AJANKOHTAISTA

Mainos
TEKSTI MARJA KASANEN KUVAT RIMMA LILLEMAGI ISTOCK | 7.10.2020 | KOLLEGA.FI
Konstellaatio paljastaa työyhteisön dynamiikat

Kun asiat menevät organisaatiossa solmuun, syynä pidetään usein henkilökemioita. Todellisuudessa ongelmien juurisyyt voivat löytyä työyhteisön dynamiikoista ja organisaatiokulttuurin rakenteista, jotka voidaan tehdä näkyväksi konstellaation avulla.

Systeeminen konstellaatio on kokemuksellinen, toiminnallinen ja syvälle asioiden ytimeen pääsevä menetelmä. Sen avulla voidaan hahmottaa minkä tahansa ihmisyhteisön dynamiikkoja.

– Konstellaatio on menetelmä, jonka avulla alamme ymmärtää, mitä kannamme sisällämme. Se tekee näkyväksi mentaalisen rakenteemme, tekniikan tohtori Jani Roman kertoo.

Roman on tutkinut systeemisen konstellaation käyttöä organisaatioiden kehittämiseen useiden organisaatioiden kanssa perustuen hänen aiempiin dialogia ja organisaatiokulttuuria koskeviin tutkimuksiinsa. Hän on myös kirjoittanut aiheesta kirjan ja useita artikkeleita.

– Kaikki lähtee siitä, että ihminen hahmottaa asiat suhteiden kautta. Ihminen on supersosiaalinen olio. Yhteiskunnat ja yhteistyö, jota teemme toisten kanssa, perustuu sosiaalisuuteen. Ymmärtääksemme, miten kehitymme sosiaaliseksi olennoksi, meidän pitää tarkastella ihmisen kehitystä, Roman selittää.

Lapsen kehittyminen aikuiseksi vie toistakymmentä vuotta, minkä seurauksena pieni lapsi on pitkään hyvin avuton ja perheyhteisö on hänelle kaikki kaikessa. Lapsen kehittymiseen sosiaaliseksi olennoksi vaikuttavat varhaiset kiintymyssuhteet eli hänen vanhempansa ja hoitajansa, ja se, miten he kohtelevat lasta.

– Näin rakentuu lapsen käsitys itsestä ja muista ihmisistä ja siitä, mikä on hänen paikkansa maailmassa. Ja kun ihminen kasvaa aikuiseksi ja opiskelee vaikkapa filosofiaa tai insinööritieteitä, hänen perustansa ei katoa mihinkään. Ihmisessä on syvä taju siitä, ettei hän selviä yksin. Sosiaalisuus on koko ajan läsnä ihmisessä, Roman toteaa.

Ihminen projisoi vuorovaikutussuhteitaan

Ihmismielen mekanismiin kuuluu, että hän projisoi varhaisia vuorovaikutussuhteitaan koko ajan ympäristöönsä, toisiin ihmisiin ja asioihin.

– Henkilö voi olla vaikkapa IT-talossa työskentelevä insinööri. Kaikista abstrakteista opituista asioista huolimatta hänen sisällään elää tarve kuulua johonkin ja kokea olevansa turvassa. Ja jos henkilön perhehistoriaan on jäänyt kokemuksia esimerkiksi siitä, että hän ei ole riittävän hyvä, niin hän alitajuisesti projisoi näitä asioita ympäristöönsä, Roman sanoo.

Jani Roman on työpsykologiasta väitellyt tekniikan tohtori, joka on tutkinut systeemisen konstellaation soveltamista organisaatioiden kehittämiseen ja auttaa organisaatioita niiden kehittämisprojekteissa.

Konstellaation avulla näitä asioita voidaan tehdä näkyväksi, jolloin aletaan ymmärtää, mikä ihmisiä ohjaa, mitä tiimissä tapahtuu ja miten tiimissä toteutuu ihmisten turvallisuudentarve.

– Konstellaatio muistuttaa vähän psykodraamaa, eli voimme käyttää siinä ryhmää apuna. Hyvänä esimerkkinä käy tapaus, jossa yli tuhannen hengen organisaation toimitusjohtaja halusi tehdä konstellaation siitä, miten jalkauttaa heidän strategiansa.

Konstellaatiossa Roman käytti apuna kolmea ulkopuolista avustajaa, jotka eivät tienneet organisaatiosta mitään. Hän antoi toimitusjohtajan valita ryhmästä yhden edustamaan henkilöstöä, yhden itseään ja yhden strategiaa. Sitten Roman pyysi toimitusjohtajaa käyttämään intuitiotaan ja sijoittamaan apuhenkilöt seisomaan suhteessa toisiinsa.

– Toimitusjohtaja laittoi henkilöstön ja strategian vastakkain ja itsensä vähän kauemmaksi. Kysyin apuhenkilöiltä, mitä heissä tapahtuu. Molemmilla oli epämukava olo seistessään vastakkain. Käytännössä siinä olikin konfliktitilanne, Roman kertoo.

Konstellaation avulla tehtiin näin näkyväksi toimitusjohtajan kokemus, joka heijastui suoraan myös organisaatioon. Roman alkoi yhdessä toimitusjohtajan kanssa etsiä ratkaisua tilanteeseen ja lopulta päädyttiin kuvaan, jossa henkilöstö ja strategia seisoivat käsi kädessä katsoen asiakkaaseen ja toimitusjohtaja tuli heidän rinnalleen.

– Siinä vaiheessa pyysin toimitusjohtajaa menemään omalle paikalle ja vapautin apuhenkilön roolista. Ensin toimitusjohtajalla oli epävarma olo, mutta hetken päästä hän seisoi siinä yhä varmempana ja iloisempana. Jälkeenpäin hän kertoi, että konstellaatio muutti merkittävästi hänen viestintäänsä.  Hän oivalsi, että strategia ei ole jotain, mikä annetaan henkilöstölle, vaan jotain, mitä tehdään henkilöstön kanssa asiakkaalle.

Organisaation taakkasiirtymä

Toisinaan organisaatiossa on tilanteita, joissa ihmiset eivät saa suunnattua energiaansa siihen, mihin pitäisi eikä asioita saada eteenpäin. Tällöin saatetaan syyttää henkilökemioita, vaikka taustalla voi olla alitajuinen, näkymätön dynamiikka, joka vaikuttaa ihmisiin, mutta kukaan ei tunnista sitä.

– Psykologiassa puhutaan taakkasiirtymästä, joka tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa voimakas tapahtuma tai tunnekokemus perhehistoriassa siirtyy eteenpäin ja siitä voit tulla ylisukupolvinen trauma. Organisaatiossakin voi olla taakkasiirtymiä. Yrityksessä voidaan kohdata vaikeita asioita, kuten esimerkiksi konkurssin uhka, petos tai vakava konflikti.

Tällaiset asiat kuitenkin helposti hautautuvat ajan myötä ja kun uusia työntekijöitä tulee taloon, heille ei kerrota, mitä aiemmin on tapahtunut. Siitä huolimatta uudet ihmiset saattavat liittyä kyseiseen dynamiikkaan itse sitä tunnistamatta.

– Kun asiaa selvitetään syvemmin, huomataan, että taustalla on systeemisiä dynamiikkoja, jotka johtuvat aiemmin selvittämättömistä asioista ja ne ovat jääneet vaivaamaan ihmisiä. Ja uudet työntekijät tuntevat tämän energiat, tunnelataukset ja vastakkainasettelut, Roman sanoo.

Esimerkiksi fuusiossa voi käydä niin, että yritysoston jälkeen ostetun firman ihmiset eivät sopeudu uuteen kokonaisuuteen, vaan vastustavat muutoksia. Roman teki konstellaation tällaiselle organisaatiolle.

– Työntekijät olivat alitajuisesti lojaaleja entiselle johtajalle ja yrittäjille, jotka olivat yrityksen perustajia. Sen vuoksi he asettuivat vastakkain ostajayrityksen kanssa. Konstellaation avulla teimme nämä asiat näkyviksi ja ihmiset vapautuivat tarkoituksettomasta lojaalisuudesta ja muutokseen liittyvästä syyllisyydestä.

Vasta sen jälkeen fuusio todella toteutui käytännön tasolla – puoli vuotta juridisen sopimuksen tekemisen jälkeen.

Ikkuna näkymättömään

Menetelmänä konstellaatio on kuin ikkuna, jonka voi avata näkymättömiin suhteisiin. Konstellaatio-menetelmän käytön myötä kehittyy myös systeeminen ymmärrys.

– Kun alamme ymmärtää dynamiikoita, ymmärrämme myös, mitä meissä tapahtuu, miksi reagoimme tietyllä tavalla ja mihin se liittyy. Silloin ymmärrämme paremmin tekoja ja niiden seurauksia.

Systeemistä ymmärrystä voi lisätä ainoastaan tekemällä konstellaatioita. Konstellaatio on voimakas kokemus, jossa syntyy valtavia ahaa-elämyksiä. Roman kertoo, että konstellaatio sopii niin tehdassalin sorvareille kuin akateemisille ihmisille tai isojen yritysten johtoryhmille.

– Ihmiset ymmärtävät heti, mistä on kysymys, kun alamme tehdä konstellaatiota. Asioita ei tarvitse juuri edes sanallistaa, kun ne nähdään ilmiselvänä edessä. Moni onkin sanonut konstellaation jälkeen, että on maailma ennen sitä ja sen jälkeen.

Roman pitää konstellaatiota tärkeänä etenkin johtajille, esimiehille ja tiiminvetäjille, jolloin henkilö voi tutkia omia kysymyksiään ja ympäristöään turvallisesti. Konstellaatiota tehtäessä johtajan ymmärrys kasvaa ja tämä pystyy toimimaan paremmin omassa yhteisössään.

– Kun johtaja oivaltaa jotain uutta työyhteisöstään ja vaikutuksestaan siihen, sillä on suuri vaikutus häneen itseensä. Usein tuntuu, että muissakin tapahtuu samalla muutos. Tämä johtuu siitä, että johtaja suhtautuu ihmisiin uudella tavalla. Konstellaation vaikutus on usein voimaannuttava ja selkeyttävä, Roman sanoo.

Joskus organisaatiossa on voinut hiertää vuosikausia ongelmia, jotka ovat saaneet aikaan paljon pahaa ja ihmiset ovat kärsineet, ja sitten yksittäinen konstellaatio on muuttanut koko asetelman.

– Olen ollut mukana tällaisessa konstellaatiossa, jossa saimme yhdessä tunnissa selville organisaation alitajuiset dynamiikat ja ihmisten henkiset positiot, ja löysimme ongelmien juurisyyn ja ratkaisun siihen. Ihmiset olivat valtavan helpottuneita sen jälkeen ja kokivat saaneensa uuden alun.

Konstellaatiossa pyritään pääsemään yhteyteen todellisuuden kanssa eli ymmärtämään todellisuus kokemuksellisesti. Lähtökohtana on aina todellisuus, joka on tässä ja nyt.

– Konstellaation avulla on mahdollista muuttaa maailmaa ja tukea ihmisen henkistä kasvua. Samalla ihmiset alkavat ymmärtää enemmän omaa vastuutaan ja kasvavat aidosti aikuisiksi.

Jos pidit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)