JOHTAJUUDEN YTIMESSÄ

Mainos
TEKSTI JA KUVA ANNA-MAIJA KUOSMANEN | 22.11.2017 | KOLLEGA.FI
Luottamus rakennetaan yhdessä

Olen ilokseni huomannut, että viime aikoina on alettu entistä enemmän kiinnittää huomioita työyhteisön ehkä tärkeimpään voimavaraan eli luottamukseen. Luottamus on perusta kaikelle tekemiselle, olipa sitten kyse luottamuksesta itseä, työkavereita tai esimiestä kohtaan, tai esimiehen luottamuksesta omaa porukkaansa kohtaan. Ihmisten välillä lähes kaikki perustuu luottamukseen ja tärkein työkalu luottamuksen rakentumisessa on vuorovaikutus.

Anna-Maija Kuosmanen on tehnyt pitkän pankkiuran ja toiminut lukuisissa esimiestehtävissä.

Luottamuksen ilmapiirissä on helppo tehdä töitä innostuneena ja motivoituneena sekä iloita kaikesta onnistumisesta, myös toisten onnistumisesta. Mutta miten menetellä tilanteessa, jossa luottamus on päässyt horjumaan? Voiko menetettyä luottamusta palauttaa?

Tavalla tai toisella menetetyn luottamuksen uudelleenrakentaminen vaatii johdonmukaista, kärsivällistä ja pitkäjänteistä työtä. Luottamusta ei palauteta yhdessä eikä kahdessakaan yössä. Työyhteisössä, jossa vallitsee pelokas, kyräilevä epäluottamuksen tila, johtajan täytyy toimia joka päivä ja kaikissa tilanteissa omana itsenään. Hänen on osoitettava, että luottaa itseensä johtajana ja että jokainen henkilö työyhteisössä on arvokas, että työntekijää kuunnellaan ja hänen ajatuksensa ovat huomion arvoisia.

Lupaukset pidettävä

Tärkeintä on pitää kiinni niistä asioista, joita lupaa. Jos lupaa, että ovi on aina auki, sen myös täytyy olla auki. Jokaisella on oltava mahdollisuus keskustella johtajan kanssa mistä tahansa asiasta, lähes milloin vain. Tietenkään kenenkään keskustelua ei saa keskeyttää, mutta muuten linjojen on oltava auki kaikille. Kun johtajan kanssa keskustelusta muodostuu pikkuhiljaa totuttu tapa, on jokaisen helppo mennä johtajan luo ja puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Ja ennen kaikkea, sovituista asioista pidetään kiinni.

Myös johtajan on tärkeää oppia luottamaan työyhteisöönsä. Tämän tuloksena omassa porukassa uskalletaan puhua niin iloista kuin suruista, muutoksista ja jopa keskeneräisistä asioista, jotka voivat muuttua matkan varrella. Johtajan täytyy oppia tuomaan esille muutokset, niiden vaikutukset ja perusteet sekä uskaltaa ilmaista omakin mielipiteensä. Kun muutoksia pystytään käsittelemään yhdessä, johtajan tehtävä on ohjata kaikki kohdistamaan energiansa siihen, miten muutos toteutetaan ja mitä tämä tarkoittaa jokaisen kohdalla. Johtajan tehtävä on auttaa luottamuksen vahvistumisessa kaikkien epävarmuustekijöiden keskellä.

Nykypäivänä, kun kaikki muuttuu kiihtyvällä vauhdilla ja pelkoja ja vastustustakin on ilmassa, on tärkeää saada pohtia, mitä muutokset tarkoittavat itselle ja koko työyhteisölle ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ennen kaikkea tulisi pohtia, miten jatkamme vahvana, osaavana asiantuntijana eteenpäin niin, että luottamus itseen ja omaan osaamiseen pysyy ja kasvaa. Tämä tapahtuu vain ja ainoastaan avoimen keskustelun avulla. Silloin on mahdollista tuoda esille vastustusta ja omia mielipiteitä ja työstää asioita yhdessä. Avoimessa ilmapiirissä uskaltaa luottaa siihen, että tukea saa kaiken keskellä. Tuki voi olla joskus myös sitä, että omien vahvuuksien siivittämänä saattaakin löytyä jokin muu tehtävä, jossa pystyy loistamaan entistä kirkkaammin.

Virheet korjataan yhdessä

Luottamus ilmenee konkreettisena eri tilanteissa päivittäin. Johtajan luotettavuutta mitataan silloin, kun sattuu virheitä – ja niitä sattuu meille kaikille. Riskejä pitää ottaa, mutta niistä pitää oppia. Kun asioita sattuu ja tapahtuu, onkin ensiarvoisen tärkeää, miten ne kohdataan. Parasta on, kun asiat korjataan yhdessä mahdollisimman nopeasti, käydään läpi mitä tapahtui ja muistetaan ottaa tapahtuneesta oppia. Analysoidaan, miten jatkossa pystymme paremmin välttämään ainakin samanlaiset virheet. Ketään ei syytetä, ketään ei rangaista eikä ketään nosteta esille sen enempää. Tällöin kaikki uskaltavat toimia, ajatella itsenäisesti ja pikkuhiljaa pelko haihtuu. Vaikka johtaja ei aina osaa kommunikoida, ei tiedä vastausta kaikkeen ja tekee itsekin virheitä, hänen pitää uskaltaa luottaa itseensä ja siihen, että yhdessä puhumalla vastaukset löytyvät.

Haastavissa ristiriitatilanteissa luottamus ilmenee sellaisena avoimuutena, jonka avulla ristiriidat pystytään ottamaan esille, käsittelemään ja ratkaisemaan. Jos kaikki ovat osallisena ristiriitatilanteessa, on asiat käsiteltävä yhdessä. Kun asioita tarkastellaan saman pöydän ääressä, päästään yhdessä eteenpäin. Työpaikan solmuun menneissä ihmissuhdeasioissa on usein kyse väärinymmärryksistä tai tilanteista, joissa työyhteisön jäsenillä ei ole ollut käytettävissään kaikkea asioihin liittyvää tietoa. Yhdessä keskustellen jokainen saa tarvitsemaansa tietoa ja erilaisuuden ymmärtäminen lisääntyy. On valtava rikkaus, että olemme niin erilaisia. Toisen hyväksyminen sekä tietoisuus siitä, että on itse hyväksytty sellaisena kuin on, lisää luottamusta.

Systemaattinen linja tuottaa tulosta

Kun johtaja toteuttaa systemaattisesti linjaansa omana itsenään, työyhteisö alkaa pikkuhiljaa toteuttaa asioita myös itse. Johtajaan luotetaan, hän luottaa työntekijöihin ja sovitut asiat toteutuvat arjessa. Kaiken tämän rakentaminen vie aikaa, mutta parhaimmillaan se lisää myötätuntoa, ihmisten välistä ymmärrystä ja uskallusta iloita toisen onnistumisesta. Luottamuksellisessa ilmapiirissä on lupa yrittää sekä mahdollisuus epäonnistua, ja kun joku onnistuu, kaikki iloitsevat siitä. Muutoksiakaan ei pelätä, koska tiedetään, että ne käsitellään yhdessä ja jokaisen parasta ajatellaan myös kokonaisuuden kannalta, eikä ketään jätetä yksin.

Luottamuksellisen ja myötätuntoisen työyhteisön rakentuminen on kiinni pienistä asioista. Johtajan tehtävänä on olla tiennäyttäjä, vuorovaikutuksen mahdollistaja ja valmentaja. Hänen kuuluu vaatia sopivasti, raivata esteet luottamuksen tietä ja auttaa ihmisiä arjen keskellä. Johtaja on se, joka osoittaa, että työyhteisön jäsenet voivat luottaa toisiinsa, ovat yhtä ja pystyvät yhdessä toteuttamaan heille asetetut tavoitteet laadukkaasti, onnistumisista iloiten ja joka päivä toisiltaan oppien.

Anna-Maija Kuosmanen on aktiivinen hyvän johtajuuden puolestapuhuja. Kuosmanen on työskennellyt pitkään pankkialalla lukuisissa eri tehtävissä ja on nyt virkavapaalla OP-pankin konttorinjohtajan tehtävistä. Lue myös Kuosmasen edelliset kolumnit Menestyvä joukkue ja Esimiehen vastuu sekä hänestä aiemmin kirjoitettu henkilökuva Pankkimaailman monitaituri.

Jos tykkäsit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)