ELÄMÄ JÄRJESTYKSEEN

Mainos
TEKSTI JA KUVA MIA BLANC | 17.5.2017 | KOLLEGA.FI
Työnohjaus tuo laatua työntekoon

Vietämme työssä leijonanosan aikuiselämästämme ja työ onkin olennainen osa hyvinvointiamme – ja parhaimmallaan myös merkityksellistä sekä mielekästä. Viimeistään silloin, kun oma jaksamisemme alkaa olla koetuksella, havahdumme tarkastelemaan tilannetta syvällisemmin.

Mia Blanc on valmentaja, myyntipäällikkö ja enneagrammiohjaaja, joka rakastaa ihmisten kohtaamista ja vuoropuhelua.

Suhdetta työhön voisi verrata parisuhteeseen tai kulkuneuvoon: hyvässä parisuhteessa laadukas vuorovaikutus auttaa yli vaikeidenkin tilanteiden eikä suhteen suinkaan tarvitse olla kriisissä ennen kuin sitä aletaan hoitaa ja ravita. Ei autoakaan huolleta vasta kun se jättää tien varteen, vaan määräaikaishuolloilla pidetään moottori kunnossa. Elämämme pitkäaikainen suhde työhön ansaitsee myös huolenpitoa ja säännöllistä päivitystä, siinä työnohjaus on erinomainen väylä vaivattomiin kilometreihin.

Työnohjauksessa pysähdytään persoonan ja työroolin leikkauskohtaan, havainnoidaan ilmiöitä ja pohditaan niitä kiihkottomasti tuoreista näkökulmista. Työnohjaus auttaa kirkastamaan omaa ammatti-identiteettiä ja selkeyttää työyhteisön toiminnan taustalla vaikuttavia tekijöitä. Joskus tekemistä ohjailevien voimien kohdalla puhutaan ”organisaation hahmosta”, joka on kuin työyhteisön näkymätön käyttöjärjestelmä.

Yhteisödynaamisessa lähestymistavassa työnohjauksen keskeisiä käsitteitä ovat työyhteisön perustehtävä, tunnemaailma, rakenteet sekä johtajuus. Samoja ilmiöitä voidaan tarkastella paitsi yksilön myös yhteisön perspektiivistä.

Perustehtävä kertoo miksi

Perustehtävä on kuin moitteettomasti toimiva navigaattori – jos edessä on Rooman kartta, on vaikeampi päästä Tampereelle. Perustehtävä kertoo miksi työyhteisö tai organisaatio on olemassa ja mitä se tekee, samoin kuin jokainen yksilöllinen työtehtävä muodostaa tärkeän osan siitä, miten perustehtävää yhdessä toteutetaan.

Yrittäjän tapauksessa yhteisön rakentavat yhteistyökumppanit ja verkostot, mutta perustehtävän yksiselitteisyys jalostaa jokaisella tasolla työn laatua ja mielekkyyttä.

Tunnemaailma toimii mittarina

Tunnemaailma on mittari, joka kertoo, miten mutkattomasti organisaation vuorovaikutus ja rakenteet toimivat tai miten menestyksekkäästi perustehtävää on mahdollista toteuttaa. Tunteet vaikuttavat tällä hetkellä olevan työelämän ”uusi musta”. Sen sijaan että tunteet jätettäisiin tuulikaappiin työpaikalle saavuttaessa, niiden tunnistamiseen ja ilmaisemiseen rohkaistaan yhä enemmän.

Vaikka työssä toteutetaankin jokaiselle määriteltyä työroolia, mahdollistavat tunteet hedelmällisen yhteistyön ihmisten välillä. Emme ole robotteja, vaan empaattisia yksilöitä, jotka ovat työssäkin vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Ääri-ilmiönä voidaan ottaa esimerkiksi työpaikkakiusaaminen, jonka takia tunnemaailma on usein sellaisessa turbulenssissa, että perustehtävän hoitaminen hämärtyy tai muuttuu mahdottomaksi. Kuormittavassa hoiva- ja terapiatyössä työnohjaus on paljon käytetty tunnesäiliöiden turvallinen purkuväylä.

Rakenteet vakauttavat

Rakenteilla tarkoitetaan paitsi työyhteisön organisaation järjestelmää myös tapaa, jolla informaatio yhteisössä kulkee, miten päätökset tehdään ja miten ne pannaan toimeen. Hyvät rakenteet palvelevat perustehtävää ja ylläpitävät vakaata tunneilmastoa, ne pehmentävät samalla sopeutumista tämän päivän alati muuttuvaan ja nopeasykliseen työelämään. Käytännössä esimerkiksi toimiva sisäinen viestintä on tällainen rakenne kuten myös selkeät toimenkuvat jokaisella työyhteisön jäsenellä.

Johtajuus tasapainottaa

Johtajuuden hyvät keinot ovat tärkeitä yhteisödynamiikan rakenteet-tunteet-perustehtävä -kolmion tasapainon ylläpitämisessä. Johtajuutta ei tässä yhteydessä ole ainoastaan esimiestyö vaan myös jokaisen oma itsensä johtaminen ja vastuullinen toimijuus.

Työnohjaus on syvällinen ja antoisa prosessi, jossa keskitytään ymmärryksen lisäämiseen ja laadun parantamiseen työssä ja työyhteisössä, mutta asetetaan myös tavoitteita. Kun stressi kuormittaa tai estää näkemästä asioita selkeästi, on huojentavaa, kun omia tuntojaan saa purkaa luotettavalle ammattilaiselle ja tulee kuulluksi.

 

Pohdittavaa oman sisäisen työnohjaajan näkökulmasta

  1. Onko oma perustehtäväsi kirkas ja innostava?
  2. Millaisia tunteita tunnet työssä ja yhteisössä, jossa toimit?
  3. Miten tehtäviisi vaikuttavat rakenteet tukevat sinua ja millainen osa itse olet systeemissä?
  4. Oletko itse laivasi ruorissa ja valitsetko suunnan? Kuka tukee sinua ja kenelle itse olet tukena?

Mia Blanc on valmentaja, vaatekauppias, siivousyrityksen myyntipäällikkö ja enneagrammiohjaaja, joka opiskelee jatkuvasti itsensä kehittämiseen liittyviä taitoja. Lue myös Blancista edelliset kolumnit Hyvä tavaton, millaisia tapoja! sekä Järjestämällä lisää elämänlaatua.

Jos pidit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)