VIERAILIJA

Mainos
TEKSTI SANNA SPOHR KUVA JANNIS POLITIDIS | 11.5.2022 | KOLLEGA.FI
Coachit toimivat muutoksen ja kukoistuksen tukena

Nykyään yhä useampi etsii tukea omalle muutosmatkalleen. Vaikka muutokseen ryhtyminen saattaa tuntua haastavalta, löytyy muutosprosesseihin myös monenlaista tukea. Yksi varteenotettava vaihtoehto on työskentely koulutetun coachin kanssa.

Sanna Spohr on ammatticoach ja coachien kouluttaja.

Coaching-muotoja on moneen eri tarpeeseen. Tunnetuimpia ovat Business Coaching, Life Coaching, Self Coaching sekä Health & Wellness Coaching. Tässä kirjoituksessa avaan näitä coachingin eri muotoja sekä lopussa hiukan enemmän Health Coachingia, joka on näistä Suomessa jonkin verran uudempi tulokas.

Erilaisilla coacheilla on omat vahvuusalueensa ja fokuksensa, ja kunkin coachin palveleman kohderyhmän määrittymiseen vaikuttaa usein myös coachin oman elämänkokemuksen mukana tuoma perspektiivi ja kiinnostuksen kohteet.

Vaikka onnistunut coaching ei lähtökohtaisesti vaadi tietyn alan substanssiosaamista – ja joskus sen puutteesta voi olla jopa etua – on kuitenkin hyvä, että esimerkiksi Business Coach ymmärtää liiketoiminnan lainalaisuuksia ja peruskäsitteitä. Sama pätee myös Health Coacheihin, joilla on hyvinvointiin ja esimerkiksi ravitsemukseen liittyen keskimääräistä laajempi ymmärrys.

Coachingin eri muodot

Yrityspuolella coaching tuntuu jo vakiinnuttaneen asemansa ainakin isommissa yrityksissä. Business coachingissa voidaan valmentaa niin yksilöitä kuin ryhmiä tai tiimejä pyrkien vaikuttamaan positiivisesti esimerkiksi yrityksen avainhenkilöiden tavoitteiden selkiyttämiseen ja niiden saavuttamiseen. Vaikutusten voidaan haluta näkyvän myös esimerkiksi työntekijöiden motivoitumisena, tuotteliaisuuden lisääntymisenä tai sairaspoissaolojen vähenemisenä.

Yrityspuolella pidetään aina coaching-prosessin alussa maksavan osapuolen, coachin sekä coachattavan välinen keskustelu, jossa varmistetaan, että prosessille löytyy kaikille osapuolille mielekkäät ja yhtenäiset suuntaviivat, joihin kaikki voivat sitoutua.

Life Coaching keskittyy enemmän yksilön omaan kasvuun ja kehitykseen, ja siinä voidaan käsitellä henkilökohtaisen elämän osa-alueita, kuten esimerkiksi rakkautta ja sosiaalista elämää, vanhemmuutta ja perheen hyvinvointia tai talouden- ja ajanhallintaa. Tämänkin coaching-suuntauksen alle voi lukeutua erilaisia alalajeja, kuten uravalmennus, parisuhdevalmennus tai sinkkuvalmennus. Esimerkiksi vanhempainvapaalta paluun jälkeen henkilö saattaa tarvita tukea omien uratoiveiden selkiyttämiseen, ja toinen voi puolestaan tarvita eron jälkeen coachausta siihen, miten löytää rohkeus edetä ihmissuhderintamalla.

Self Coachingilla tarkoitetaan yksilön kykyä coachata itse itseään, eli että henkilö oppii tarkastelemaan omia ajatus- ja toimintamallejaan sekä tarvittaessa myös vaikuttamaan omaan mielenlaatuunsa ja sitä kautta käyttäytymiseensä. Tätä voidaan pitää yhtenä osatavoitteena kaikissa coachingin muodoissa. Silti työskentely osaavan coachin kanssa tekee prosessista entistä voimallisempaa, sillä meillä kaikilla on myös joitain sokeita pisteitä, joiden näkemiseen tarvitsemme peiliä toiselta. Ja kukapa meistä ei hyötyisi tuesta ja positiivisesta vastuuttamisesta itselle merkityksellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Health & Wellness Coachingissa portti työskentelyn aloittamiseen saattaa olla esimerkiksi toive muuttaa elintapoja, hallita stressiä, pudottaa painoa tai saada lisää energiaa. Vaikka Health Coachin kanssa saatetaan tarkastella esimerkiksi suhdetta omaan kehoon, ruokaan tai syömiseen, nähdään hyvinvointi kokonaisvaltaisena eli siihen vaikuttaa koko elämän kirjo: ravinnon, liikkumisen ja palautumisen ohella myös vaikkapa raha-asiat, ihmissuhteet ja henkisyys.

Eri coaching-suuntaukset linkittyvätkin osittain myös toisiinsa. Siinä missä Business Coachia kiinnostaa myös ihmisen kotiasiat ainakin siinä määrin, miten ne vaikuttavat työelämään, myös Health Coachia kiinnostaa kaikki sellainen (mukaan lukien työ), mikä vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin ja sitä kautta omassa suunnassa etenemiseen.

Energiaa itselle merkityksellisiin asioihin

Health Coachingissa ei ole kyse sairauksien parantamisesta tai hoitamisesta, vaan muun muassa tiettyjen itsemme osien uudelleen kouluttamisesta. Tämä ”uudelleen koulutettava” osa voi olla esimerkiksi immuunijärjestelmämme, joka puolestaan saa viestinsä aivoilta. Kun saamme aivoihin muodostettua uusia neuroyhteyksiä, avaavat ne uusia mahdollisuuksia eheytymiselle ja kukoistukselle. Vaikka vanhat yhteydet eivät poistuisi kokonaan, voimme luoda niiden päälle uusia, entistä vahvempia yhteyksiä.

Health Coaching ei ole kilpaileva, vaan täydentävä palvelumuoto muiden terveysammattilaisten palvelujen rinnalla. Terveys ei ole pelkkää sairauksien poissaoloa. Se on myös esimerkiksi elinvoimaa ja energiaa tehdä itselle merkityksellisiä asioita. Ei siis tarvitse kokea itseään sairaaksi voidakseen työskennellä Health Coachin kanssa. Jokainen voi luoda itselleen oman vision hyvinvointinsa kohentamiseksi ja elämänpyrkimystensä edistämiseksi sekä suunnitelman näitä kohti etenemiseksi.

Juurisyyhyn puuttumalla vyyhti aukeaa

Hyvinvoinnin ja terveyden coachingissa tarvitaan syvällisiä coaching-taitoja, ymmärrystä ihmismielen ja kehon prosesseista sekä luovuutta, sillä jokaisen prosessi on yksilöllinen ja jokaisen tilanne uniikki. Kehomme pyrkii aina joka tapauksessa tasapainoon eli homeostaasiin, kunhan vain tuemme sitä oikeilla tavoilla.

Ammattitaitoinen coach pystyy kaivautumaan syvemmälle, usein mahdollisten oireiden tai unelmiamme jarruttavien tekijöiden alkulähteille. Kun puutumme niin sanottuihin juurisyihin, ovat myös tulokset pysyvämpiä. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että joku tulisi ulkopuolelta ”pelastamaan” toisen, vaan ennemminkin tietoisuuden lisäämisestä ja omiin voimavaroihin käsiksi pääsystä, jolloin on mahdollista löytää itse kullekin sopivat keinot omaan etenemiseen.

Sanna Spohr on coachien kouluttaja ja Health Coach Academyn perustaja. Health Coach Academyssa koulutetaan Health Coacheja sekä Master Coacheja auttamaan asiakkaita pintaa syvemmältä, saamaan aikaan isompi vaikutus ja inspiroimaan ihmisiä hyvinvoinnin uusille tasoille.

Jos aihe kiinnostaa, hae mukaan elokuussa alkavaan Int Health Coach® -koulutukseen ja kouluttaudu Health Coachiksi! Lisäksi jo koulutetuille ja kokeneille coacheille on tarjolla syventävä HCA Master Coach® -koulutus, joka alkaa syksyllä. Lisätiedot koulutuksista osoitteessa: www.healthcoachacademy.fi

Jos pidit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)