HYVINVOINTI

Mainos
TEKSTI MARI LÄMSÄ KUVA TOM HÄTINEN | 5.12.2018 | KOLLEGA.FI
Ammatillinen käytös kunniaan

Työkaveri poistuu palaverista niskojaan nakellen. Toinen tuhahtelee halveksivasti esimiehen huomautukselle ja kolmas pitää mykkäkoulua. Tunnelma on kireä eikä kukaan uskalla oikein sanoa mitään. Joku miettii, mikä meni vikaan: palaverissahan keskusteltiin asiallisesti ja aiheesta. Kuka nyt oikeastaan käyttäytyikään huonosti ja epäammatillisesti?

Mari Lämsä toimii valmentajana ja työyhteisökouluttajana omassa Intovaattori -yrityksessään.

Tänä päivänä työn tekemisen keskiössä työssä kuin työssä on ihmisen taidot osallistua työyhteisön toimintaan. Työelämä vaatii kaikilta jonkinlaista sosiaalista osaamista ja tunnetaitoja eikä pelkkä asiaosaaminen enää riitä.

Usein vastuu työilmapiirin kehittämisestä ja ylläpitämisestä sysätään esimiehelle. Esimiehen tehtävänä on luoda omalla esimerkillään työyhteisön ilmapiiriä ja kulttuuria sellaiseksi, jossa ihmiset haluavat tehdä parhaansa ja puhaltaa yhteen hiileen. Hyvä esimies asettaa rajoja, ratkaisee ristiriitoja ja luo puitteet, jotka suovat ihmisille työskentelyvapauden ja mahdollisuuden hallita omia työtehtäviään. Esimiehen tehtävänä on myös sitouttaa, motivoida, jakaa tunnustusta ja vahvistaa psykologista turvallisuutta.

Toisinaan odotukset työtä, työkavereita ja esimiehiä kohtaan kuitenkin hämärtyvät. Vallalla on ajatus, että työssä olisi aina oltava kivaa, työkavereiden pitäisi olla parhaita ystäviä ja erimielisyys, palaute saati sitten kritiikki ovat ilkeyttä tai kiusaamista ja esimiehen työnjohdollinenkin vastuu saatetaan kyseenalaistaa.

Asiat asioina

Vaaliessamme ajatusta kivasta työpaikasta saatamme unohtaa sen, että työpaikalla tapahtuvan yhteistyön tarkoituksena on hyödyntää ihmisten erilaista osaamista, kokemusta, näkökulmia ja ammattitaitoa työn ja organisaation toiminnan parantamiseksi. Jatkuva samanmielisyys, asioiden kaunistelu, hyssyttely ja kivan ylläpitäminen sen pelossa, että joku pahastuu, tekevät työnteosta ja yhteistyöstä henkisesti raskasta ja estävät kehittymisen. Kun asioista ei uskalleta puhua asioina, pinnan alla alkaa vähitellen kuohua ja tyytymättömyys purkautuu muilla tavoin.

Organisaatiopsykologi Pekka Järvinen puhuukin ammatillisesta käyttäytymisestä ja taidoista, jotka mahdollistavat hyvän yhteistyön. Näihin kuuluvat mm. kommunikaatio- ja argumentaatiotaidot, sosiaaliset taidot ja tunnetaidot sekä kyky toimia työroolista käsin ja pitää työsuhteet erillään ihmissuhteista.

Epämukaviakin tunteita siedettävä

Ammatilliseen käyttäytymiseen liittyy oleellisesti niin tunteiden tunnistamisen ja tiedostamisen taito kuin kyky sietää epämukavia tunteita itsessä ja toisissa. Se on kykyä eläytyä toisen ihmisen tunnemaailmaan ja kokea empatiaa, mutta yhtälailla se on myös taitoa kohdata itse omat tunteet siirtämättä niitä muiden kannettavaksi.

Meillä on luontaisesti tarve puolustautua, antaa takaisin samalla mitalla tai vetäytyä, jos koemme asemamme uhatuksi tai tunnemme, että meitä arvostellaan. Esimerkiksi kiukun, pettymyksen ja turhautumisen tunteet olisi kuitenkin osattava käsitellä niin, ettemme projisoi niitä muihin, hyökkää, väheksy tai ajaudu muuten harkitsemattomaan ja epäasialliseen käytökseen.

Tunteet luovatkin sekä yhteistoiminnan haasteet että mahdollisuudet. Toisinaan työssä vaaditaan jatkuvaa tasapainoilua sosiaalisen riippuvuutemme ja itsenäisyytemme välillä. Tarvitsemme hyvää yhteistyötä ja kykyä empatiaan, mutta myös taitoa ja rohkeutta ottaa kantaa, tuoda esille epäkohtia ja sietää erilaisuutta ja toisinaan myös epämukavuutta. Kaikkien etu on, että asioista uskalletaan puhua ilman, että ne henkilöityvät ja joku menettää malttinsa tai pahoittaa mielensä.

Kaikkea ei viedä työpaikalle

Jokaisella on joskus huono päivä, pinna kireällä ja väsyttää. Pitkään jatkuvaan, toistuvaan huonoon käytökseen ja kyvyttömyyteen hillitä itseään tai esittää eriäviä näkemyksiään rakentavasti on kuitenkin puututtava. On käytöstä ja asioita, jotka eivät kuulu työpaikalle. Käytöstavat voivat olla hukassa myös korkeasti koulutetuilta ihmisiltä ja itsestäänselvänä pidetyt asiat, kuten tervehtiminen tai taito antaa ja vastaanottaa palautetta, saattavat kaivata petraamista. Yhteiset pelisäännöt olisikin hyvä käydä läpi säännöllisin väliajoin.

Hyvä, ammatillinen käytös ei tarkoita, että kaikkien olisi oltava kavereita keskenään tai hymyiltävä innokkaasti. Kaikkien kanssa on kuitenkin pystyttävä työskentelemään ja kommunikoimaan asiallisesti. Välillä saatammekin unohtaa sen, miksi oikeastaan olemme työpaikalla: emme ole luomassa ja ylläpitämässä hyviä kaverisuhteita vaan työskentelemässä yrityksen tai yhteisön mission hyväksi.

Kun työyhteisössä säilyy ammatillisuus ja tekemisen hyvä tahto, myös ihmissuhteet muodostuvat luottamuksellisiksi ja avoimiksi. Vaikka asioista ollaan eri mieltä ja jopa väitellään tai kyseenalaistetaan vallitsevia käytäntöjä tai näkemyksiä, ihmissuhteet eivät järky.  Kaiken takana on kunnioitus ja arvostus toisia kohtaan – silloinkin kun tunteet tahtoisivat ottaa vallan.

Mari Lämsä on valmentaja, kouluttaja, kirjailija ja yrittäjä, joka luotsaa yksilöitä ja työyhteisöjä kehittämään ajattelu- ja toimintatapojaan kohti omaa potentiaaliaan ja yhteistä hyvää. Hän on julkaissut kirjan Naurun hyvää tekevä voima – löydä tie elämäniloon (Viisas Elämä 2017). Lisätietoa Lämsästä löydät osoitteesta www.intovaattori.fi. Lue myös Lämsän aiemmat kolumnit Kuvista voimaa arkeen ja Kysyminen on taitolaji sekä hänestä tehty henkilökuva Käytännönläheinen uuden luoja.

Jos pidit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)