JOHTAJUUDEN YTIMESSÄ

Mainos
TEKSTI JA KUVA ANNA-MAIJA KUOSMANEN | 10.1.2018 | KOLLEGA.FI
Johtajuus edellyttää vastuunottoa

Muuttuvassa maailmassa toimintamallimme saattavat joskus laahata pahasti arjen vaateiden perässä. Läpinäkyvyys, tehokkuus ja nopea toiminta edellyttävät aivan erilaista kykyä reagoida tilanteisiin kuin työelämän prosessit tai ohjelmistot usein mahdollistavat. Johtajan täytyy pystyä kohtaamaan tilanteita, joissa tahtotila olisi toteuttaa asiakkaan toiveet sormia napsauttamalla, mutta se ei aina ole käytännössä mahdollista, vaikka alaiset tekisivät kaikkensa. Juuri siinä paikassa mitataan johtajuutta eli vastuunkantoa.

Anna-Maija Kuosmanen on tehnyt pitkän pankkiuran ja toiminut lukuisissa esimiestehtävissä.

Yksi tärkeä tekemisen jatkuvuuden ja luottamuksen peruskivi on vastuunotto. Vastuu siitä, että asiantuntijat saavat rauhan tehdä työtään, että kaikki – johtaja mukaan lukien – voivat oppia koko ajan lisää. Vastuu siitä, että kaikki pysyvät ajan tasalla ja parhaimmillaan myös kehittävät eteenpäin niin omaa työtään kuin toimialaa.

Johtaja seisoo rinnalla, osallistuu ja varmistaa, että kaikilla on kokonaiskäsitys työstä. Hän vastaa siitä, että työn merkitys, se miksi jokainen tekee omaa osuuttaan, on kristallinkirkas niin omalle porukalle kuin sidosryhmille. Ohjeita noudatetaan kokonaisuus mielessä, eikä liitoskohdissa vedota siihen, että tämä ei kuulu minulle, vaan jollekin toiselle.

Johtaja kantaa vastuun siitä, että jokainen työpaikalla, myös oman yksikön ulkopuolella, pystyy ymmärtämään oman roolinsa merkityksen asiakkaan lopullisen palvelun tai tuotteen kaaressa. Tämän onnistuminen vaatii johtajalta kykyä hahmottaa kokonaisuudet ja viestiä se kaikille, tarvittaessa jokaiselle henkilökohtaisesti erikseen sekä yhdessä eri toimijatahojen kanssa sparraten.

Peiliin kannattaa välillä katsoa

Kaikilla on tahto saada asiat onnistumaan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Silloin kun asiat eivät mene toivotulla tavalla tai sattuu virhe, keskitytään siihen, miten asia hoidetaan, ei siihen, kenen syy se on. Johtajan tehtävä on seisoa rinnalla, ottaa vastuu, kertoa miksi asiat hoidetaan tietyllä tavalla – ja välillä myös katsoa peiliin nähdäkseen, onko toimintatapoja ja ohjeita syytä muuttaa. Arjen pyörteissä monia asioita ohjaavat viranomaismääräykset tai yrityksen itse luomat toimintamallit ja on tärkeää, että työtä tehtäessä näitä ohjeistuksia noudatetaan.

Johtajan vastuu korostuu tilanteissa, joissa yritystä arvostellaan tai asiakas kokee saaneensa huonoa palvelua tai huonon tuotteen. Vastuunkanto edellyttää johtajalta uskallusta kohdata tilanne ja selvittää asianosaisille, miksi tietyllä tavalla on toimittu, pahoitella ja kertoa taustat. Tilanteesta on myös mahdollista ottaa oppia, sillä se saa kyseenalaistamaan olemassa olevia malleja ja korjaamaan niitä paremmiksi. Johtajan kyky johtaa sisältöä, osaamista ja samalla myös puitteita korostuu. On tärkeää, että ohjeita voidaan päivittää ja muuttaa, jotta asioita voidaan tehdä eri tavalla ja tekijät onnistuisivat helpommin täyttämään asiakkaan tarpeet.

Vastuunkantaja mahdollistaa onnistumiset

Kun alaiset loistavat ja menestyvät, on johtajalla oikeus ja mahdollisuus olla siitä ylpeä. Hänen vastuullaan on antaa ihmisille tilaa loistaa, auttaa tekijöitä onnistumaan ja tuoda esille heidän vahvuuksiaan. Johtajan etuoikeus on myös saada tunnustusta siitä, että hänen alaisensa menestyvät. On yrityksen etu, että johtaja uskaltaa antaa ihmisten olla itseään osaavampia. Johtajan tehtävä ei ole olla jokaisen asian syväosaaja, vaan mahdollistaa muiden työssä onnistuminen niin, että yrityksen tavoitteet ja tulos saavutetaan, arvoja noudatetaan ja asiakas hyötyy.

Avoimessa yhteisössä johtajalla on tärkeä paikka. Hänen vastuullaan on, että kaikki toimii, työn sisältö on mielekäs ja laatu korkea, ihmiset viihtyvät ja jokaisella on mahdollisuus kehittyä – myös hänellä itsellään. Vastuunsa kantava johtaja pystyy osoittamaan suunnan, innostamaan, kuuntelemaan, muuntautumaan, löytämään jokaiselle oman kehityspolun, auttamaan ja seisomaan rinnalla silloinkin, kun on vaikeaa, mutta myös nauttimaan jokaisen onnistumisesta. Näin koko joukkue menestyy.

Anna-Maija Kuosmanen on aktiivinen hyvän johtajuuden puolestapuhuja. Kuosmanen on työskennellyt pitkään pankkialalla lukuisissa eri tehtävissä ja on nyt virkavapaalla OP-pankin konttorinjohtajan tehtävistä. Lue myös Kuosmasen edellinen kolumni Luottamus rakennetaan yhdessä sekä hänestä aiemmin kirjoitettu henkilökuva Pankkimaailman monitaituri.

Jos tykkäsit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)