähtäämään kohti yhteistä päämäärää. Pelkkien tilauskantojen tai numeroiden läpikäynti ei siihen riitä.

Kun asiat kohdataan yhdessä arvostaen ja rehellisesti, tapahtuu ihmeitä. Vaatia saa, kun vaatimiselle on perusteet. Vahvan tavoitteellisuuden rinnalla on tärkeää muistaa ryhmädynamiikka ja siinäkin vielä erikseen yksilödynamiikka. Ylimmän johdon täytyy tietää kovat faktat ja ymmärtää, millaiset numerot tuovat tuloksen. Heidän tehtävänsä on auttaa esihenkilöt ymmärtämään sekä sitoutumaan, puhaltamaan yhteen hiileen. Esihenkilöiden tehtävä on saada koko henkilöstö mukaan ja tuoda esille se, mitä halutaan saada aikaan. Parempi sitoutuminen tuo aina väistämättä paremman tuloksen.

Tieto lisää tulosta

Tieto on valtaa sekä samalla ravintoa, joka mahdollistaa tuloksellisen johtamisen. Mitä enemmän pystyy kommunikoimaan yrityksen tilannetta, tahtotilaa ja ennen kaikkea miksi tahtotila on mikä on, sitä paremmin saa henkilöstön mukaan ja myös viihtymään työssään. Jokainen kohtaaminen ihmisten kanssa on tärkeä ja mahdollisuus lisätä arvojen sekä tekemisen yhteenliittymää.

Tulosluvut kertovat lopulta ihmisten toiminnasta. Jos halutaan vaikuttaa tulokseen, täytyy kyetä vaikuttamaan toimintaan ja se tapahtuu ihmisten kautta. Johtamisen tasoja on erilaisia, mutta syy-seuraus -suhteen ymmärtäminen on tärkeää. Kun halutaan hyvää tulosta, on tärkeä kertoa siitä ja sen jälkeen ohjata toiminta siihen suuntaan, että tekijät ymmärtävät sen merkityksen. Se tehdään perustellen, miksi asioita tehdään, tuottaen työympäristö, jossa tekeminen on mahdollista sekä kuunnellen ja muuttaen toimintaa tilanteiden mukaan – ja tämä kaikki tehdään toisia arvostaen.

Anna-Maija Kuosmanen on aktiivinen hyvän johtajuuden puolestapuhuja. Kuosmanen on työskennellyt Urbaanit Kodit Oy:n toimitusjohtajana ja aiemmin pitkään pankkialalla lukuisissa tehtävissä muun muassa konttorinjohtajana.

Lue myös Anna-Maija Kuosmasen edelliset kolumnit Saako johtaja olla ihminen?, Johtamisen ulottuvuudet kriisissä, Johtamisen uusi aika ja Onko sinulla kiire vai ehditkö johtaa ihmisiä?

Jos tykkäsit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)