Mainos
TEKSTI JAAKKO KIANDER KUVA MIKKO KAKELA | 23.1.2013 | KOLLEGA.FI
Mikä saisi varttuneet jatkamaan työntekoa?

Suomessa on jo pitkään käyty vilkasta julkista keskustelua tarpeesta jatkaa työuria. Keskustelu on usein kohdistunut työurien loppupäähän ja huoleen siitä, että eläkkeelle lähdetään liian varhain. Ikääntyneen väen työskentelyä lisäämään on esitetty keppiä ja porkkanaa – toisaalta eläkeiän nostoa ja palkkojen alentamista, toisaalta taas työhyvinvointia edistäviä toimia.

Ilmarinen on kahtena vuonna kysynyt eläköityviltä asiakkailtaan heidän omia arvioitaan työkyvystä ja halukkuutta jatkaa töissä pidempään. Suuri enemmistö näistä 63-vuotiaista on kokenut itsensä edelleen työkykyisiksi ja samalla ilmaissut myös valmiutensa tehdä ainakin jonkin verran töitä. Käytännössä nämä toiveet kuitenkin toteutuvat vain harvoin.

Jaakko Kiander toimii taloudesta ja eläkepolitiikasta vastaavana johtajana Ilmarisessa.

Työnteon jatkaminen olisi luultavasti taloudellisesti kannattavaa useimpien kohdalla. Jos eläkkeelle jäämistä lykkää 63 ikävuotta myöhemmäksi, tuleva eläke kasvaa superkarttuman avulla nopeasti. Toinen vaihtoehto on jäädä eläkkeelle ja sitten ryhtyä uudelleen työhön, jolloin ansaitsee eläkettä ja palkkaa samanaikaisesti ja lisäksi kartuttaa tulevaa eläkettä. Jatkossa taloudelliset kannustimet voimistuvat vielä nykyisestä, kun elinaikakerroin alkaa leikata yhä enemmän 63-vuotiaan eläkettä. Tällöin täyden eläkkeen saadakseen on pakko työskennellä nykyistä vanhemmaksi. Onkin odotettavissa, että elinaikakertoimen merkityksen kasvaessa vuosi vuodelta myös todellinen eläkeikä alkaa nousta.

Talouden tila vaikuttaa työssäjatkamiseen

Muihin teollisuusmaihin verrattuna Suomen tilanne ei ole kovin huono. Työskentely työuran loppupäässä on jo nyt lisääntynyt huomattavasti. Varttuneiden työntekijöiden eli yli 55-vuotiaiden työllisyysaste on kaksinkertaistunut vuoden 2000 jälkeen. Muutosta voi pitää merkittävänä vaikka sitä vähätelläänkin sillä perusteella, että edelleen yleisen vanhuuseläkkeelle jäämisen ikä on 63 vuotta. On kuitenkin huomattava, että jo joka viides vanhuuseläkkeelle jäävä jatkaa työskentelyä tätä pidempään.

Varttuneiden samoin kuin nuorempienkin työntekoa rajoittaa käytännössä työtilaisuuksien puute. Työtä on vaikea tehdä, jos sitä ei ole tarjolla. Työurien pituuden samoin kuin ikääntyneiden työllisyysasteen kehitys riippuu siten väistämättä yleisen työllisyystilanteen kehityksestä. Viimeisen vuosikymmenen hyvää kehitystä selittää se, että työllisyys parani voimakkaasti Suomessa vuosina 2000–2008. Työpaikkojen määrä kasvoi tuolloin noin 200 000:lla. Sen jälkeen kehitys on ollut kuitenkin heikompaa. Finanssikriisiä seuranneen syvän taantuman myötä työllisyystilanne heikentyi vuonna 2009. Tällöin nuorten työllisyys heikkeni, mutta iäkkäämmistä työntekijöistä useimmat onnistuivat säilyttämään työpaikkansa ja pidentämään osaltaan työuria.

Tällä hetkellä tilanne näyttää erilaiselta. Vuoden 2012 loppupuolella uutisoitiin monista suurten yritysten yt-prosesseista eikä kuluvan vuoden alku näytä paremmalta. Suomalainen tapa on, että työvoimaa vähennettäessä eläkeputkea hyödynnetään ja lopputuloksena on aiottua varhaisempi eläköityminen. Ruotsissa näin ei tapahdu, koska työsopimuslaki kieltää kokeneiden työntekijöiden irtisanomisen.

Joustavuus kannustaa jatkamaan

Periaatteessa Suomessa olisi hyvät mahdollisuudet hyödyntää ikääntyneiden työpanosta paljon nykyistä enemmän. 60 vuotta täyttäneet ovat nykyään enimmäkseen terveitä, hyväkuntoisia, aktiivisia ja hyvin koulutettuja. Tällä ikäryhmällä myös tietotekniikan perusvalmiudet ovat yhtä hyvät kuin muillakin ja monella ikääntyneellä voisi olla työhaluja, kunhan työskentely tapahtuisi riittävässä määrin työntekijän omilla ehdoilla. Pakkotahtinen oravanpyörä ei kiinnosta enää moniakaan silloin kun on olemassa myös optio jäädä eläkkeelle.

Suomalaisten eläkejärjestelmää hiljattain arvioinut professori Nicholas Barr esittikin, että pitäisi löytää nykyistä joustavampia tapoja siirtyä eläkkeelle. Muutoksen ei tarvitsisi olla nykyiseen tapaan on/off-ratkaisu, jossa ensin tehdään täysillä kokopäivätyötä ja sitten eräänä päivänä jäädään kokonaan eläkkeelle. Monen kohdalla olisi varmaan mieluisampaa löytää ratkaisu, jossa asteittain siirrytään lyhyempään työaikaan ja pitenevään vapaa-aikaan erilaisten osa-aikaeläke- ja osa-aikatyövaihtoehtojen avulla. Tällainen kehitys edellyttäisi ehkä joitain muutoksia eläkejärjestelmään ja verotukseen. Ennen kaikkea se kuitenkin edellyttäisi talouden elpymistä ja kysyntää työpanokselle.

Jaakko Kiander
Johtaja, talous ja eläkepolitiikka
Ilmarinen

Blogin tausta

Työn iloa -blogin jutut perustuvat Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen materiaaliin. Blogin tavoite on jakaa  Ilmarisen laajaa kokemusta lukijoiden hyödyksi. www.ilmarinen.fi

Oliko artikkeli kiinnostava?

Mainos
Mainos
Tekstimainonnalla tavoitat lukijat!

Tämä mainospaikka tavoittaa lähes kaikki artikkelien ja kolumnien lukijat tehokkaasti.

Käytä tätä mainospaikkaa, kun

  • haluat erottua joukosta,
  • saavuttaa uutta yleisöä ja
  • saada asiasi helposti perille.

Kokeile nyt ja kysy tarjousta! Ota meihin yhteyttä osoitteessa: toimitus@kollega.fi.

Lisätietoja mainoksesta löydät: https://kollega.fi/mediatiedot/

(Tämä mainospaikka on varattu työelämään ja työhyvinvointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Mikäli mainospaikka kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Lue lisää.)

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa.

  1. Kalervo kommentoi 6.2.2013 klo 13.10
    Työtä on jos sitä vain etsii ahkerasti. Itse olen toiminut teknisenä kääntäjänä. ja kun pysyvää paikkaa ei enää löytynyt, rupesin myymään omaa työtäni. Ukko palkkapalvelu auttoi, eikä tarvinnut perustaa omaa yritystä. Reippasti vain etsimään mahdollisuuksia!
  2. Heikki kommentoi 24.1.2013 klo 20.14
    Kiander kirjoittaa asiasta hyvin! Usein tuntuu näiltä työurien jatkamista vaativilta unohtunut, että kuinka jatkaa työuraa, jos työn antaja laittaa ulos. Mistä töitä, jos niitä ei ole tarjolla niin nuorille kuin vanhemmillekaan! Eli käytännössä eläkkeen siirto 65 vuoteen vain teksi sen, että edelleen alle 63 vuotiaana työelämästö pois jäävälle eläke pienenisi. Syntyisikö tästä saastöjä jollekin taholle, kun sitä niin mahtipontisesti ajetaan? Jos on töitä, niin on tekijöitäkin! Meitä 1950-luvun alussa syntyi noin 90 - 95 000 lasta vuosittain, tästä osa muutti 1970-luvulla Ruotsiin. Elossa ja Suomessa näistä ikäluokista on noin 80%:a jakautuen siten, että naisilla on hieman korkeampi keski-ikä. Käsittääkseni nämä työurien pidennykset eivät niinkään koske julkista sektoria, jossa työ- ja virkasopimukset pitävät sisällään sen, että kukin saa olla töissä vaikka 68-vuotiaaksi, jos haluavat. Ongelma koskee siis nähdäkseni julkisen puolen työpaikkaoja. Onko mikään taho selvittänyt, että miksi henkilö jää tai joutuu jäämään pois työelämästä ennen kuin on täyttänyt 63-vuotta? Oma näppituntumani on, että pieni osa on hoitanut joko itse tai työnantajan kanssa rahallisen mahdollisuuden lopettaa työuransa. Osa sairaustapausten johdosta, mutta valta osa työnantajan puolelta vain laitettu kylmästi ulos, kun noin 60-vuotiaan panos ei enää jostakin syystä kelpaa yritykselle. Nyt sitten samat henkilöt suureen ääneen vaativat pidempiä työuria ja huonompaa työttömyysturvaa! Luulisi, että nyky yhteiskunnassa olisi tietotekniikan avulla helppoa ja nopeasti selvittää ihmisiltä, että ovatko he vapaaehtoisesti poistuneet työelämästä ennen kuin ovat täyttäneet 63-vuotta.

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

Kommentoi, keskustele tai anna palautetta ylläolevasta artikkelista!

(Pakollinen, mutta vain etunimi julkaistaan.)

(Pakollinen. Ei julkaista.)