HYVINVOINTI

Mainos
TEKSTI JA KUVA MARI LÄMSÄ | 10.8.2022 | KOLLEGA.FI
Kiinnostus luo pohjan yhteistyölle

Iloinen puheensorina ja nauru täyttävät kahvitilan. Kysymykset sinkoilevat ilmaan. Yksi kuuntelee keskittyneesti, toinen nyökkäilee myötäeläen, kolmas innostuu mukaan jakamaan omia kokemuksiaan ja pian ihmetellään jo kaikki yhdessä kuluneen kesän tapahtumia. Kiinnostuksen ja uteliaisuuden energia on käsin kosketeltavissa. Keskustelun lomassa kahvikuppi jos toinen tyhjenee ja pian ollaan valmiita suuntaamaan katse eteenpäin: Mitä kaikkea mielenkiintoista onkaan tulossa?

Mari Lämsän intohimona on auttaa ihmisiä löytämään voimavaroja ja uusia näkökulmia innostavaan elämään.

Osallistuminen ja osallistaminen on toisten huomioon ottamista. Vaikka suomalaiseen kulttuuriin liitetään usein vaatimattomuus, vaikeneminen ja omiin oloihin vetäytyminen, sosiaaliset taidot ovat välttämättömyys nykypäivän yhteistyötä korostavassa työelämässä.

Kiinnostus toisia kohtaan luo yhteistyölle pohjan. Vaikka kaikki eivät koe luontaisena jakaa asioitaan ja kiinnostuksen osoittaminen toisten ajatuksia tai tekemisiä kohtaan voi tuntua vaikealta, jokainen voi kehittää kiinnostumisen taitoaan. Tutustuminen toiseen – oli hän sitten kollega, kumppani tai opetusryhmän opiskelija – vaatii positiivista uteliaisuutta. Kiinnostus onkin ennen kaikkea valinta. Kun teemme päätöksen keskittymisestä ympäröiviin ihmisiin, se alkaa vähitellen vaikuttaa meihin myös asennetasolla ja näkyä toiminnassamme.

Suhtautumalla ympäröiviin ihmisiin uteliaalla ja ihmettelevällä asenteella meille voi avautua kokonaan uusi maailma. Tähän maailmaan pääseminen ei tapahdu hetkessä, vaan se vaatii pitkäjänteisyyttä ja ennen kaikkea yhteistä aikaa.

Ihmettely avaa ajattelua

Toisinaan olisikin hyvä haastaa totuttuja tapoja olla vuorovaikutuksessa. Uteliaisuus, kiinnostus ja ihmettelyn taito ovat tärkeitä myös ammatillisen kehittymisen kannalta. Kiinnostus ja ihmettely saa ajattelun liikkeelle. Niiden avulla saadaan uutta tietoa ja vahvistetaan jo olemassa olevaa ymmärrystä. Yhteinen ihmettely voi auttaa löytämään vaihtoehtoja ja uusia näkökulmia myös haasteisiin.

Ihmettely onkin kaiken oppimisen edellytys ja parhaimmillaan ihmettely johtaa syvälliseen oppimiseen. Ihmettelemällä yhdessä ja olemalla toiselle ajattelukumppani myös oma ajattelu usein kirkastuu. Rehellinen oman toiminnan ihmettely kasvattaa myös itsetuntemusta: Miksi toiminkaan tässä tilanteessa näin? Mihin pyrin? Mitkä minun toiveeni ja tarpeeni ovat? Miksi tämä on minulle niin tärkeää? Kun ensin löytää oman ainutlaatuisuutensa ja osaa suhtautua itseensä myönteisellä ja myötätuntoisella kiinnostuksella, uteliaisuus voi laajentua myös oman itsen ulkopuolelle. Parhaimmillaan oma kiinnostus toista kohtaan ruokkii myös toisen kiinnostusta ja kiinnostumisen ilmapiiri leviää laajemmin koko yhteisöön.

Kiire ja häpeän pelko sammuttavat uteliaisuuden

Lapset ovat ihmettelyn mestareita. Jokainen, joka on seurannut parivuotiasta lasta, ei ole voinut olla huomaamatta sitä päättymättömältä tuntuvaa kysymysten sarjaa, joka värittää pienen lapsen arkea. Ihmettelyn kyky säilyy meillä aikuisillakin, mutta usein se tuntuu jäävän tehokkuuden ja suorittamisen jalkoihin. Yksi tehokkaimpia tapoja sammuttaa uteliaisuus on jatkuva kiire. Kiireen keskellä käydään selviytymistaistelua eikä uteliaisuudelle, kiinnostumiselle ja ihmettelylle jää tilaa.

Toisaalta uteliaisuutta voidaan pitää myös huonona asiana. Se voidaan kokea tunkeilevana ja ärsyttävänä toisten asioiden uteluna. Ihmettelyn voidaan puolestaan ajatella kertovan tyhmyydestä tai tietämättömyydestä. Vaikka meille painotettaisiinkin, ettei tyhmiä kysymyksiä ole, voi kasvojen menettämisen pelko pitää suumme kiinni ja viedä sijan ihmettelyltä. Kun ihmettely tapahtuu oikealla asenteella, se ei kuitenkaan ole hyökkäys toista kohtaan eikä merkki tyhmyydestä, vaan kertoo halusta syventää ymmärrystä niin toisesta ihmisestä kuin vallitsevasta tilanteesta.

Arkityöhön kytkeytyvät yhteiset keskustelut, hyväntahtoinen, empaattinen ja kunnioittava kiinnostus sekä ihmettely tulisikin nähdä arvokkaana niin kaiken kehityksen kuin hyvinvoinnin näkökulmasta. Mikään ei syö työmotivaatiota ja työyhteisön ilmapiiriä niin tehokkaasti kuin välinpitämättömyys ja kokemus, ettei kukaan olen kiinnostunut meidän ajatuksistamme, työpanoksestamme tai meistä ihmisenä.

Arvostus näkyy kiinnostuksena

Kiinnostuksen osoittaminen ja halu tutustua toiseen ihmiseen liittyykin oleellisesti myös arvostuksen tunteeseen. Arvostus välittyy työyhteisössä aitona kiinnostuksena, ihmettelynä ja erilaisten näkemysten, käsitysten ja kokemusten tutkimisena. Kiinnostus toista kohtaan rakentaa ja vahvistaa myös yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kannustaa yhdessä oppimiseen ja tekemiseen. Kiinnostus johtaakin usein siihen, että ihminen alkaa näyttää itsestään aiemmin piiloon jääneitä puolia ja vahvuuksiaan. Tämän ansiosta kaikkien osaaminen ja kyvyt saadaan entistä paremmin käyttöön.

Jokaisen tulisikin herätellä kiinnostustaan ympäristöään ja muita ihmisiä kohtaan ja vahvistaa ihmettelyn taitojaan. Vaikka työpaikalle ei olla tultu luomaan ja ylläpitämään hyviä kaverisuhteita, ihmissuhteisiin ja vuorovaikutukseen panostaminen tekee kuitenkin työstä kuin työstä mielekkäämpää eikä sitä tulisi nähdä vain ajanhukkana. Ihmiset tarvitsevat toisiaan kukoistaakseen ja hyödyntääkseen osaamistaan, taitojaan ja voimavarojaan. Myönteinen kiinnostus onkin oivallinen keino saada kaikkien potentiaali käyttöön.

Mari Lämsä on toiminut kouluttajana ja työyhteisövalmentajana omassa yrityksessään ja työskentelee nyt ammatillisena opettajana. Hän on kirjoittanut kirjan Naurun hyvää tekevä voima – löydä tie elämäniloon (Viisas Elämä 2017). Lisätietoa Lämsästä löydät osoitteesta www.intovaattori.fi.

Jos vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja oman ilmaisullisen mukavuusalueen laajentaminen kiinnostavat sinua, osallistu Lämsän pitämään, maksulliseen ”Improvisaatiosta iloa ja itsevarmuutta arkeen ja työhön” -koulutukseen, joka järjestetään 27.8. – 14.9.2022. Lisätietoja koulutuksesta löydät osoitteesta: https://snellmanedu.fi/tuote/improvisaatiosta-iloa-ja-itsevarmuutta-arkeen-ja-tyohon/

Lue myös Lämsän aiemmin julkaistut kolumnit Katsekontakti luo yhteyden, Elä unelmasi todeksi, Kohti kollektiivista asiantuntijuutta ja Milliaisia tahdon asioita vaalit arjessasi?

Jos pidit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)