AJANKOHTAISTA

Mainos
TEKSTI MARJA KASANEN KUVAT LARI JÄRNEFELT ISTOCK | 8.1.2020 | KOLLEGA.FI
Irti rajoittavista uskomuksista

Jokaisella meistä on uskomuksia, jotka määrittelevät maailmankuvaamme. Uskomuksia syntyy kaiken aikaa, sillä koko elämä pohjautuu uskomuksille – huomasimme sitä tai emme. Haitallisia uskomuksia on kuitenkin mahdollista purkaa ja muuttaa pysähtymällä niiden äärelle ja aloittamalla tutkimusmatkan itseensä.

Uskomukset voivat olla niin voimaannuttavia kuin rajoittaviakin. Uskomuksistamme suuri osa syntyy jo lapsuudessa. Ennen seitsemättä ikävuotta lapsi imee itseensä kaiken tiedon ympäristöstään ja mallintaa vahvasti esimerkiksi vanhempiaan, opettajiaan, valmentajiaan tai muita lapsia. Lähipiiri vaikuttaakin paljon uskomuksiemme ja ajatusmalliemme syntymiseen.

– Vanhempiemme uskomuksista voi tulla omiamme jopa automaattisesti, sillä lapsena emme kyseenalaista asioita. Meille on kerrottu, millaisia olemme ja miten asiat toimivat, ja kuulemamme perusteella olemme voineet muodostaa syviä ydinuskomuksia, josta on tullut osa minäkuvaa ja identiteettiä, työyhteisövalmentaja, puhuja ja NLP-kouluttaja Jaana Hautala kertoo.

Hautala on perehtynyt syvällisesti mielenvoimaan, ajattelu- ja tunnetaitoihin sekä uskomuksiin ja kirjoittanut kirjan Rohkeiden aikuisten kirja – Vapaudu uskomusten kahleista, joka julkaistiin marraskuussa.

– Reilu kymmenen vuotta sitten aloin itse kyseenalaistaa elämääni. Tajusin, että olin elänyt monien rajoittavien uskomusten ja toimintamallien vallassa. Aloin tutkia omia mielenmallejani ja uskomuksiani saadakseni lisää ymmärrystä siitä, miten jarruttavista uskomuksista voi päästä eroon.

Mieli kertoo tarinaa

Lähtökohta omien uskomusten purkamiseen on se, että opimme ymmärtämään oman mielemme sisäistä puhetta ja tiedostamaan ajatuksiamme. Sisäisellä puheella eli tarinalla, jota itsellemme kerromme, luomme jatkuvasti itseään toteuttavaa ennustusta.

– Olisi tärkeää tiedostaa, koostuuko oma tarinamme tutuista, toistuvista ajatuksista, joista pidämme huomaamatta kiinni. Saatamme ajatella, ettemme ole tarpeeksi hyviä, emme pysty tähän tai emme ole ansainneet tätä. Tällöin kannattaa lähteä tutkimaan, mikä uskomus voisi olla tarinan takana, Hautala ehdottaa.

Toinen tapa päästä uskomuksiinsa kiinni on kiinnittää huomiota reaktioihinsa, jotka vievät energiaa. Jos ärsyyntyy tai hermostuu toistuvasti jostain tilanteesta, sen takaa voi löytyä uskomus.

– Keho muistaa kaiken, mitä meille on tapahtunut. Aikuisena tietty tapamme suhtautua erilaisiin tilanteisiin ja tapahtumiin voi olla reaktio menneisyyteen, jota ei enää ole. Nämä automaattiset reaktiot saattavat estää meitä saavuttamasta sitä, mitä todella haluamme, Hautala toteaa.

Uskomukset vaikuttavat suuressa määrin myös hyvinvointiimme. Tämä pätee niin hyvässä kuin pahassa.

– Jos odotamme hyvinvoinnin kannalta parasta, mielen voima voi tuoda paremman lopputuloksen kuin uskommekaan. Toisaalta, jos odotamme terveyteemme liittyviä negatiivisia asioita, teemme helpommin valintoja, jotka eivät tue hyvinvointiamme.

Tutkimuksissa on todettu ihmisten omien ajatusten ja uskomusten vaikuttavan esimerkiksi elinikään. Fysiologisesti yhtä terveistä henkiöistä ne, jotka arvioivat oman terveytensä paremmaksi, elävät pidempään. Kielteinen ja kriittinen ajattelu sen sijaan vaikuttaa hyvinvointiin jopa enemmän kuin tupakointi, ylipaino tai liikunnan puute.

Kollektiiviset uskomukset

Nykypäivän elämässä vaatimuksia tulee joka suunnalta. Maailma – ja etenkin työelämä – vaatii suorittamista ja täydellisyyttä. Kun olemme kaiken kiireen keskellä, ajattelemme helposti, että emme voi tehdä mitään muuta kuin mitä meiltä vaaditaan.

Työyhteisövalmentaja ja NLP-kouluttaja Jaana Hautala on perehtynyt mielenvoimaan ja uskomuksiin ja kirjoittanut aiheesta kirjan, jossa kertoo, miten rajoittavista uskomuksista voi päästä eroon.

– Kyseessä voikin olla kollektiivinen uskomus, että olemme suoritusyhteiskunnassa, eikä meillä ole lupa pysähtyä. Siinä kohtaa tarvitaan rohkeutta vetää jarrua ja pysähtyä kuuntelemaan omia arvojaan ja tavoitteitaan.

Hautalan mukaan siirrämme toisinaan huomion liian helposti ulkopuolisiin tahoihin. Kun emme ole tietoisia omista uskomuskahleistamme, ajattelemme, että ulkomaailma vaatii meiltä kaikkea.

– Etenkin väsyneenä, kun meillä on selviytymismoodi päällä, näemme ulkopuolellamme enemmän uhkia. Oivaltaessamme, että kyseessä on vain uskomus, voimme sallia itsellemme vaikkapa enemmän taukoja ja vähemmän täydellisyyttä. Työelämässä näistä asioista tulisi puhua paljon enemmän, Hautala sanoo.

Kollektiivisia uskomuksia yhteiskunnassa ja työelämässä ovat myös ikään liittyvät asenteet. Vaikka emme voi purkaa niitä, voimme aina tutkia, miten itse suhtaudumme ikäämme.

– Ikä on todellakin vain numero. Voimme kehittää taitojamme ja kykyjämme läpi elämään, kun pidämme hyvinvoinnistamme huolta. Aivomme ovat plastiset, eikä kehitys pysähdy tiettyyn ikään, kuten aiemmin uskottiin. Uskomuksemme ja asenteemme iästä määrittelevät meitä kenties paljon enemmän kuin se, mikä on kronologinen ikämme.

Keinoja muutoksen tueksi

Rajoittavista uskomuksista irtipääseminen tai niiden muuttaminen ei aina ole helppoa. Muutoksen vahvistaminen vaatii lukemattomia toistoja, jotta aivot saavat rakennettua uudet hermoradat ja muutoksesta tulee pysyvä. Uusia, eteenpäinvieviä uskomuksia kannattaa kuitenkin aina rakentaa vanhojen tilalle.

– Uskomuksesi voi olla vaikkapa se, että tauot ovat laiskuutta. Uusi myönteinen uskomus voisi kuulua, että tauot lisäävät keskittymiskykyä ja työniloa. Uuden uskomuksen keksiminen ei kuitenkaan vielä riitä, vaan se tulee saada käytäntöön.

Uusia uskomuksia rakennettaessa tulee väistämättä myös takapakkia ja turhautumisen hetkiä, jolloin saattaa retkahtaa vanhaan ajatteluun ja huomaa toistavansa vanhoja toimintamalleja. Yksi keino tukea muutosta, on perustaa itselleen menestyspankki.

– Pidä kirjaa tai tee sähköpostiisi kansio, johon tallennat kaikki saamasi hyvät palautteet, kiitokset ja kehut. Tallenna sinne myös kaikki pienet asiat, jotka ilahduttavat mieltäsi. Kun tulee hetkiä, jolloin kyseenalaistat omat arvosi tai uskomukset meinaavat rajoittaa toimintaasi, kaiva esille menestyspankkisi ja ammenna siitä voimaa.

Toinen asia, joka tukee muutosta, on luopuminen täydellisyyden tavoittelusta. Kannattaa opetella tietoisesti olemaan itseään kohtaan lempeä ja myötätuntoinen.

– Armollisuutta itseään kohtaan on se, että hyväksyy joskus pelkästään sen, että tulee paikalle ja riittää itselleen juuri sillä hetkellä.

Yksi tärkeimmistä keinoista, joilla Hautala itse pitää tasapainoaan yllä, on rauhallinen aamun aloitus päivään virittäytyen. Aamulla aivomme ovat vastanottavaisessa tilassa ja silloin on paras hetki määritellä tuleva päivä – kaikessa hiljaisuudessa ja ilman kännykän avaamista.

– Aamulla kannattaa pysähtyä omaan itseensä ja pohtia, millaisilla ajatuksilla, tunteilla ja uskomuksilla käynnistää päivänsä. Se määrittää, olemmeko omassa pystyvyydessä ja rohkeudessa vai viekö muu maailma meitä. Siihen riittää varttikin.

Ole utelias

Uskomuksien tutkiminen vaatii uteliaisuutta. Jos emme ole uteliaita, emme pääse uskomuksiin käsiksi – ja ne pitävät meidät tiukasti omassa boksissamme.

– Ei ole mitään vikaa olla omassa laatikossaan, mutta jos jokin jarruttaa, ärsyttää ja vie energiaa, kannattaa olla utelias, mistä se johtuu, niin pääsee uskomustensa jäljille.

Hautala itse kertoo lähteneensä aikanaan tarkastelemaan uteliaasti kaikkea sitä, mitä hänelle oli tapahtunut, sillä hän halusi oppia katsomaan maailmaa uudella tavalla ja rakentaa hyvinvoivaa ja onnellista tulevaisuutta.

– Uskomusjärjestelmä on joustava. Se ei ole mikään joko-tai-asia, vaan se elää koko ajan ja rakennamme sitä jatkuvasti. Voimme myös aina tehdä sen kanssa töitä.

Uskomuskahleita voi löytää omasta tarinastaan, tunnetiloistaan ja reaktioistaan. Hautala kehottaakin jokaista tutkimaan, käyttääkö sellaisia ehdottomia sanoja, kuten pakko, täytyy ja aina. Niiden takaa löytyy usein uskomuksia.

– Kannattaa muistaa, että energia menee sinne, mihin suuntaamme huomiomme. Meillä on aina mahdollisuus rakentaa myös uusia, energiaa tuovia uskomuksia. Jos uskot, että pystyt siihen, olet jo puolivälissä uskomustyöskentelyä.

Minuutemme muuttuu koko elämämme ajan, joten voimme aina vaikuttaa siihen, mihin suuntaan haluamme sitä muuttaa. Kyse on samalla oman uskomusjärjestelmän joustavasta muokkaamisesta.

– Oma voima vahvistuu, kun itseä koskevat uskomukset muuttuvat paremmin itseä palveleviksi. Silloin uskallat tehdä enemmän sydämestä lähteviä valintoja ja oivallat, miten paljon voimaa ja potentiaalia sinussa onkaan.

Löydä uskomus tunteen takaa

Tämän harjoituksen avulla voit tunnistaa minäsi piirteitä, uskomuksia ja ajattelumalleja, joista haluat päästä eroon. Ne saattavat liittyä entiseen minääsi, josta on aika päästää irti.

  • Aloita rentouttamalla itsesi.
  • Mieti, onko sinulla jokin tunne, joka herää tai jota vastaan kamppailet jatkuvasti?
  • Mitä haluat muuttaa tai vapauttaa itsessäsi?
  • Pohdi sen jälkeen tunteita, joita koet usein. Tunne voi olla esimerkiksi syyllisyys, epävarmuus, ahdistus, kärsimys, häpeä, tuomitsevuus, katumus, uhriutuminen, pelko, huolestuneisuus, viha jne.
  • Kun olet valinnut tunteen, sulje silmäsi ja pohdi, millaisissa tilanteissa koet kyseistä tunnetta. Havainnoi, minkälaisia tuntemuksia sinussa herää. Voi olla, että tunnetila on ollut kehossasi jo vuosikymmeniä ja laukaissut aina samankaltaisen kahlitsevan ajatusmallin.
  • Jos mieleesi nousee ajatus tai uskomus, kirjoita se ylös.
  • Tee loppuun itsellesi sopiva rentoutus- tai hengitysharjoitus.

Tämän yksinkertaisen harjoituksen avulla voit parhaimmillaan päästä vuosikausia vaivanneen, energiaa vieneen uskomuksesi jäljille.

Mukaeltu harjoitus Jaana Hautalan teoksesta Rohkeiden aikuisten kirja – Vapaudu uskomusten kahleista.

Jos pidit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)