AJANKOHTAISTA

Mainos
TEKSTI JA KUVA MARJA KASANEN | 26.2.2014 | KOLLEGA.FI
Karismataidot haltuun

Karismaattisuus on aina kiehtonut ihmisiä ja se nähdään ominaisuutena, jota joillain henkilöillä on luonnostaan. Karsima ei kuitenkaan ole pelkkä myyttinen ominaisuus, vaan se koostuu taidoista, joissa kuka tahansa voi kehittyä.

Jokainen meistä tunnistaa karismaattisen ihmisen, kun tapaa sellaisen. Karisma voi olla hehkua, valoa ja läsnäoloa, joka huokuu ihmisestä. Karisma ei kuitenkaan ole vain tiettyjen yksilöiden etuoikeus, vaan sen ainekset löytyvät meistä kaikista.

Maaretta Tukiainen on perehtynyt syvällisesti karisman saloihin.
Maaretta Tukiaisen mielestä jokainen voi kehittää karismataitojaan.

– Kaikki lähtee siitä, että tunnemme todellisen itsemme eli fantas-magomme. Karisma puolestaan on henkisen kasvun sivutuote, joka vapautuu käyttöömme, kun pääsemme kosketuksiin syvimmän olemuksemme kanssa, sanoo kasvatustieteen maisteri, mediavaikuttaja, muotoilija ja valmentaja Maaretta Tukiainen.

Tukiainen on perehtynyt syvällisesti karisman ulottuvuuksiin kirjassaan Egosta fantasmagoon – Tie karismaattiseen itseesi.

– Olennaista karismassa on se, miltä muista ihmisistä tuntuu, kun he ovat seurassamme – ei se, mitä kuvittelemme itsestämme. Karisma on kykyä luoda yhteys toisiin.

Yhteys voidaan Tukiaisen mukaan luoda neljällä tietoisuuden tasolla: kehon, tunteiden, mielen ja sielun tasolla.

– Kun onnistumme olemaan yhteydessä toiseen ihmiseen kaikilla näillä tasoilla, olemme samalla aaltopituudella ja resonoimme.

Varjot sabotoivat elämää

Meissä jokaisessa on varjopuolia, joita emme helposti hyväksy. Usein emme myöskään tunnista niitä, vaikka ne ohjaavat pitkälti elämäämme ja aiheuttavat ongelmia.

Fantasmago

Fantasmago on aito, todellinen itsemme, joka sisältää sekä vahvuutemme että pimeimmät varjopuolemme. Fantasmago sanaa juontaa juurensa 1700-luvun kauhuelokuvien esimuodosta fantasmagoria-näytöksestä, jossa heijastettiin pelottavia kuvia seinälle.

– Meillä voi olla häpeäntunteita ja uskomuksia, jotka eivät ole totta. Itsekullakin on myös erilaisia tunnelukkoja, jotka ovat lapsuuden kokemusten aiheuttamia tiedostamattomia selviytymistapoja.

Mitä kovemmin ihminen yrittää varjojaan torjua, sitä sinnikkäämmin ne pyrkivät pintaan ja kuluttavat energiaa. Varjopuoliaan ei kannata paeta, vaan pikemminkin päästä niiden kanssa sinuiksi.

– Kun hyväksymme torjutut puolemme osaksi itseämme, löydämme todellisen potentiaalimme ja karisma vapautuu käyttöömme.

Karisman kahdeksan ulottuvuutta

Karsimassa on Tukiaisen mukaan kahdeksan ulottuvuutta, joiden vertauskuvana hän käyttää kahdeksantahoista kristallikidettä. Karisman ulottuvuudet jakaantuvat neljään eri osa-alueeseen, joita ovat käytännölliset, emotionaaliset, mentaaliset ja henkiset taidot.

Käytännölliset taidot

Käytännöllisiä karismataitoja on kaksi: luottamus ja läsnäolo. Näiden taitojen avulla ihminen saa luotua toiseen tasavertaisen suhteen.

– Luottamus syntyy siitä, millaiseksi saat toisen tuntemaan olonsa, kun olet hänen seurassaan.

Luottamuksen rakentaminen edellyttää lämpöä, välittämistä ja hyväksymistä. Myös kehonkieli ja peilaaminen eli kanssaihmisen kehonkielien, ilmeiden ja eleiden myötäileminen vaikuttavat yhteyden syntymiseen.

– On tärkeää virittäytyä toisen ihmisen taajuudelle. Joidenkin kanssa se toimii automaattisesti, mutta joidenkin kanssa se vaatii enemmän tietoista ponnistelua.

Läsnäolo on toinen käytännön taito, jota tarvitaan luottamuksen lisäksi. Läsnäollessaan ihminen on valppaana tässä ja nyt, kiinnittää kaiken huomionsa toiseen, ei anna katseen harhailla eikä murehdi menneitä tai tulevia asioita.

– Läsnäolo on helppoa silloin, kun meillä on aikaa eikä mikään stressaa. Jos stressitasomme sen sijaan nousee, kykymme olla läsnä heikkenee.

Läsnäolon opetteluun on monenlaisia tekniikoita, joista mindfulness-menetelmä lienee tunnetuin. Tietoinen läsnäolo onkin karisman näkökulmasta olennainen taito, sillä ilman sitä emme voi olla yhteydessä itseemme emmekä muihin.

Emotionaaliset taidot

Karisman emotionaalisiin taitoihin kuuluvat haavoittuvuus ja myötätunto.

Jokaisella on omat haavansa, joiden kätkemiseksi luomme itsellemme varjoja. Varjot aiheuttavat meille esteitä matkalla kohti karismaattista itseämme.

– Harvat uskaltavat osoittaa haavoittuvuuttaan. Luulemme, että meidän pitää näyttää vahvoilta. Todellisuudessa vaikutus on juuri päinvastainen.

Mitä enemmän ihminen uskaltaa laittaa itseään alttiiksi ja paljastaa, miten tavallinen on, sen voimakkaampana muut häntä pitävät.

– Itsensä naurunalaiseksi tekeminen saa meidät kaiken lisäksi näyttämään vaarattomilta ja helpommin lähestyttäviltä.

Kun hyväksymme haavoittuvuutemme, opimme osoittamaan myös myötätuntoa itseämme kohtaan.

– Myötätunnon herättäminen on monivaiheinen prosessi. Ensin on tunnettava myötätuntoa itseään kohtaan, jotta pystyisi tuntemaan sitä myös muita kohtaan.

Myötätuntoa pidetään korkeana hyveenä lähes kaikissa uskonnoissa. Myötätunto on elämän kunnioittamista, hyväksyvää rakkautta ja lempeyttä.

– Myötätunnon kokeminen on mahdollista vasta, kun tiedostaa yhteenkuuluvaisuutensa kaikkien olentojen välillä. Tämän vuoksi myötätunto on yksi tärkeimmistä avaimista karisman löytämiseen.

Mentaaliset taidot

Karisman mentaalisia ulottuvuuksia ovat fokus ja voima.

Fokusoituminen on kykyä keskittyä ja syventyä johonkin. Se, mihin keskitymme, lisääntyy ja laajenee. Keskittyminen vaatii itsekuria ja tahdonvoimaa, eikä se ole herätteitä pursuavassa nykymaailmassa helppoa.

– Fokusointi auttaa tavoitteiden saavuttamisessa, sillä mitään taitoa ei saavuteta ilman sitkeää ja systemaattista työtä.

Voima liittyy oleellisena osana karismaan. Se liittyy myös valtaan ja auktoriteettiin. Ihmiset havaitsevat luontaisesti karismaattisen ihmisen voiman.

– Voima ei ole pullistelua, vaan se on läsnäoloa ja sydämen yhteyttä muihin ihmisiin. Kun tuntee itsensä, ei tarvitse esittää itseään suurempaa.

Henkiset taidot

Henkisiin karismaulottuvuuksiin kuuluvat visio ja intuitio.

Visio on unelma, jota kohti halutaan kulkea. Visionäärinen esimies, joka johtaa joukkojaan mukaansatempaavasti, koetaan tutkimusten mukaan usein karismaattisiksi. Visionäärinen johtaja puhuu asioista, joihin hän uskoo ja jotka ovat arkielämää suurempaa.

– Ihminen haluaa uskoa tai liittyä itseään suurempaan. Tutkimusten mukaan esimerkiksi kuorossa laulavat ovat muita onnellisempia, sillä he mieltävät itsensä osaksi suurempaa instrumenttia, jonka kuoro muodostaa.

Visionäärit tuovat uskoa siihen, että tulevaisuus on nykyisyyttä parempi, ja heillä on voimaa ja kykyä vaikuttaa siihen.

Intuitio puolestaan liittyy alitajuiseen ja tiedostamattomaan mieleemme, josta erilaiset tuntemukset ja vastaukset kumpuavat.

– Intuition hyödyntämisessä on valtava potentiaali, mutta sen löytäminen ei ole helppoa. Intuitiomme on laiskistunut, sillä elämämme on pääosin turvallista emmekä tarvitse sitä enää eloonjäämiseen.

Intuitiota voi pitää reittinä omaan minuuteen ja tärkeänä uuden tiedon, ohjauksen, vahvistuksen ja inspiraation lähteenä. Intuitio on oleellinen osa karismaa.

Myytit uusiksi

Tukiaista harmittaa, että ihmiset pitävät karismaa synnynnäisenä lahjana. Kirjassaan hän on halunnut purkaa vanhat myytit ja kertoa, että jokainen pystyy kehittämään karismataitojaan.

– Alan kirjallisuus on osoittanut muun muassa sen, että useat tuntemamme karismaattiset henkilöt eivät ole välttämättä olleet sitä lapsena, vaan ovat joutuneet elämänsä aikana tilanteisiin, joissa ovat systemaattisesti ryhtyneet kehittämään karismataitojaan.

Ihmisellä on jo sisimmässä kaikki, mistä karisma muodostuu. Eheä ja aito itse on karisman perusta.

– Rohkaisen jokaista sukeltamaan oman mielensä syvyyksiin. Näillä sukelluksilla voi löytää todellisia helmiä.

Lisätietoa Maaretta Tukiaisesta ja hänen kirjastaan Egosta fantasmagoon löydät osoitteesta www.fantasmago.com. Katso myös kirjan arvostelu Kirjapalstalta.

Jos pidit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)