VIERAILIJA

Mainos
TEKSTI MAARIT LAURENTO KUVA MARJA KASANEN | 29.5.2013 | KOLLEGA.FI
Aika – uusiutuva mielentila

Kun yksi kollega hehkuttaa ylennystään ja upeasti uudistunutta ihmissuhdettaan, toinen riutuu yt-neuvottelujen jälkeisessä alavireessä tai aviokriisin partaalla. Molemmat ovat samanikäisiä, taustaltaan suunnilleen samanlaisia ja elämäntilannekin oli hetki sitten lähes samanlainen: ura hyvässä vauhdissa, koti kunnossa ja arjen pelisäännöt selvät. Miksi kevät 2013 kuitenkin tuntuu heistä täysin erilaiselta, suorastaan päinvastaiselta ja vastakohtaiselta?

Kasvatustieteiden tohtori Maarit Laurento työskentelee astrologina, opettajana ja yrittäjänä.

Aika on asia, jonka arvoitusta ja harhaa on pohdittu kautta maailman sivu, mutta jota ei ole ratkaistu. Se on kiehtonut niin fyysikkoja, filosofeja kuin psykologejakin. Esimerkiksi fyysikko Kari Enqvist toteaa Tiede-lehdessä (08/2009): ”Totta puhuen aikakysymykset ovat niin vaikeita, että useimmat fyysikot nostavat kätensä pystyyn niiden edessä”.  Ja vaikkemme lähestyisikään aikaa abstraktina ja fysikaalisena käsitteenä, ei psykologiakaan pääse kokemuksellisen ajan ytimeen vaan tyytyy toteamaan, että aika on subjektiivinen kokemus. Arjessa aika on lähes itsestäänselvyys: heräämme aamulla, lähdemme töihin ja palaamme perheen pariin illalla. Meillä kaikilla on demokraattisesti 24 tuntia vuorokaudessa, mutta miten aikaa voi ymmärtää henkilökohtaisella tasolla syvällisemmin ja monipuolisemmin?

Kronos ja kairos

Hahmotamme ajan yleensä kronologisesti mennyt, nykyinen ja tuleva -jäsennyksellä. Kronologia tulee sanasta kronos (kreik. chrónos), joka kuvaa ajan määrällistä puolta, sitä että olet tietyn ikäinen tai että jokin hanke kestää tietyn ajan. Muinaiskreikka tarjoaa ajalle kuitenkin myös toisen käsitteen: kairos (kairós), joka kuvaa ajan laadullista ja kokemuksellista puolta, sitä, miltä aika tuntuu. Kairos avaa ajan ymmärtämiseen uuden ulottuvuuden.

Kehittämäni Time Coaching yhdistää nämä kaksi, kronoksen ja kairoksen sekä luo menetelmän niiden dynaamiseksi ymmärtämiseksi. Lisäksi, koska kokemuksellista aikaa ei ole selvitetty perinteisin menetelmin, on aika tarkastella sitä radikaalisti eri tavalla kuin ennen, kontrastista syntyy usein jotain uutta. Johan Einsteinkin totesi, että ”hulluutta on se, että tekee samat asiat uudelleen ja uudelleen ja odottaa eri tuloksia”. Tehkäämme siis toisin, tutkikaamme aikaa tavalla, johon virallisissa piireissä ei takuuvarmasti ryhdytä. Time Coaching -menetelmä hyödyntää ajan ymmärtämisessä astrologiaa.

Aika kutsuu subjektiksi ja erilaiset hetket ovat kuin tiloja, huoneita, joissa moninaiset tilanteet synnyttävät uusia kokemuksia, uusia kairos-kokemuksia. Aika voidaan ymmärtää eräänlaisena mielentilana. Time Coaching tarjoaa välineitä ja menetelmiä analysoida sekä arvioida näitä erilaisia ajantiloja, se auttaa ymmärtämään, jäsentämään ja ratkaisemaan monimuotoisia tunnetiloja sekä kokemuksia.

Case: Markkinoinnin ammattilainen uudessa tilanteessa

Reilu viisikymppinen, tammikuussa syntynyt nainen, joka oli toiminut markkinoinnin ja myynnin alalla lähes kolmekymmentä vuotta, tuli asiakkaakseni pari vuotta sitten, ja aloitin hänen kanssaan Time Coaching -valmennuksen. Päätimme alkuvaiheessa, että keskitymme työhön ja uraan, vaikka myös hänen yksityiselämänsä oli murroksessa. Vankasta asiantuntijataustastaan huolimatta hänelle selvisi yrityksen yt-neuvotteluissa vuonna 2008, että firmalla oli ”tuotannollistaloudellisista syistä” tarvetta organisaatiomuutokselle, mikä vaikutti hänen asemaansa ratkaisevasti. Tämän shokin ja siitä seuranneiden tapahtumien vuoksi asiakkaani hakeutui valmennukseen. Tilanne ei tarjonnut hänelle enää mielekkäitä mahdollisuuksia toimia yrityksessä, ja hän etsi elämälleen uutta suuntaa.

Käytän Time Coachingissa perustyökaluna henkilön 30 vuoden mittaista PLS- eli Personal Life Span -elinkaarta. PLS-kaari ei ole sidottu henkilön ikään, vaan se määräytyy astrologisen kartan perusteella. 30 vuoden kaari jakaantuu neljään vaiheeseen: A) raaka-aineiston keruuvaiheeseen, B) resurssien hiomis- ja täydentämisvaiheeseen, C) ideoiden ja konseptin hyödyntämis- ja jalostamisvaiheeseen ja D) näyttö- ja yhteenvetovaiheeseen.

Valmennettavani periodi käsitti jakson 2004 – 2011 – 2019 – 2026 – 2033. Aikanäkökulmasta hänen oma PLS-kautensa on ns. uuden elämän alussa (2004 – 2019 = A- ja B-vaiheet). Asiakkaani on opiskellut uuden ammatin oppisopimusmenetelmällä, ryhtyi yrittäjäksi ja vaihtoi alaa. Hänestä tuli kirjanpitäjä ja matkailuyrittäjä. Vaikka tilanne yt-neuvottelujen jälkeen oli katastrofaalinen, hän motivoitui esittämästäni Uuden Elämän Aloitus -aika-asenteesta (PLS-kauden alku) ja hyötyi tekemistämme aikaharjoituksista. Prosessi on edelleen kesken ja haasteita uuden yrityksen luomisessa riittää, mutta hänen asenteensa elämään on muuttunut. Innostus uuden oppimiseen ja kehittämiseen on vahvaa, vaikkei tukena enää olekaan ison organisaation tarjoamaa turvaa.

Lisätietoa Maarit Laurennosta ja Time Coachingista aiemmin julkaistussa jutussa Astrologia vie ajan ytimeen ja www.timecoaching.info.

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)