TYÖELÄMÄN PSYKOLOGIAA

Mainos
TEKSTI JA KUVA RIITTA HELEKOSKI | 3.8.2016 | KOLLEGA.FI
Mentorointi siivittää rajojen ylittämiseen

Ihminen oppii uutta joutuessaan liikkumaan osaamisensa äärirajoilla tai jopa ylittämää ne. Stressaavaksi tilanne voi muuttua silloin, kun jää yksin haasteidensa kanssa. Oppiminen kuitenkin helpottuu ja nopeutuu, jos tuekseen saa henkilön, jolla on osaamista ja kokemusta vastaavanlaisista haasteista sekä lisäksi taito ohjata toista.

Riitta Helekoski on monialaosaaja, joka nauttii uuden oppimisesta.
Riitta Helekoski on monialaosaaja, joka nauttii uuden oppimisesta.

Psykologiassa on jo kauan tiedetty, että lapsi oppii tehokkaammin uusia taitoja aikuisen ohjauksessa. Lapsen oppimista tutkinut kehityspsykologi Vygotsky loi käsitteen lähikehityksen vyöhyke kuvaamaan aluetta, jossa lapsi oppii uutta kokeneemman ja osaavamman ohjauksessa. Tuettuna lapsi selviytyy tehtävistä ja ratkaisee ongelmia, jotka ovat huomattavasti monimutkaisempia kuin hänen senhetkinen osaamistasonsa. Toisin sanoen sen, minkä lapsi osaa tänään tehdä yhteistyössä, sen hän huomenna osaa tehdä itsenäisesti. Vygotskyn mukaan lapsen osaamistasoa ei tulisikaan määritellä pelkästään kulloisenkin tilanteen itsenäisen suoriutumisen mukaan, vaan olisi myös selvitettävä, mistä tehtävistä hän selviytyisi tuetusti.

Vygotskyn ajattelua voidaan soveltaa myös työssäoppimiseen. Meillä jokaisella on kokemuksia siitä, miten olemme onnistuneet ylittämään itsemme kannustavan esimiehen, auttamishaluisten työkaverien tai osaavan mentorin avulla. Nämä henkilökohtaista ja oikea-aikaista tukea tarjoavat ihmiset muodostavat meidän lähikehityksen vyöhykkeemme. Heidän avullaan pystymme ylittämään itsemme ja suoriutumaan työtehtävistä, joista emme itsenäisesti selviäisi. Tietomme, taitomme ja ymmärryksemme lisääntyvät ja oppiminen syvenee. Selviytyminen tehtävästä, johon emme uskoneet pystyvämme, synnyttää myös onnistumisen elämyksiä.

Tukea työssäoppimiseen

Mentorointi on kahden henkilön välinen vuorovaikutussuhde, jossa kokeneempi, mentori, tukee uusien haasteiden kanssa ponnistelevaa aktoria. Osaavat mentorit tekevät työyhteisöissä arvokasta työtä juuri lähikehityksen vyöhykkeellä auttaen yksilöitä laajentamaan osaamistaan ja oppimaan uutta. Mentorin tehtävänä on haastaa aktoria selkiyttämään ajatuksiaan ja suhdetta työhönsä. Mentorin ja aktorin välinen yhteistyö on hedelmällisintä silloin, kun heidän välillään vallitsee luottamus ja arvostus ja kun he ovat tarvittaessa valmiita myös haastamaan toistensa ajatuksia. Lisäksi mentori auttaa solmimaan uusia kontakteja ja tarpeen tullen myös tehostamaan aktorin työssä etenemistä. Mentori ei anna valmiita vastauksia, vaan johdattelee aktorin oivaltamaan asiat itse ja kokeilemaan uusia tekemisen tapoja.

Ei ole oppivaa organisaatiota ilman jatkuvasti uudistuvia ja omaa osaamistaan kehittäviä ihmisiä. Kehittyneemmät taitomme rakentuvat aina toisten ihmisten avulla. Vygotskyn mukaan opimme kaikki korkeammat ajattelun taidot ensiksi sosiaalisella, avustetulla tasolla ja vasta sitten yksilöllisellä tasolla. Jokaisesta organisaatiosta löytyy avuksi osaavia mentoreita – meidän täytyy vain systemaattisesti ottaa nämä resurssit käyttöön.

Helppo ja halpa työkalu

Mentorointi on halpa ja helposti käyttöön otettava kehittämisen väline missä tahansa organisaatiossa. Sitä voi järjestää myös organisaatioiden välillä. Monet ammattien edustajat ovat usein organisaatiossaan yksin – kuten lakimiehet ja kirjanpitäjät – eikä heillä ole omassa työyhteisössään samaa työtä tekevää kollegaa. Käytännössä on osoittautunut varsin toimivaksi ja tulokselliseksi ratkaisuksi hakea yksin työtätekevälle vertaismentori toisesta organisaatiosta. Vaihtaessaan ajatuksia ja käsitellessään työssään kohtaamia haasteita, ammattilaiset oppivat toisiltaan ja pystyvät ratkaisemaan yhdessä ongelmia, joihin kumpikaan ei yksin pystyisi. Tällaista kollegojen tai työkavereiden välistä mentorointia kutsutaan vertaismentoroinniksi.

Onnistuakseen mentorointi vaatii seuraavien asioiden huomioonottamista:

  1. Toiminnan täytyy olla vapaaehtoista.
  2. Mentoreilla pitää olla kokemusta ja osaamista siltä alueelta ja
    niistä asioista, joita aktori on asettanut oppimistavoitteikseen.
  3. Osallistujat perehdytetään prosessiin.
  4. Pelisäännöistä ja toiminnan tavoitteista sovitaan etukäteen.
  5. Osallistuville järjestetään tuki ja prosessia seurataan ja arvioidaan.

Olisiko työpaikallasi mahdollista kokeilla mentorointia? Mihin pystyisitkään työssäsi oikea-aikaisen avun ja tuen turvin? Voisiko työpaikallasi olla juuri sinulle sopiva mentori, joka pystyisi auttamaan sinua uuden oppimisessa ja työssä kehittymisessä?

Mentoroinnista löydät lisätietoa kansainvälisen järjestön European Mentoring and Coaching Council’n (EMCC) sivuilta www.emccouncil.org ja sen suomalaisen jäsenyhdistyksen sivulta http://www.emccouncil.org/fi/fi.

Riitta Helekoski toimii kouluttajana, työyhteisökehittäjänä, organisaatiopsykologina, mentorina ja työyhteisösovittelijana yhdistellen kaikkia taitojaan. Helekosken tavoittaa osoitteesta riitta@sovitaan.fi. Lue myös Helekoskesta aiemmin julkaistu juttu Laajakatseinen moniosaaja.

Jos pidit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)