JOHTAJUUDEN YTIMESSÄ

Mainos
TEKSTI PIRJO SAARNI KUVA VILLE VAPPULA | 6.11.2019 | KOLLEGA.FI
Arvot muutoksen johtamisen ankkureina

Työelämän muutokset haastavat meitä kehittymään, omaksumaan uusia toimintatapoja, kyseenalaistamaan uskomuksiamme ja kokeilemaan rohkeasti uutta. Hyvä näin, sillä meissä kaikissa on paljon käyttämättömiä voimavaroja ja kyvykkyyttä, joista emme välttämättä ole itsekään tietoisia. Uuden oppiminen, onnistuminen ja itsensä haastaminen on parhaimmillaan innostavaa ja energisoivaa. Se myös virittää meitä tulevaan, tuo uutta joustavuutta, hallinnan tunnetta sekä antaa valmiuksia rakentaa omaa tulevaisuutta.

Kehittämistyöstä nauttiva Pirjo Saarni työskentelee seniorikonsulttina Psyconissa

Toki meissä on eroavaisuuksia sen suhteen, kuinka halukkaita tai valmiita olemme muutokseen, kuinka paljon aikaa tarvitsemme muutoksen prosessointiin tai millaisia voimavaroja ja tukijoukkoja meillä on käytössämme uudessa tilanteessa. Omien rajojen ja resurssien tunnistaminen sekä niiden huomioiminen on hyvinvoinnin, hallinnan tunteen säilymisen ja tasapainoisen kehittymisen kannalta hyvin tärkeää.

Esimiehenä tulee mietittyä muutosta sekä oman itsen että tiimin näkökulmasta. Jos on herkästi innostuvaa tyyppiä ja luontaisesti tulevaisuuden visioita rakentava, on helppo nähdä itsensä mukana muutoksessa. Jos on taas hitaammin syttyvä, pysyvistä rakenteista pitävä ja vakautta arvostava, joutuu ehkä syvemmin työstämään omaa toimintaansa muutoksen keskellä ja miettimään, onko edesauttamassa tavoiteltavia asioita vai toimiiko kenties haluamattaan muutoksen jarruna. Ja jos ei usko muutokseen, niin minkä suhteen on kriittinen? Miten muutos haastaa omaa tapaa toimia, millaista osaamista se edellyttää ja miten tulisi uusiutua? Ennen kaikkea – miten muutos ja tavoiteltavat asiat kytkeytyvät omaan arvomaailmaan ja asioihin, jotka ovat itselle tärkeitä ja jotka antavat syvempää merkityksellisyyden tunnetta?

Esimiestyö perustuu arvoihin ja aitouteen

Esimieheltä odotetaan usein suunnan näyttämisen, aktiivisen kommunikoinnin, yksilöiden huomioimisen ja selkeyden lisäksi jatkuvuuden, keskinäisen luottamuksen ja merkityksellisyyden tunteen ylläpitoa. Muutoksenkin keskellä on tärkeää olla juureva ja perustaa oma esimiestyö omaan arvopohjaan ja siihen, mihin uskoo ja kuka on ihmisenä, ei vain esimiehenä. Ilman yhteyttä omiin henkilökohtaisiin arvoihin ja tunteisiin ohjautuu helposti ulkoisten tavoitteiden ja odotusten perusteella ja yhteys siihen, mitä aidosti esimiehenä edustaa, katoaa. Esimiestyöstä voi tulla suorittavaa, itsestä irrallista ja mekanistisesti asioita toteuttavaa.

Elävä vuoropuhelu itsensä kanssa sekä organisaatioon ja omaan työrooliin liittyvien odotusten rehellinen reflektointi auttaa syvemmin ymmärtämään omaa suhdetta muutokseen ja sen tuomiin haasteisiin. Ajan myötä kasvanut itsetuntemus sekä hyväksyvä yhteys omiin kokemuksiin ja tunteisin rakentaa pohjaa arvostavalle, aidolle ja empaattiselle suhteelle tiimiin. Tällainen pohja antaa alaisille tilaa ja riittävän turvallisuuden tunteen, jolloin myös he uskaltavat pohtia omia arvojaan ja uskomuksiaan, ja ankkuroida muutoksen itselleen tärkeisiin asioihin.

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa muutosvalmiuteen

Löytöretki omaan arvo- ja uskomusmaailmaan voi avata myös sitä, miksi muutosprosessien johtaminen on niin haastavaa. Syvempää organisaation muutosta ei tapahdu ilman kulttuurin muutosta. Organisaatiokulttuurin ohjaava voima on monin kerroin erilaisia julkilausuttuja tulevaisuuskuvia, kirjattuja tavoitteita, mittareita, seurantaa ja palautteenantoa vahvempi. Vakiintunut organisaatiokulttuuri on tosinaan niin voimakkaasti sisäänrakennettu tapaan toimia, että sitä on vaikea havaita. Siksi muutosprosessin johtaminen edellyttää sekä organisaatio-, kulttuuri-, prosessi- että yksilötason muutosvalmiuden analysointia ja kehittämistä.

Samanaikainen, arvolähtöinen valmennus, kyvykkyyksien kehittäminen sekä toimintaa ohjaavien tavoitteiden, mittareiden, palauteprosessien ja esimiehen henkilöjohtamisen työkalujen kehittäminen antaa usein parhaan lopputuloksen. Tällaiselle pohjalle tehty muutos on kestävää ja aitoa, itseä ja muita arvostavaa, samanaikaisesti tulevaisuutta rakentavaa ja se on ankkuroitu sekä yritykselle että henkilöstölle merkityksellisiin arvoihin.

Pirjo Saarnilla on pitkä kokemus HR-johtajana ja konsulttina sekä asiantuntijatiimin vetäjänä. Saarni tarkastelee kehittyvää esimiestyötä ja johtamista erityisesti potentiaalin löytämisen ja kehittämisen, osaamisen johtamisen, erilaisuuden hyödyntämisen sekä asiakaskokemuksen kehittämisen näkökulmasta. Saarni on toiminut pääasiassa palvelusektorilla, teknologiayrityksissä ja teollisuudessa.

Lue myös Saarnin aiemmin julkaistut kolumnit Tarinallisuus esimiestyössä ja Strategisilla valinnoilla työhyvinvointia.

Jos pidit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)