TYÖELÄMÄN PSYKOLOGIAA

Mainos
TEKSTI JAAKKO SAHIMAA KUVA JUSSI REKIARO | 6.2.2019 | KOLLEGA.FI
Kohti merkitykselli­sempää työelämää

Ihmisten kaipuu kokea oma työnsä mielekkäänä ja merkityksellisenä on kasvanut ja kasvaa yhä. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Tuomo Alasoini on todennut, että merkityksen kaipuu on työelämän kasvava trendi ja samansuuntaisia merkkejä on nähtävissä myös kansainvälisissä tutkimuksissa. Ihmisten odotukset työtä kohtaan ovat muuttuneet vauhdilla, mutta muuttuvatko työelämän rakenteet ja realiteetit riittävän nopeasti muutoksen mukana?

Mistä oikeastaan on kyse?

Jaakko Sahimaa on organisaatiopsykologi ja Meaningful Work Finland ry:n toiminnanjohtaja.

Merkityksellisen työn voidaan ajatella rakentuvan useammalla rinnakkaisella tasolla. Yksilötasolla keskiössä on yksilön oma kokemus itselle mielekkäästä toiminnasta, joka on omien arvojen mukaista ja jossa pääsee hyödyntämään omaa osaamistaan. Tiimitasolla kokemus merkityksellisyydestä puolestaan syntyy muun muassa osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksesta, jaetuista rooleista, vastuista ja tavoitteista.

Organisaatio- ja yhteiskuntatasolla työn merkityksellisyys voidaan puolestaan liittää organisaation perustehtävän, mission ja purposen eli organisaation olemassaolon tarkoituksen toteuttamiseen ”isossa kuvassa”. Vielä laajemmassa mittakaavassa, globaalilla ja universaalilla tasolla merkityksellisyyskeskustelun keskiöön puolestaan nousevat kysymykset kestävästä, vastuullisesta ja eettisestä toiminnasta – halusta toimia oikein, vaikka kukaan ei sitä valvoisikaan.

Mikäli pyrimme löytämään ratkaisuja yhteiskunnassamme kasvavaan merkityksellisyysvajeeseen, on niitä siis etsittävä kaikilla edellä mainituilla tasoilla: Työstä pitää tehdä yksilöille entistä mielekkäämpää sekä varmistaa työn tarkoituksenmukaisuus sekä vastuullisuus isossa kuvassa.

Mistä merkityksellisyyden kaipuu kumpuaa?

Syitä lisääntyneeseen merkityksellisyyden kaipuuseen työelämässä on monia. Sen lisäksi, että merkityksellisyys on ajankohtainen aihe, se on myös ihmisyyden ytimessä sijaitseva psykologinen perustarve. Ihmisellä on perustavanlaatuinen tarve kokea oma olemisensa ja tekemisensä mielekkäänä ja merkityksellisenä – niin itselleen kuin muillekin ihmisille – ja kantaa kortensa kekoon tavalla tai toisella yhteisen hyvän edistämiseen. Työ onkin länsimaiselle ihmiselle yksi keskeinen merkityksellisyyden lähde elämässä, sillä se on myös yhteiskuntaan kiinnittymisen muoto.

Samalla yhteiskunnassamme on hävinnyt useita yhtenäiskulttuurin kulmakiviä, jotka ovat tuoneet ihmisten elämään perinteisesti merkitystä. Perinteiset yhteisesti jaetut arvot koti, uskonto ja isänmaa ja niitä edustavat instituutiot ovat menettäneet merkitystään yhteiskunnassamme ja sitä myöten ihmisten omalle vastuulleen on jäänyt elämän mielekkyyden ja merkityksellisyyden etsiminen – ja yksi luonteva tapa etsiä merkityksellisyyttä on etsiä sitä työnsä kautta.

Merkityksellisyyden kasvavaa trendiä vauhdittaa osaltaan myös työelämän valtaavat Y- ja Z-sukupolvet. Tutkimusten mukaan uuden sukupolven suhtautuminen ansiotyöhön eroaa suuresti aiempien sukupolvien suhtautumistavasta. Pelkkä palkkakuitti kerran kuukaudessa riittää yhä harvemmalle ja entistä tärkeämmäksi on noussut ajatus työstä ensisijaisesti itsensä, omien arvojensa ja unelmiensa toteuttamisen välineenä sekä vaikuttamiskanavana.

On toki tärkeää auttaa nuorta polvea sisäistämään työnteon keskeinen realiteetti eli taloudellisen toimeentulon hankkiminen, mutta yhtä tärkeää on myös kääntää katse kahteen muuhun työn funktioon: siihen, että työ on väylä, jonka kautta yksilöt pääsevät hyödyntämään omaa osaamistaan ja että työn kautta voidaan yhdessä vaikuttaa itseä suurempiin kokonaisuuksiin ja yhteisen hyvän edistämiseen.

Uudenlainen työelämä vaatii toisenlaista johtamista

Maailma kehittyy, työelämän realiteetit ovat murroksessa ja asenteet työntekoa kohtaan muuttuvat – ja niin on muututtava myös ihmisten johtamisen. Niinpä johtamismetodit, jotka vielä muutama vuosikymmen sitten johtivat hyvään tulokseen, eivät enää sellaisenaan välttämättä toimi. Pidentyvien työurien keskellä yhä keskeisemmäksi nousee kysymys siitä, miten ihmiset saadaan pysymään työkykyisinä, miten yksilöistä saadaan irti tehoja kestävällä tavalla ja miten motivaatiota ja merkitystä johdetaan.

Todennäköistä on, että tulevaisuudessa organisaatiot, joita osataan johtaa merkityksen luomisen kautta, houkuttelevat ja sitouttavat parhaat työntekijät osaksi omia kasvutarinoitaan. Siksi merkityksellisyys ja merkityksen johtaminen on organisaatioille tulevaisuuden menestystekijä.

Mikäli organisaatio ei pysty tarjoamaan mielekästä ja merkityksellistä työtä, löytävät työntekijät sitä varmasti jostain muualta. On siis aika lisätä keskustelua ja tekoja merkityksellisemmän työelämän puolesta!

Jaakko Sahimaan missiona on tehdä suomalaisesta työelämästä entistä merkityksellisempää yksilö-, organisaatio- ja yhteiskuntatasolla. Sahimaa työskentelee Terveystalolla organisaatiopsykologina ja on Meaningful Work Finland ry:n toiminnanjohtaja. Lisätietoja Sahimaasta osoitteessa https://www.jaakkosahimaa.fi/.

Jos pidit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)