TYÖELÄMÄN PSYKOLOGIAA

Mainos
TEKSTI HANNELE ALLONEN KUVA MARJA KASANEN | 4.5.2016 | KOLLEGA.FI
Tunnista temperamenttisi ja stressitekijäsi

Kun keskityt vaativaan työhön, tarvitsetko täydellisen työrauhan, suljetko häiriötekijät ja vetäydytkö omaan rauhaan? Vai keskeytätkö työsi käydäksesi välillä jaloittelemassa tai tarkistamassa sähköpostisi? Suoriudutko tavallista huonommin, jos joudut toimimaan aikapaineessa? Vai kuulutko niihin, jotka vasta stressin myötä venyvät parhaimpaansa? Nämä kaikki ovat asioita, joita synnynnäiset temperamenttipiirteemme säätelevät.

Psykologi Hannele Allonen on erikoistunut henkilöstökonsultointiin ja työhyvinvointiin.
Psykologi Hannele Allonen on erikoistunut henkilöstökonsultointiin ja työhyvinvointiin.

Temperamentti on persoonallisuuden olennainen perusta ja määräytyy pitkälle synnynnäisesti. Temperamentti vaikuttaa merkittävästi siihen, miten reagoimme stressiin ja minkälaiset asiat tai tilanteet meille aiheuttavat stressiä. Aihepiiriä on psykologiassa kautta aikojen tutkittu paljon. Ansiokasta ja uraauurtavaa tutkimusta temperamentista on Suomessa tehnyt Helsingin Yliopiston psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen*, joka on julkaissut aiheesta myös lukuisia teoksia.

Tiedetään, että erilaiset tilanteet ja asiat aiheuttavat ihmisille stressiä eri tavoin. Jokaisella on temperamenttitekijöistä riippuen muun muassa luontainen toimintatyylinsä. Tyyliään voi jonkin verran säädellä, mutta pohjimmiltaan se vaikuttaa toimintaamme ja elämämme valintoihin enemmän kuin ymmärrämmekään. Jos vielä normaaliarjessa pystymmekin pitämään temperamenttimme kurissa, paljastavat stressi- ja poikkeustilanteet armotta luontaiset reagointitapamme.

Temperamentin tunnistaminen auttaa tiedostamaan omaa käyttäytymistään ja valintojaan sekä ymmärtämään temperamenttieroista johtuvia erilaisia reagointi- ja työskentelytapoja, joihin työelämässä päivittäin törmää. Parhaimmillaan voi oppia ymmärtämään tai ainakin sietämään itselleen vastakkaisen temperamentin oudolta tuntuvaa toimintatyyliä.

Temperamentti ja stressinhallinta

Psykologiassa puhutaan erikseen itse stressitilasta, stressiä aiheuttavista asioista ja tapahtumista, yksilöllisistä selviytymiskeinoista sekä stressin psyykkisistä ja somaattisista seurauksista. Temperamentti vaikuttaa ratkaisevasti näihin kaikkiin.

Keltikangas-Järvinen määrittelee stressitilan ympäristön vaatimusten ja yksilön resurssien välisenä epäsuhtana. Sama tilanne voi temperamentista riippuen aiheuttaa toiselle voimakasta stressiä ja toiselle tuskin mitään. Myös tapa ja voimakkuus, millä stressiin reagoidaan on pitkälti temperamentin sanelemaa. Erilaiset temperamenttityypit valitsevat luontaisesti myös erilaisia selviytymiskeinoja. Toinen terästäytyy, toinen vetäytyy tai varmistelee. Yksi voi kokea saman tilanteen  mahdollisuutena, toinen uhkana. Selviytymiskeinojen tehokkuutta arvioitaessa on huomioitava niin stressin voimakkuus, yksilölliset voimavarat kuin tilannetekijätkin.

Temperamentti määrittää reagointitapaasi

Osa temperamenttipiirteistä on tutkijoiden mukaan erityisen keskeisessä roolissa stressikäyttäytymisen eroja selitettäessä. Yksi selkeimpiä on taipumus lähestyä tai välttää asioita uusissa tilanteissa. Lähestyjät suhtautuvat uusiin tilanteisiin uteliaasti, innokkaasti ja rohkeasti – jopa riskihakuisesti. Välttäjät tai vetäytyjät puolestaan ovat varovaisia tai varautuneita. He tarvitsevat harkinta-aikaa ja voivat tuntea itsensä ahdistuneiksi etenkin jos kokevat, että heitä painostetaan nopeisiin päätöksiin. Heille muutokset ovat stressitilanteina vaativia toisin kuin huolettomille ja kokeilunhaluisille lähestyjille, joille muutos on usein tervetullut seikkailu.

Lähestyjä-välttäjä -taipumus voi ilmetä joko uusissa tilanteissa tai ihmisiä kohdattaessa tai molemmissa tapauksissa. Molemmat tyypit voivat myös olla joko helposti tai huonosti sopeutuvia. Huonolla sopeutuvuudella tarkoitetaan piirrettä, jossa positiivinenkin muutos koetaan stressaavana. Uusia tilanteita ja muutoksia pelkäävä välttelijäkin voi siis olla hyvä sopeutuja, kun hän saa tehdä sen omassa rytmissään.

Erilaiset temperamentit, erilaiset stressireaktiot

Keskeinen temperamenttipiirre stressistä puhuttaessa on myös aktiivisuus, joka tarkoittaa paitsi energiaa ja nopeutta, myös intensiteettiä, jolla ihminen toimii. Korkean intensiteetin ihminen reagoi voimakkaasti myös stressitilanteissa. Matala tai korkea aktiivisuus kertoo reagointitavasta ja vasta muihin persoonallisuustekijöihin (esim. älykkyys) ja tilannetekijöihin yhdistettynä voidaan arvioida sen hyötyjä tai haittoja.

Reaktiivisuus on piirre, joka säätelee sitä, miten voimakkaasti ihminen asiat kokee. Reaktiivinen henkilö näyttää jatkuvasti käyvän ylikierroksilla, mikä stressitilanteessa usein entisestään korostuu. Reaktiiviselle on tyypillistä kokea pienetkin asiat suhteettoman voimakkaasti.

Temperamenttipiirteistä elämyshakuisuus ja ekstraversio liittyvät niin sanottuun matalaan sisäiseen viritystilaan, mikä saa ihmisen hakemaan jatkuvasti uusia ärsykkeitä. Tällaista ihmistä tapahtumaköyhä, hiljainen ympäristö stressaa kovasti, kun taas introvertti, korkean viritystilan omaava kollega on tällaisessa ympäristössä parhaimmillaan.

Temperamentin tiedetään vaikuttavan niin fysiologisten stressireaktioiden syntyyn kuin sairastavuuteenkin. Tietyt piirteet altistavat herkemmin somaattisille ja psyykkisille sairauksille, minkä vuoksi yksilöllisen stressikokemuksen ja stressinhallinnan ymmärtäminen on myös työterveyden kannalta oleellista.

*) Liisa Keltikangas-Järvinen, Temperamentti, stressi ja elämänhallinta, 2008

Hannele Allonen on laillistettu psykologi ja filosofian maisteri. Löydät hänestä lisätietoa osoitteesta http://www.profico.fi/. Lue myös Allosesta aiemmin kirjoitettu juttu Ihmismielen tuntija.

Jos pidit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)