ELÄMÄ JÄRJESTYKSEEN

Mainos
TEKSTI JA KUVA MIA BLANC | 15.5.2019 | KOLLEGA.FI
Ei oppi ojaan kaada

Tieto, oppiminen, kouluttautuminen, kasvatus ja sivistys koskettavat meitä kaikkia. Sivistys voidaan mieltää ensisijaisesti tiedon sekä ymmärryksen lisäämisenä ja omaksumisena. Kasvatusta taas voidaan pitää tapana, jolla sovellamme hankkimaamme tietoa esimerkiksi siinä, miten käytämme tietoa suhteessa ympäristöön ja muihin ihmisiin tai millaisia eettisiä periaatteita noudatamme. Oppiminen puolestaan ei ole pelkästään sitä, että opettaja opettaa, vaan oppimista tapahtuu koko ajan niin työssä kuin erilaisissa yhteisöissä.

Mia Blanc on valmentaja, myyntipäällikkö ja enneagrammiohjaaja, joka rakastaa ihmisten kohtaamista ja vuoropuhelua.

Oppimisesta on tullut keskeinen vaatimus ja välttämätön taito, sillä työelämä sekä maailma ympärillämme muuttuvat ennennäkemättömällä vauhdilla. Puhuttaessa elinikäisestä oppimisesta sanonta ”oppia ikä kaikki” on enemmän totta kuin koskaan. Emme tiedä varmuudella, mitkä työtehtävät säilyvät tulevaisuudessa tai millaiseksi ne muovautuvat, saati millaisia, vielä tuntemattomia työelämän alueita meillä on vaikkapa seuraavan vuosikymmenen aikana.

Iloa ja itseohjautuvuutta

Oppimisen ilo on yksi riemukkaimmista tunteista, joita voimme kokea. Oppiminen innostaa ja rohkaisee ja parhaimmillaan tekee jonkin asian ymmärrettävämmäksi, helpommaksi tai mielekkäämmäksi. Vaikka uuden oppiminen tuottaa mielihyvää, se ei suinkaan tarkoita sitä, että oppiminen olisi aina mukavaa tai pelkkää leikkiä. Oppimiseen vaaditaan kullekin oppijalle tai oppivalle organisaatiolle suotuisat olosuhteet, keskittynyttä työskentelyä, harjoittelua ja systemaattisuutta. Joskus puuduttavakin oppimistyö yrityksen ja erehdyksen kautta on sitä hyödyllistä, kaiken oppimisen äidin vaatimaa kertausta.

Nykyisen työelämän alituisissa muutoksissa tarvitaan itseohjautuvuutta. Kun luodaan uutta, ei kukaan voi edes varsinaisesti opettaa, vaan on opittava itse. Itseohjautuvuuden käsite kuitenkin ymmärretään usein virheellisesti yksinohjautuvuudeksi, jota joku koululaitoksesta puhuttaessa on kutsunut kärjistäen jopa heitteillejätöksi.

Toteutuakseen itseohjautuvuus tarvitsee niinsanottua psykologista turvaa, jonka edellytyksiä ovat vapaus vaikuttaa omaan työskentelyy sekä riittävä osaaminen ja osaamisen kehittämisen mahdollisuus. Tarvitaan myös yhteys toisiin ihmisiin, joilta voi saada arvostavaa palautetta. Tutkimukset osoittavat kiistatta, että aito itseohjautuvuus lisää merkityksellisyyden kokemista, työhyvinvointia ja vielä bonuksena parantaa työn tuloksia.

Itseohjautuvan työnteon johtaminen vaatii onnistuakseen selkeää tavoitteiden asettamista ja oppimisen seurantaa varten toimivat mittarit. Esimies tai johtaja ei voi vain käskeä, vaan pikemminkin hänen tulee näyttää suuntaa, ohjata ja valmentaa oppimaan yhdessä.

Vuorovaikutuksen tärkeä rooli

Vuorovaikutustaitojen ja viestinnän roolit korostuvat väistämättä oppimisessa kuten myös johtamisen työkaluina. Jotta ei tuntuisi siltä, että ympärillä on vain idiootteja, kannattaa ensin perehtyä omaan tapaansa ilmaista itseään, vastaanottaa viestejä ja reagoida. Sen jälkeen voi tutustua muunlaisiin vuorovaikutusstrategioihin, joita todennäköisesti löytyy jokaisen lähipiiristä monipuolisesti.

Toimiessamme esimiehenä, perehdyttäjänä tai tiimin jäsenenä tehtävänämme ei ole ainoastaan opastaa tai kertoa miten asiat ovat, vaan auttaa muita oivaltamaan. Erilaisuuden ymmärtäminen vuorovaikutuksessa helpottaa sanoman perillemenoa ja tekee kanssakäymisestä yksinkertaisesti miellyttävämpää, mikä on myös sivistystä.

Tulevaisuuden työelämän menestyvät ammattilaiset ja johtajat eivät ole ainoastaan osaajia, vaan ennenkaikkea hyviä oppijoita. Jokaisen meistä on tarpeellista oppia oppimaan, johtamaan itseään ja reflektoimaan tekemistään. Vaikka oppiminen joskus tarkoittaakin pois oppimista vanhasta eikä työssä oppimisesta saa tutkintoja tai todistuksia, uutta luova oppiminen yhdessä muuttaa ja jalostaa myös asenteita.

Pohdittavaa

Jos haluat soveltaa oppimista omaan työhösi, mieti seuraavia kysymyksiä:

  1. Millainen oppija olet, mitä tarvitset oppiaksesi?
  2. Milloin oppiminen on sinulle helppoa? Mikä tuntuu sinusta hankalalta?
  3. Millaista tietoa, taitoa tai osaamista sinulla on, josta muutkin voisivat hyötyä?
  4. Mitä haluaisit oppia seuraavaksi?
  5. Jos olet esimies tai toimit tiimissä, miten kannustat muita oppimaan tai miten opitte yhdessä?

Mia Blanc on valmentaja, vaatekauppias, siivousyrityksen myyntipäällikkö ja enneagrammiohjaaja, joka opiskelee jatkuvasti itsensä kehittämiseen liittyviä taitoja. Lue myös Blancin edellinen kolumni Tunteet ovat tärkeitä myös työpaikalla.

Jos pidit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)