VIERAILIJA

Mainos
TEKSTI JOUKO MIKKOLA KUVA JUHALA PHOTO | 4.3.2020 | KOLLEGA.FI
Pehmeät arvot tuovat kovan rahan

Astuessamme sisään johonkin yritykseen tai toimistoon aistimme hyvin herkästi organisaation ilmapiirin. Jotenkin se vaan pöllähtää silmille joko positiivisesti tai vastaavasti lyö suoraan vasten kasvoja. Huono ilmapiiri lamauttaa ja vie energian koko työyhteisöltä. Näennäisesti kaikki voi olla hyvin, mutta hiljaisuudessa vain odotetaan, että milloin räjähtää.

Jouko Mikkola on urheilu- ja yritysvalmentaja, joka toimii Suomen Mentaalivalmennuksen toimitusjohtajana.

Työyhteisön ilmapiiri on jotain mitä kannattaa vaalia, sillä se vaikuttaa suoraan henkilöstön hyvinvointiin ja henkilöstötuottavuuteen, ja tällä puolestaan on suora yhteys taloudelliseen menestykseen. Hyvällä johtamisella voidaan vaikuttaa hyvään työilmapiiriin. Johtamisen ja henkilöstötuottavuuden kehittäjän Ossi Auran tekemässä tutkimuksessa hyvä johtaminen tuo kannattavuutta henkilöstötuottavuuden kautta. Vastaavasti yritysten kassavirtaan erikoistuneen Riku Lehtisen tekemässä tutkimuksessa todetaan, että hyvä tai huono ilmapiiri vaikuttaa yrityksen kassavirtaan.

Olemme omassa valmennusyrityksessämme nimenneet 22 eri osa-aluetta, jotka vaikuttavat organisaation ilmapiiriin. Ne ovat niin sanottuja pehmeitä arvoja, jotka tuovat kovan rahan. Niitä on vaikea mitata, mutta kaikki tiedostavat niiden tärkeyden ja merkityksellisyyden. Näistä kuusi tärkeintä ovat yhteishenki, motivaatio, asenne, luottamus, vuorovaikutustaidot ja itsetuntemus. Mielipiteitä tärkeysjärjestyksestä voi olla monia, mutta oleellista on tiedostaa, että kaikki asiat vaikuttavat kaikkeen. Joten kaikki ovat siis tärkeitä.

Ilmapiirin kuusi tärkeintä kulmakiveä

Luottamus on kaiken perusta

Ilman luottamusta ei ole mitään. Hyvä keskinäinen luottamus vahvistaa itsetuntoa, lisää motivaatiota, ruokkii luovuutta ja luo hyvää fiilistä. Kun johto luottaa työtekijöihin ja päinvastoin, molemmat ovat avoimia uusille ajatuksille ja ideoille. Puhalletaan yhteen hiileen ja uskalletaan puhua asioista avoimesti.

Asennetta ei voi opettaa

Ottaisitko töihin hyvällä asenteella varustetun henkilön vai taitavan tekijän, jolla on asenneongelma? Taitoa voi opettaa, mutta hyvää asennetta ei korvaa mikään. Asenne auttaa jatkamaan ja jaksamaan silloinkin, kun asioihin ei ole helppoa ratkaisua. Vastoinkäymiset sekä haasteet kuuluvat elämään ja oikealla asenteella niistä pääsee eteenpäin. Meidän tulee huolehtia omasta asenteesta, sillä asenne tarttuu. Älä koskaan anna periksi!

Motivaatio innostaa

Motivaatio syntyy siitä, että työllä on selkeä merkitys. Motivoitunut työntekijä on innostunut ja sitoutunut työhönsä, mikä lisää työn tuottavuutta. Jokaisen oma sisäinen motivaatio ja arvomaailma voi olla erilainen ja se syntyy yksilöllisesti. Vaikka työyhteisöllä olisi yhteinen tavoite ja päämäärä, sen tulisi tukea omaa henkilökohtaista motiivia ja arvomaailmaa. Pienet päivittäiset onnistumiset ovat motivaation tärkein ruokkija.

Yhteishenki lisää hyvää fiilistä

Kun tiimissä on hyvä yhteishenki, työntekijät ovat auliimpia joustamaan, auttamaan toisiaan ja tekemään yhteistyötä. Tietoa ei pantata yksilön edun tavoittelun vuoksi, vaan jaetaan yhteiseksi hyväksi. Hyvä fiilis lisää työn tuottavuutta. Tiimi, jossa vallitsee keskinäinen luottamus ja arvostus, pystyy kunnioittamaan sen jokaista jäsentä ja silloin jokainen kokee olevansa tärkeä osa yhteistä päämäärää. ”Jos haluat mennä nopeasti, mene yksin. Jos haluat mennä pitkälle, mene yhdessä”.

Vuorovaikutus ja kuuntelemisen taito

Yhteistyön edellytys on se, että ymmärrämme toisiamme. Hyvät vuorovaikutustaidot tarkoittavat sitä, että pystymme muuttamaan omaa viestimistapaamme kuulijan mukaan. Se on kykyä ymmärtää toista ihmistä ja tulla itse ymmärretyksi. Viestiminen ja tiedottaminen ovat yksi työyhteisöjen suurimmista haasteista. Viestin välittäjä vastaa siitä, että asia on ymmärretty, mutta ottaa myös huomioon sen, että vuorovaikutukseen tarvitaan kaksi ihmistä ja hyvä kuuntelutaito.

Itsetuntemus auttaa ymmärtämään muita

Jokainen työntekijä on erilainen ja on tärkeää, että jokaisen tarpeisiin pystytään vastaamaan yksilöllisesti. Lähtökohtana on, että työntekijällä olisi hyvä itsetuntemus, jotta hän pystyy itse tuomaan julki sen, mitä kulloinkin tarvitsee ja millaiset työskentelymenetelmät sopivat hänelle. Itsetuntemus on myös pohja itseluottamukselle, kestävälle motivaatiolle ja työstä nauttimiselle. Itsetuntemus auttaa työntekijää huolehtimaan omasta jaksamisestaan ja työskentelemään omilla vahvuuksillaan, jolloin työn ergonomia toteutuu. Itsetuntemuksen myötä myös vuorovaikutus helpottuu.

Työntekijä: Opettele tuntemaan itsesi, huolehdi asenteestasi ja motivaatiostasi, kuuntele muita ja helli yhteishenkeä, niin rakennat ja ansaitset luottamusta

Johtaja tai esimies: Huolehdi ilmapiiristä, kehitä sitä hyvällä johtamisella ja työntekijöiden arvostamisella sekä varmista, että ihmiset saavat toimia omassa työssään omien vahvuuksien kautta.

Ja vielä muistutus yrityksen johdolle: Pehmeät arvot tuovat kovan rahan!

Kirjoittaja, Jouko Mikkola, on Suomen Mentaalivalmennuksen toimitusjohtaja ja valmentaja. Hän on pitkän linjan urheilu- ja yritysvalmentaja, joka on erikoistunut mentaalivalmennukseen ja neurotieteeseen yksilön ja yhteisön menestyksen saavuttamiseksi. Suomen Mentaalivalmennus on yritys, joka keskittyy organisaation ilmapiirin kehittämiseen, henkilöstön henkisen hyvinvoinnin parantamiseen ja valmentaa palautumistaitoja uupumuksen ennaltaehkäisemiseksi. www.mentaali.fi

Voit kartoittaa Suomen Mentaalivalmennuksen sivuilla organisaatiosi ilmapiirin sekä omat työelämän mentaaliset taitosi.

Jos pidit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)