TYÖELÄMÄN PSYKOLOGIAA

Mainos
TEKSTI HELI HEISKANEN KUVA MARJA KASANEN | 26.2.2014 | KOLLEGA.FI
Erityisherkkänä työelämässä

Erityisherkkyys eli HSP (highly sensitive person) on psykologi Elaine Aronin antama termi meille 20 prosentille ihmisistä, jotka olemme synnynnäisesti hermojärjestelmältämme tavanomaista herkempiä. Erityisherkkyys ilmenee herkkyytenä havaita vivahteita ja yksityiskohtia, aistiärsykkeiden voimakkaana kokemisena, tiedon ja havaintojen syvällisenä prosessointina sekä herkkyytenä kuormittua liiallisista ärsykkeistä. Jokainen herkkä on yksilöllinen, vaikka ryhmätasolla on havaittu monia yhdistäviä piirteitä.

Lahjoja ja haasteita

Heli Heiskanen on kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja stressinhallintaan keskittynyt psykologi ja kouluttaja.
Heli Heiskanen on kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja stressinhallintaan keskittynyt psykologi ja kouluttaja.

Erityisherkkyydellä on monia etuja työelämässä. Herkkä ihminen on usein tunnollinen ja tarkka sekä lahjakas siinä mitä tekee. Hän huomaa vivahteita ja muutoksia ilmapiirissä, työtavoissa ja päämäärissä. Hänellä on hyvä mielikuvitus ja luovuutta uudistaa toimintatapoja.

Erityisherkkä tunnistaa helposti toisten tunteet ja tarpeet ja on yleensä halukas olemaan avuksi. Monen herkän kehittymishaasteena onkin huomioida enemmän omia tunteita ja tarpeita. Kyky eläytyä toisen ihmisen asemaan tekee hänestä hyvän auttajan, opettajan ja syvällisen keskustelijan.

Herkkyyden hienoista puolista huolimatta se ei aina näyttäydy työelämässä vahvuutena. Erityisherkkä aistii paitsi myönteisen ja kannustan ilmapiirin, myös negatiivisen ja painostavan asenteen. Arvostelu tai liian tiukka seuranta voi heikentää hänen suoriutumistaan. Avokonttori, häly, liiallinen kiire ja paine tukahduttavat hänen herkkyyttään ja lahjakkuuttaan. Tuloksena voi olla stressaantunut, kiukkuinen ja keskittymiskyvytön ihminen, joka alisuoriutuu kykyihinsä nähden. Olosuhteilla ja elintavoilla on suuri merkitys herkkyyden lahjojen esille pääsyyn.

Inhimillinen työelämä arvossaan

Työelämän arvomaailma on yhä melko kova ja rahan valta puhuu. Kilpailumentaliteetti on vielä yhteistyön arvostusta vahvempaa. Tehokkuuden ja suorittamisen pyörä painaa päälle. Jatkuva kasvu on ihanne, ja sen vuoksi ihmiset pakotetaan sopeutumaan epäinhimilliseen muutostahtiin ja työmäärään. Yksittäisen ihmisen vaalimat inhimilliset arvot pääsevät liian harvoin toteutumaan työpaikalla. Moni kokee kiduttavaa ristiriitaa omien ja työn arvojen välillä. Tämä johtaa tyytymättömyyteen, väsymykseen ja henkiseen masennukseen. Erityisherkkä tahtoo tehdä merkityksellistä työtä ja joutuukin usein hakemaan omaa alaansa ja paikkaansa muita pidempään.

Jo kolmasosa suomalaisista kuuluu niin sanottujen LOHAS  (Lifestyles of Health and Sustainability) –kuluttajien ryhmään, jotka arvostavat vastuullista, ekologista ja terveellistä kuluttamista. LOHASihmiset arvostavat hyvinvointia, oikeudenmukaisuutta ja inhimillisiä arvoja. Tästä samasta maaperästä nousee hidastamisen ja luonnonmukaisen elämän arvostus. Työelämässä tämä tarkoittaa inhimillistä ja tarkoituksenmukaista elämäntapaa, jossa työ on mielekästä ja kohtuullista jättäen tilaa vapaa-ajalle, ihmissuhteille sekä omasta ja läheisten hyvinvoinnista huolehtimiselle. Suuri osa LOHAS-ihmisistä on todennäköisesti myös erityisherkkiä.

Herkkyyttä vaaliva työympäristö

Herkkyyttä vaalivan ympäristön avainsanat ovat rauha ja harmonia. Tarvitaan aikaa ja tilaa pysähtymiselle, olemiselle ja itsensä kuuntelemiselle. Herkkyys kukoistaa ympäristössä, jossa on rauhallista, riittävän hiljaista ja kaunista. Erityisherkkä tarvitsee mieluiten oman työtilan. Herkälle ihanteellisessa ympäristössä on myönteinen ilmapiiri ja merkityksellisille kohtaamisille on tilaa. Työtehtävät ovat mielekkäitä. Tehtäviä on sopiva määrä suhteessa työaikaan ja ne ovat sopivan vaativia suhteessa tekijän taitoihin ja kykyihin. Työntekijällä on vapaus vaikuttaa omaan tekemisen tapaan ja löytää omaperäisiä ratkaisuja. Taukoja on paljon ja niiden aikana irrottaudutaan tekemisen pyörästä. Levätään, kävellään pihalla, nauretaan, rentoudutaan tai pysähdytään hengittämään tietoisesti. Hyvässä työympäristössä herkkyys kukoistaa, luovuus kukkii ja keskitytään olennaiseen.

Työpäivän jälkeen herkkä haluaa irtautua työasioista ja tehdä vapaa-aikana jotakin aivan erilaista. Aktiivisen työpäivän jälkeen hän tarvitsee lepoa ja rentoutumista. Tappavan tylsän päivän jälkeen hän puolestaan haluaa harrastaa jotain aktiivista ja jännittävää. Sosiaalisen työpäivän jälkeen hän nauttii yksinolosta. Yksinäisenä päivänä hän taasen hakeutuu muiden ihmisten pariin. Jokainen herkkä hakee itselleen sopivan virikkeiden ja rauhan tasapainon. Elämä voi olla sekä yksinkertaista että inhimillisesti tuottoisaa. Vähemmän voi loppujen lopuksi olla enemmän.

Oletko erityisherkkä? Tee herkkyystesti!
http://heliheiskanen.fi/kurssit-ja-ryhmat/herkkyytesi-voima/herkkyystesti-3/

Lisätietoa Heli Heiskasesta ja hänen kursseistaan löydät osoitteesta http://heliheiskanen.fi/. Lue myös Heiskasesta aiemmin julkaistu juttu Intuition johdattama.

Jos pidit jutusta, klikkaa tykkää-nappia ja jaa artikkeli eteenpäin kavereillesi.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)